POČETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma September 28 2021 06:27:57
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
 Baza biljaka: Rotala
Rotala Indica
Rotala Indica je biljka koja pripada porodici Lythraceas, poznata je i pod nazivom Ammannia sp. "Bonsai", prirodno stanite ove biljke je Azijiski kontinent konkretno predeli Japana.
Rotala Indica je biljka koja svojim izgledom odskae od ostalih biljaka iz ove porodice, ali to se odnosi samo na izgled po uslovima dranja ne odskae mnogo u odnosu na veinu biljaka iz ove porodice, Rotala Indica moe da se uzgaja u emerznoj formi.
Uskoro vie podataka o ovoj biljci
Max.visina: Od 10 cm do 30 cm Težina gajenja: Zahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 27.02.10 Nazad na početak baze biljaka
Rotala macrandra
Rotala macrandra je biljka koja vodi poreklo iz Indije, izuzetno lepa i dekorativna biljka.
Za uspeno dranje Rotala macrandre preporuuje se dranje u temperaturnom opsegu od 22 c do 28 c. Pri niem temperaturama Rotala macrandra staje sa rastom i polako vremenom poinje da propada.
Pri nedovoljnom intezitetu svetla i nedostatku hranljivih materija biljka obrazuje sve manje listove a donje listove poinje ubrzano da odbacuje.
Najvie joj odgovara meka voda, za lepu boju biljka bi trebala da bude posaena direktno ispod osvetljenja, podloga u koju se sadi bi trebala da bude hranljiva prija joj dodavanje CO2 u vodu.
Ima nean korenski sistem tako da bi podloga trebala da je sitnije granulacije od 1 mm do 2 mm.
Rotala macrandra se sadi u srednji plan akvarijuma ili sa strane, u svakom sluaju ova biljka mami pogled sa svojim izgledom, ukoliko je posedujemo u akvarijumu postaje fokusna taka.
Sadi se u grupi od nekoliko pelcera zajedno, na taj nain ova biljka biva prikazana u svoj svojoj lepoti.
Biljka se razmnoava deljenjem stabla ili odvajanjem bonih izdanaka koji e se pojaviti ako su uslovi u akvarijumu odgovarajui za ovu biljku. Izdanci ili vrh biljke se odvajaju od matine biljke i sade u podlogu. Prilikom odvajanja novih mladih pelcera treba da budemo izuzetno paljivi poto je sama biljka vrlo krhka i slaba.

Max.visina: Od 10 cm do 40 cm Težina gajenja: Zahtevna biljka Osvetljenje: Jako svetlo
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Rotala macrandra "Green narrow leaf"
Rotala macrandra "Green narrow leaf" je biljka koja pripada porodici Lythraceas, biljka nema svoje pririodno stanite dobijena je uzgajanjem u labaratorijama.
Uskoro vie podataka o ovoj biljci
Max.visina: Od 10 cm do 30 cm Težina gajenja: Zahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.01.08 Nazad na početak baze biljaka
Rotala macrandra "Green"
Rotala macrandra "Green" je biljka koja pripada porodici Lythraceas, prirodno stanite ove biljke je Azijiski kontinent konkretno predeli Indije. Rotala macrandra "Green" moe da se uzgaja u emerznoj formi
Uskoro vie podataka o ovoj biljci
Max.visina: Od 10 cm do 30 cm Težina gajenja: Zahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.01.08 Nazad na početak baze biljaka
Rotala Macrandra "mini type 2"
Rotala Macrandra "mini type 2" je biljka koja pripada porodici Lythraceas, biljka nema svoje pririodno stanite dobijena je uzgajanjem u labaratorijama. Rotala Macrandra "mini type 2" moe da se uzgaja u emerznoj formi
Uskoro vie podataka o ovoj biljci.
Max.visina: Od 10 cm do 30 cm Težina gajenja: Zahtevna biljka Osvetljenje: Jako svetlo
Datum dodavanja u bazu: 27.02.10 Nazad na početak baze biljaka
Rotala macrandra "Narrow leaf"
Rotala macrandra Narrow Leaf, ponekad poznat kao Rotala Cyan ili Rotala macrandra "Florida", je biljka koja je mutacijom dobijena iz Rotala macrandre. Mutacija nije u potpunosti stabilno izvedena, meutim, kao to proizlazi iz ove biljke dobijaju se povremeno uskolisna forma.

Rotala macrandra Narrow Leaf, je neto manje osjetljiva na uslove koji vladaju u akvarijumu u odnosu na ostale biljke iz ove porodice, meutim to ne znai da je ova biljka laka za uzgajanje.
Rasvjeta treba da ima srednji do jai intenzitet u suprotnom donji delovi biljke odumiru. Redovno dodavanje CO2 se podrazumeva za uspeno uzgajanje ove biljke, nitrati treba da se kreu od 5 do 15 ppm, fosfati od 1 do 2 ppm, nedostatak gvoa dovodi do izbleivanja listova.
Rotala macrandra Narrow Leaf je biljka koja u toku razvoja formira mnotvo bonih izdanaka na matinoj biljci. Rotala macrandra Narrow Leaf se razmnoava deljenjem stabla ili odvajanjem bonih izdanaka koji e se pojaviti ako su uslovi u akvarijumu odgovarajui za ovu biljku. Izdanci ili vrh biljke se odvajaju od matine biljke i sade u podlogu. Novi mladi pelceri se mogu dobiti u veoj koliini ukoliko dozvolimo biljci da se razvija po povrini akvarijuma.
Rotala macrandra Narrow Leaf je biljka koja moe da se sadi u srednji plan akvarijuma ili sa strane, gde god da se odluimo da je zasadimo ova biljka mami pogled sa svojim izgledom, ukoliko je posedujemo u akvarijumu postaje fokusna taka. Obavezno se sadi u grupi od nekoliko pelcera zajedno, na taj nain ova biljka biva prikazana u svoj svojoj lepoti, kao sama jedna stabljika ne privlai panju.
Max.visina: Od 10 cm do 50 cm Težina gajenja: Zahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.01.08 Nazad na početak baze biljaka
Rotala macrandra "Variegated"
Rotala macrandra "Variegated" je biljka koja pripada porodici Lythraceas, biljka nema svoje pririodno stanite dobijena je uzgajanjem u labaratorijama. Rotala Macrandra "mini type 2" moe da se uzgaja u emerznoj formi
Uskoro vie podataka o ovoj biljci.
Max.visina: Težina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 22.01.08 Nazad na početak baze biljaka
Rotala Mexicana "Araguaia"
Rotala Mexicana "Araguaia" je relativno nova biljka koja se pojavila u akvaristikim krugovima. Ova biljka je porijeklom iz mnogih tropskih i suptropskih krajeva sveta ukljuujui Junu Ameriku, Zapadnu Afriku, Australiju i Japan. Ne iznenauje onda, da se ta biljka javlja u razliitim varijacijama. Sasvim je normalno da biljka koja ima toliko puno prirodnih habitat ima i razliite nazive usled velikog broja distributera, ova biljka je poznata i pod nazivom Rotala pusilla.
Ova biljka je postal dostupna akvaristikim krugovima najvie zaslugom dostupne Japanske firme Rayon Vert kao Rotala Mexicana "Araguaia", oblik prikazan na fotografiji sada je sve vie dostupna putem meu hobistima.
Uslovi koji su bitni za pravilno uzgajanje ove biljke odnose se na neometano dopiranje svetla do svih delova biljke, redovno dodavanje CO2 se podrazumeva, takoe je poeljno dodavanje mikro i makro elemenata. Ukoliko uslovi u akvarijumu odgovaraju Rotala Mexicana "Araguaia" ima brz i snaan rast.
Kao i srodna sorta Rotala rotundifolia, Rotala Mexicana "Araguaia" je odlina pozadina biljka, moe da se sadi i kao biljka srednjeg plana ali tada zahteva vie posla oko estog trimovanja i oblikovanja forme.
Max.visina: Od 10 cm do 50 cm Težina gajenja: Zahtevna biljka Osvetljenje: Jako svetlo
Datum dodavanja u bazu: 22.01.08 Nazad na početak baze biljaka
Rotala mexicana "Goias"
Uskoro vie podataka o ovoj biljci
Max.visina: Težina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 26.01.08 Nazad na početak baze biljaka
Rotala nanjenshan
Postoje neke nesigurnosti i nejasnoe oko odreivanja pravog imena ove biljke. Jedno vreme je bila poznata pod imenom Mayaca sellowiana, i pod tim imenom se i danas moe nai u nekim bazama podataka pa zbunjuje neke akvariste prilikom tanog odreivanja naziva biljke ali u sutini se radi o istoj biljci.
Rotala nanjenshan pripada istoj porodici kao i Rotala wallichii a to je porodica Lythraceae, radi se o brzorastuoj biljci koja vodi poreklo iz Jugistonog dela Azije.
Rotala nanjenshan moe pravilno da se razvija i raste u mekoj i u tvrdoj vodi, sa ph tolerancijom od 5,5 do 8, u temperaturnom dijapazonu od 20 c do 30 c.
Ovo je zahvalna biljka sa gusto razvijenim igliastom formom listova zelene boje, ona zahteva veliki intezitet svetla, i redovno dodavanje CO2 se preporuuje za bre i lepo razvijanje biljke.
Rotala nanjenshan je izuzetno dekorativna biljka koja najvie dolazi do izraaja ukoliko se sadi u grupama od nekoliko biljaka zajedno.
Razmnoava se sa mladim izdancima koji izrastaju iz samog korenskog sistema biljke, putem odvajanja bonih izdanaka ili jednostavnim odsecanjem vrha matine biljke i njenim saenjem u podlogu.
Max.visina: Od 10 cm do 40 cm Težina gajenja: Srednje zahtevna Osvetljenje: Jako svetlo
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Rotala ramosior
Rotala ramosior je jedna od tri vrste biljaka iz porodice Lythraceae koje nastanjuju Sjedinjene Amerike Drave ujedno je i jedina koja je poreklom severno od Mexica.
Rotala ramosior je biljka koj amoe da se razvija u emrznoj formi ili potpuno potopljena u vodu, za ovu biljku je karakteristino da se javlja na stanitima gde esto varira nivo vode. Trenutno je ovo biljka koja se uglavnom nabavlja prikupljanjem iz prirodnog stanita ili se nabavlja od malog broja akvarista koji ih uspeno uzgajaju, zasad ne postoji zvanini uzgajiva ili diler ove biljke.

Rotala ramosior je biljka koja zahteva da bude zasaena direktno ispod izvora svetlosti, nikako ne sme biti u senci neke druge biljke jer u tom sluaju dolazi do defomisanja ili odumiranja same biljke. Zahteva vee koliine dodavanja CO2 i pojaano dodavanje Fe.
Max.visina: Od 5 cm do 10 cm Težina gajenja: Srednje zahtevna Osvetljenje: Jako svetlo
Datum dodavanja u bazu: 22.01.08 Nazad na početak baze biljaka
Rotala rotundifolia
Rotala rotundifolia prekrasna biljka koja se esto koristi u ureivanju biljnih akvarijuma.
Biljka se sastoji od tankog nenog stabla na kojem se parno rasporeeno nalaze uski iljati listovi, boja biljke moe da ide od narandaste do jarko crvene boje, boja u mnogome zavisi od inteziteta svetla.
Rotala rotundifoliji najvie odgovara meka voda pod jaim svetlom dobijamo lepe crvenije listove u suprotnom biljka se izduuje i gubi na svojoj lepoti. Prija joj dodavanje CO2 i dodavanje hranljivih materija u podlogu, ak ta vie preporuuje se uspeva na temperaturama od 24 c do 28 c.
Bez svega ovoga biljka moe da raste ali onda e Rotala rotundifolia da stagnira i nee se pokazati u pravom svetlu. Kao i veina biljaka razmnoava se sa bonim izdancima ili jednostavnim odsecanjem vrha matine biljke i njenim saenjem u podlogu, na mestu gde je odseena matina biljka izrastaju novi pelceri ovo doprinosi lepem izgledu biljke. Rotala rotundifolia je izuzetno lepa i efektna biljka koja se naalost retko sree kod naih akvarista.
Max.visina: Od 10 cm do 60 cm Težina gajenja: Srednje zahtevna Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Rotala sp. "Colorata"
Rotala sp. "Colorata" je biljka koja pripada porodici Lythraceas, prirodno stanite ove biljke je Azijiski kontinent konkretno predeli nisu poznati. Rotala sp. "Colorata" moe da se uzgaja u emerznoj formi.

Uskoro vie podataka o ovoj biljci
Max.visina: Od 10 cm do 60 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.01.08 Nazad na početak baze biljaka
Rotala sp. "Vietnam"
Rotala sp. "Vijetnam" je biljka koja pripada porodici Lythraceas u poetku u akvaristiki hobi uvedena je od strane japanske firme Rayon Vert, danas je iroko rairena u akvaristikom hobiju.
Prirodno stanite ove biljke je kao to se i iz samog imena vidi Vijetnam, ovde se ova biljka moe nai da raste u plitkim delovima vode.

Kultura Rotala sp. "Vijetnam" je slina po izgledu svojoj srodnoj kulturi odnosno biljci Rotala wallichii. Ono to je bitno naglasiti kod ove biljke je da ukoliko je uzgajamo ispod slabijeg izvora svetla kao rezultat dobija se veinom zelena biljka sa crvenim stabljikama, pod intenzivnom rasvetom dobija se crvenija nijansa sa primesama zlatne nijanse.
U akvarijumima gde planiramo da uzgajama ovu biljku obavezno je redovno dodavanje CO2, fosfati bi trebali da se kreu oko 1 do 2 ppm, gvoe i ostali elementi su takoe neophodni u vodi da bi ova biljka pravilno napredovala. Od ostalih parametara koji su bitni za uzgajanje Rotala sp. "Vijetnam" moe se navesti da joj odgovara temperaturni raspon od 22c do 28c, ph od 5,5 do 7, gH od 4 do 12.
Rotala sp. "Vijetnam" je biljka koja moe da se sadi u srednji plan akvarijuma ili sa strane, gde god da se odluimo da je zasadimo ova biljka mami pogled sa svojim izgledom, ukoliko je posedujemo u akvarijumu postaje fokusna taka.
Obavezno se sadi u grupi od nekoliko pelcera zajedno, na taj nain ova biljka biva prikazana u svoj svojoj lepoti, kao sama jedna stabljika ne privlai panju.
Biljka se razmnoava deljenjem stabla ili odvajanjem bonih izdanaka koji e se pojaviti ako su uslovi u akvarijumu odgovarajui za ovu biljku. Izdanci ili vrh biljke se odvajaju od matine biljke i sade u podlogu. Prilikom odvajanja novih mladih pelcera treba da budemo izuzetno paljivi poto je sama biljka vrlo krhka i slaba. Novi mladi pelceri se mogu dobiti u veoj koliini ukoliko dozvolimo bilci da se razvija po povrini akvarijuma.
Rotala sp. "Vijetnam" moe formirati odlian kontrast za crvene i zelene boje biljaka koje se nalaze u njenom okruenju.
Max.visina: Od 10 cm do 50 cm Težina gajenja: Zahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.01.08 Nazad na početak baze biljaka
Rotala sp. Green
Rotala sp. green je biljka koja se esto koristi u ureivanju biljnih akvarijuma, u pitanju je brzorastua biljka, poreklom potie iz Asije, pripada porodici "Lythraceae".
Biljka se sastoji od tankog nenog stabla na kojem se nalaze uski iljati listovi, listovi su zelene boje, ovo je jedna od omiljenih biljaka Japanskog ureivaa Takashi Amana.
Rotala sp. green moe da se razvija i u mekoj i u tvrdoj vodi, pH tolerancija od 5 do 8, odgovara joj dodavanje CO2 mada nije neophodno, uspeva na temperaturama od 18 c do 30 c.
Kao i veina biljaka razmnoava se sa bonim izdancima ili jednostavnim odsecanjem vrha matine biljke i njenim saenjem u podlogu, na mestu gde je odseena matina biljka izrastaju novi pelceri ovo doprinosi lepem izgledu biljke.
Max.visina: Od 15 cm do 60 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako svetlo
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Stranica 1 od 2 1 2 >
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
Održavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 17
Nema članova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih članova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji članci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,