POČETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma September 28 2021 06:13:08
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
 Baza biljaka: Echinodorus
Max.visina: Težina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 09.01.08 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus africanus
Echinodorus africanus je biljka ije je prirodno stanite Afrika, spade u grupu nezahtevnih biljaka mada se ipak za to lepi izgled same biljke preporuuje da podloga u koju se sadi bude bogata hranljivim materijama, ukoliko u hranljivoj podlozi doe do nedostatka gvoa ovaj nedostatak bie manifestovan u vidu blede boje listova, dodavanje CO2 nije obavezno ali e biljka uz pomo njega bre da se razvija.
Echinodorus africanus je biljka koja se na prostorima Evrope uzgaja i distributira od strane Rataj.
Echinodorus africanus je biljka koja moe da se razvija u irokom temperaturnnom rasponu koji se kree ak od 18 c do 28 c, vie preferira meku vodu mada moe da opstane i u tvrdoj vodi, pH od 6,5 do 7,5.
Echinodorus africanus je biljka koja moe da zauzima mesto kao fokusna taka u kombinaciji sa nekim drugim biljkama zasaenim u senci njenih listova stvara jako lepu postavku u akvarijumu,moe da se sadi se u zadnjem planu akvarijuma ili sa strane akvarijuma.
Max.visina: Od 30 cm do 50 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako svetlo
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus amazonicus
Echinodorus amazonicus popularno zvana kod akvarista Amazonka je biljka koja je iz grupe Echinodorusa najvie zastupljena u naim akvarijumima.
Biljka ima dugake listove na kratkoj stabljici, uzgaja se kao i veina biljaka u staklenicima to je i razlog promene njenih listova sa srcolikog oblika dobiva vie izduen oblik kada je zasadimo u akvarijum.
Echinodorus amazonicus je biljka koja se peporuuje za vee akvarijume zbog veliine njenih listova koji mogu da dostignu impozantne veliine od preko 50 cm.
Korenski sistem Echinodorus amazonicus je izuzetno razgranat tako da se preporuuje kao to je to sluaj i sa nekim drugim vrstama biljaka da se postave komadi klirita ( Pleksi ) u podlogu oko korenja da bi se ogradila ili se sadi u glinene posude. Na ovaj nain moemo lake da kontroliemo razvijanje biljke.
Optimalna temperature za uspean rast biljke se kree od 22 c do 28 c, hranljiva podloga je bitna za uspean rast ove biljke, preporuljivo je i jae ili srednje jako svetlo.
Echinodorus amazonicus je odlina biljka ukoliko elimo da se bavimo dranjem diskusa ili skalara idealna je prilikom mresta za poalganje ikre. Problem mogu da joj prave botie koje vole da joj bue listove tada naa biljka ne izgleda ba reprenzatativno sa rupicama po listovima. Slian problem mogu da naprave i ancitrusi koji istei listove biljke u svom zanosu ih iste do te mere da ih istanje.
Biljka koja moe da zauzima mesto kao fokusna taka u kombinaciji sa nekim drugim biljkama zasaenim u senci njenih monih listova stvara jako lepu postavku u akvarijumu.
Max.visina: Od 30 cm do 60 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus angustifolius
Echinodorus angustifolius je biljka koja se moe nai u Centralnoj i u Junoj Americi, pripada porodici Alismataceae. Ova biljka se od nedavno poela pojavljivati u akvarijumima ali svakim danom uzima sve vie maha i sve ee se sree kod akvarista irom sveta. U poetku do ove biljke se moglo doi samo razmenom sa drugim akvaristima ali se od nedavno ova biljka uzgaja i distributira putem firme Tropica.
Echinodorus angustifolius spade u grupu nezahtevnih biljaka mada se ipak za to lepi izgled same biljke preporuuje da podloga u koju se sadi bude bogata hranljivim materijama, ukoliko u hranljivoj podlozi doe do nedostatka gvoa ovaj nedostatak bie manifestovan u vidu blede boje listova. Hranljive materije uzima preko jakog razgranatog korenskog sisiteme, dodavanje CO2 nije obavezno ali e biljka uz pomo njega bre da se razvija.
Dugaki svetlo zeleni listovi Echinodorus angustifolius bie vie izdueni ukoliko je intezitet svetla slab, pod jaim intezitetom listovi e biti krai, intezitet svetla u mnogome utie i na samu brzinu razvoja ove biljke.
Zbog ovih osobina da u zavisnosti od intezitet svetla i od toga da li dodajemo CO2 ili ne ova biljka je vrlo interesantna jer moe da se koristi kako za akvarijume u kojima elimo da uzgajamo zahtevne i brzorastue biljke ili za akvarijume u kojima je intezitet svetla slab i ne vrimo dodavanje CO2.
Jednom kada se prilagodi uslovima sredine ova biljka vrlo brzo zauzima prostor oko sebe, zbog toga nije loe ograniiti je na neki nain dekoracijom ili plastinim pregradama da ne bi dolo do irenja same biljke na mestima na kojima je nismo planirali.
Echinodorus angustifolius je biljka koja se preporuuje za saenje u srednjem planu akvarijuma ili na bonim stranama, svojim izgledom moe mnogo da doprinese samom izgledu akvarijuma u kojem se nalazi.
Max.visina: Od 30 cm do 40 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus apart
Echinodorus apart je biljka sa ovalnim listovima na kojima u zavisnosti od uslova koji vladaju u akvarijumu listovi mogu da imaju crvenu nijansu.
Kao i kod ostalih biljaka iz ove grupe od velike vanosti je da je podloga bogata hranljivim materijama, odgovara joj irok temperaturni raspon od 18 c do 28 c, vie preferira meku vodu mada moe da opstane i u tvrdoj vodi, pH od 6,5 do 7,5. Kao i kod ostalih biljaka iz ove grupe dodavanje CO2 nije neophodno za pravilan rast i razvoj ali e svakako da ubrza rast same biljke.
Ovo je biljka koja se sadi u srednjem delu akvarijuma, najlepe dolazi do izraaja ukoliko se sadi u grupi od nekoliko biljaka zajedno, obino je to neparan broj biljaka prilikom saenja.
Sem bogate hranljive podloge biljka nema neke vee zahteve tako da se slobodno moe preporuiti i akvaristima koji tek ulaze u ovaj zaarani podvodni svet.
Max.visina: Od 15 cm do 25 cm Težina gajenja: Srednje zahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus aschersonianus
Echinodorus aschersonianus biljka ima malo krae zaobljene listove na duoj stabljici, Echinodorus aschersonianus je biljka koja se peporuuje za vee akvarijume zbog veliine njenih listova.
Korenski sistem Echinodorus aschersonianus je izuzetno razgranat tako da se preporuuje kao to je to sluaj i sa nekim drugim vrstama biljaka da se postave komadi klirita ( Pleksi ) u podlogu oko korenja da bi se ogradila ili se sadi u glinene posude. Na ovaj nain moemo lake da kontroliemo razvijanje i irenje biljke.
Optimalna temperature za uspean rast biljke se kree od 22 c do 28 c, hranljiva podloga je bitna za uspean rast ove biljke, preporuljivo je jae ili srednje jako svetlo.
Echinodorus aschersonianus je odlina biljka ukoliko elimo da se bavimo dranjem diskusa ili skalara idealna je prilikom mresta za poalganje ikre.
Biljka koja moe da zauzima mesto kao fokusna taka u kombinaciji sa nekim drugim biljkama zasaenim u senci njenih monih listova stvara jako lepu postavku u akvarijumu.
Max.visina: Od 20 cm do 40 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus austroamericanus
Echinodorus austroamericanus je biljka koja pripada porodici Alismataceae, i ova biljka kao i veina iz grupe Echinodorusa spada u grupu nezahtevnih biljaka ali se ipak za to lepi izgled same biljke preporuuje da podloga u koju se sadi bude bogata hranljivim materijam, dodavanje CO2 nije obavezno ali e biljka uz pomo njega bre da se razvija.
Echinodorus austroamericanus je biljka koja se na prostorima Evrope uzgaja i distributira od strane firme Rataj.
Echinodorus austroamericanus je biljka kojoj najvie odgovara temperaturni raspon od 22 c do 28 c, vie preferira meku vodu mada moe da opstane i u tvrdoj vodi, pH od 6,5 do 7,5.
Echinodorus austroamericanus je biljka koja se sadi u prvom planu akvarijuma, vie dolazi do izraaja ukoliko se sadi u grupi od nekoliko biljaka zajedno.
Max.visina: Od 5 cm do 10 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako svetlo
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus berteroi
Echinodorus berteroi je specifina biljka u ovoj grupi biljaka, ona je isto jedna od veine odgovarajuih biljaka sa listovima ove forme dostupna za uzgajanje.
Echinodorus berteroi je biljka koja pripada porodici Alismataceae, ova biljka naseljava predele Amerike odnosno moemo je nai u delovima Severne i June Amerike. Prirodno stanite su joj movarni predeli, obino se nalazi u plitkim baricama kojima esto u letnjem periodu opada nivo vode tako da jedan deo biljke ostaje izvan vode. Nakon perioda sue i ponovnog porasta nivoa vode dolazi do pojavljivanja cveta iz kojeg se kasnije razvija seme biljke. Neki delovi biljke uglavnom odumiru nakon cvetanja da bi se ponovo u prolee nakon kia i porasta nivoa vode biljka obnovila.
Listovi Echinodorus berteroi mogu da se formiraju u nekoliko razliitih oblika i to: 1 U obliku traka (Izdueni), 2 U obliku strele sa zailjenim vrhom i zailjenim krajevima, 3 Srcolikog oblika, 4 Uzak eliptini oblik lista.
Sami listovi imaju jasno vidljive ilice taj broj se kree izmeu 3 ili 13 (Uvek je neparan broj ila). Novi listovi koji rastu mogu da imaju svetlo zelenu boju ili crvenkasto zelenu boju, dok nasuprot tome stari listovi poprimaju tamno zelenu boju.
U akvarijumskim uslovima ova biljka se vrlo lako prilagoava, moe da se razvija kako u mekoj tako i u tvrdoj vodi, intezitet svetla ne utie bitno na njen rast. Preporuuje se da podloga u koju se sadi bude bogata hranljivim materijama, odgovara joj temperature od 20 c do 27 c, dodavanje CO2 nije obavezno ali e kao i kod veine biljaka ubzati razvoj.
Mlade biljke nisu u stanju da formiraju cvet, Echinodorus berteroi spade u brzorastue biljke i ovo je biljka koja se vrlo lako uzgaja u akvarijumskim uslovima, uglavnom se koristi kao pozadinska biljka sa svojim mladim i svetlim listovima moe da se postigne interesantna postavka u samom akvarijumu.
Max.visina: Od 20 cm do 40 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 16.09.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus bleherae
Echinodorus bleherae je biljka za koju je njen nauni prikaz ma koliko bila praena ova grupa biljaka prvi uradio Rataj 1970 god, pripada porodici Alismataceae, spade u nezahtevne biljke.
Echinodorus bleherae je biljka koja se u komercijalne svrhe uzgaja izvan vode u sredini sa velikom koncentracijom vlanosti, kada ovako uzgajanu biljku donesemo u na akvarijum biljka se lake prilagoava novoj sredini, ukoliko biljci Echinodorus bleherae odgovaraju svi uslovi u akvarijumu biljka e da formira cvet bele boje.
Echinodorus bleherae je biljka koja se na prostorima Evrope uzgaja i distributira od strane firme Rataj.
Echinodorus bleherae je biljka kojoj najvie odgovara temperaturni raspon od 22 c do 28 c, vie preferira meku vodu mada moe da opstane i u tvrdoj vodi, pH od 6,5 do 7,5.
Echinodorus bleherae je biljka koja moe da zauzima mesto kao fokusna taka u kombinaciji sa nekim drugim biljkama koje moemo da zasadimo u senci njenih listova, sadi se sama ili u manjoj grupi, moe da se sadi se u zadnjem planu akvarijuma ili sa strane.
Ovo je jo jedna od izgledom interesantnih biljaka koja se zbog svojih niskih zahteva uzgajanja preporuuje poetnicima.

Max.visina: Od 20 cm do 40 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus cordifolius
Echinodorus cordifolius je biljka sa velikim listovima na dugakoj stabljici, pripada porodici Alismataceae, prirodno stanite su joj delovi Severne i June Amerike.
Korenski sistem biljke Echinodorus cordifolius je izuzetno razgranat pa se preporuuje kao to je to sluaj i sa nekim drugim vrstama biljaka da se postave komadi Pleksija u podlogu oko korenja da bi se ogradila ili se pak pribegava saenju u glinene posude. Na ovaj nain moemo lake da kontroliemo razvijanje i irenje biljke.
Optimalna temperature za uspean rast biljke se kree od 19 c do 26 c, hranljiva podloga je bitna za uspean rast ove biljke, odgovara joj jako ili srednje jako svetlo, dodavanje CO2 pospeuje rast same biljke. Ukoliko biljci odgovaraju uslovi u akvarijumu nagradie nas cvetom bele boje koji se na dugakoj stabljici formira iznad povrine vode.
Jedan od problem prilikom uzgajivanja ove biljke mogu da joj prave botie koje vole da joj bue listove tada naa biljka nee izgledati reprenzatativno sa rupicama po lisu, slian problem mogu da naprave i ancitrusi koji u zanosu istei listove biljke iste ih do te mere da ih istanje.
Echinodorus cordifolius je biljka koja se sadi u veim akvarijumima u zadnjem planu ili se u akvarijumima srednje veliine postavlja kao centralna biljka u srednjem planu. Ukoliko se odluimo za ovu biljku izgledae podjednako atraktivno bilo da je sadimo u srednjem ili u velikom akvarijumu, spade u grupu biljaka koje se razvijaju srednjom brzinom, zbog jednostavnih zahteva za odravanjem preporuuje se poetnicima.
Max.visina: Od 20 cm do 50 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus fluitans
Echinodorus fluitans je jo jedna od biljaka iz grupe Echinodorusa, pripada porodici Alismataceae, karakteristina je po velikim i krupnim listovima. Listovi su joj svetlo zelene boje, mladi listovi imaju po sebi are u vidu crvenkastih pruga.
Ova biljka se preporuuje za saenje u vee i dublje akvarijume zbog same veliine listova sadi se u zadnjem delu akvarijuma.
Biljka poreklom potie iz Meksika, osvetljenje ne igra bitnu ulogu u njenom razvoju odnosno moe da raste i pod slabim i pod jakim svetlom.
Raste srednjom brzinom, moe uspeno da se razvija u tvrdoj i u mekoj vodi, odgovara joj temperature od 22 c do 28 c. Echinodorus fluitans je biljka koja se razmnoava tako to isputa mlade pelcere na dugakoj stabljici, ovi pelceri se odvajaju od matine biljke kada im koren ojaa.
Echinodorus fluitans je kao i veina biljaka iz ove grupe veliki potroa hranljivih materija, to znai da podloga u koju se sadi mora biti hranljiva sem toga nije previe zahtevna, ovo je jedna od biljaka koja se preporuuje za poetnike, ujedno je i jedna od biljaka koja se preporuuje za uzgajanje u zajednikom akvarijumu sa diskusima.
Max.visina: Od 20 cm do 40 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Srednje / Slabo
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus gabrieli
Echinodorus gabrieli je biljka iz grupe Echinodorus pripada porodici Alismataceae, ovo je biljka koja je srednje zahtevna za dranje, preporuuje se da podloga u koju se sadi bude bogata hranljivim materijam, redovno dodavanje CO2 se preporuuje, svetlo treba da je jaeg inteziteta.
Echinodorus gabrieli je biljka koja se na prostorima Evrope uzgaja i distributira od strane firme Rataj.
Echinodorus gabrieli je biljka koja uspeva u temperaturnom rasponu od 22 c do 28 c, vie preferira meku vodu mada moe da opstane i u tvrdoj vodi, pH od 6,5 do 7,5.
Echinodorus gabrieli je biljka koja moe da se sadi kao jedinka ili u manjoj grupi sadi se u prvom ili srednjem planu akvarijuma.
Max.visina: Od 10 cm do 15 cm Težina gajenja: Srednje zahtevna biljka Osvetljenje: Jako svetlo
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus grandiflorus
Echinodorus grandiflorus je biljka sa velikim prelepim svetlo zelenim listovima na kratkoj stabljici.
Echinodorus grandiflorus je biljka koja se peporuuje za vee akvarijume kod njih se sadi u srednjem planu akvarijuma ili u malim akvarijumima kod njih se sadi u zadnjem planu akvarijuma.
Hranljiva podloga je bitna za uspean rast ove biljke, odgovara joj srednji intezitet osvetljenja temperature na kojoj opstaje i razvija se ide u opsegu od 22 c do 28 c. Echinodorus grandiflorus je odlina biljka ukoliko elimo da se bavimo dranjem diskusa ili skalara idealna je prilikom mresta za poalganje ikre. Problem mogu da joj prave botie koje vole da joj bue listove tada naa biljka ne izgleda ba reprenzatativno sa rupicama po listovima. Slian problem mogu da naprave i ancitrusi koji istei listove biljke u svom zanosu ih iste do te mere da ih istanje.
Biljka koja moe da zauzima mesto kao fokusna taka u kombinaciji sa nekim drugim biljkama zasaenim u senci njenih monih listova stvara jako lepu postavku u akvarijumu. Echinodorus grandiflorus je biljka koja se razmnoava tako to isputa mlade pelcere na dugakoj stabljici, ovi pelceri se odvajaju od matine biljke kada im koren ojaa.
Echinodorus grandiflorus je jo jedna od biljaka koja se preporuuje za poetnike.
Max.visina: Od 10 cm do 30 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Srednje / Slabo
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus horemanii
Echinodorus horemanii izuzetno privlana biljka za sredinji plan u akvarijumu, pripada porodici Alismataceae, ova biljka naseljava podruje June Amerike peciznije predele Brazila.
Echinodorus horemanii je biljka koja se u akvarijumskim uslovima vrlo lako prilagoava, moe da se razvija kako u mekoj tako i u tvrdoj vodi, preporuuje se da podloga u koju se sadi bude bogata hranljivim materijama, odgovara joj temperature od 20 c do 26 c, u kraim vremenskim intervalima moe da uspeva i na viim temperaturama dodavanje CO2 nije obavezno ali e kao i kod veine biljaka ubzati razvoj.
Ovu biljku je najbolje kada se zasadi u akvarijum ostaviti da se prilagodi, nakon perioda prilagoavanja ukoliko biljci odgovaraju uslovi poee da formira nove listove i vrlo brzo e da formira mlad izdanak neposredno pored matine biljke. Kada nova mlada biljke oformi jak koren moemo je odvojiti od matine biljke i zasaditi zasebno.
Echinodorus horemanii je biljka koja se sadi u veim akvarijumima u srednjem planu ili se u akvarijumima srednje veliine postavlja kao centralna biljka u zadnjem planu, moemo da je sadimo u manjim grupama ili kao samostalnu biljku.
Ukoliko se odluimo za ovu biljku izgledae podjednako atraktivno bilo da je sadimo u srednjem ili u velikom akvarijumu, spade u grupu biljaka koje se razvijaju srednjom brzinom.
Max.visina: Od 20 cm do 50 cm Težina gajenja: Srednje zahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Echinodorus inpai
Echinodorus inpai je biljka sa izduenim svetlo zelenim listovima na kratkoj stabljici.
Echinodorus inpai je biljka koja se peporuuje za vee akvarijume kod njih se sadi u srednjem planu akvarijuma ili u malim akvarijumima kod njih se sadi u zadnjem planu akvarijuma.
Hranljiva podloga je bitna za uspean rast ove biljke, odgovara joj srednji intezitet osvetljenja, temperature na kojoj opstaje i razvija se ide u opsegu od 22 c do 28 c.
Biljka koja moe da zauzima mesto kao fokusna taka u kombinaciji sa nekim drugim biljkama zasaenim u senci njenih monih listova stvara jako lepu postavku u akvarijumu, Echinodorus inpai je jo jedna od biljaka koja se preporuuje za poetnik, ukoliko pored nje posadimo neku biljku sa tamnim listovima tek tada Echinodorus inpai pokazuje svoju pravu lepotu.
Echinodorus inpai je biljka koja se razmnoava tako to isputa mlade pelcere na dugakoj stabljici, ovi pelceri se odvajaju od matine biljke kada im koren ojaa.
Max.visina: Od 10 cm do 30 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Srednje / Slabo
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Stranica 1 od 4 1 2 3 4 >
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
Održavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 20
Nema članova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih članova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji članci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,