POČETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma August 19 2022 19:04:14
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
 Baza biljaka: Vallisneria
Vallisneria americana ''mini twister''
Vallisneria americana ''mini twister'' je biljka koja je nastala kultivisanjem u botanikim centrima, karakteristina je po spiralno uvijenim listovima.
Ovo je ustvari varijatitet od biljke Vallisneria americana var. biwaensis razlika izmeu ove dve biljke je samo u veliini, naime Vallisneria americana ''mini twister'' raste svega do 20 cm u visinu.
U pitanju je srednje zahtevna biljka, odgovara joj temperatura od 20 c do 28 c, Ph 6-8.5, dH 4-20. Intizetet svetla za ovu biljku moe da varira od jaeg do srednjeg inteziteta svetla, dodavanje CO2 nije obavezno ali e svakako lepe da se razvija uz dodavanje CO2.
Vallisneria americana ''mini twister'' je biljka koja se sadi u srednjem planu kod veih akvarijuma ili u zadnjem planu kod manjih akvarijuma.
Max.visina: Od 10 cm do 20 cm Težina gajenja: Srednje zahtevna Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.10.07 Nazad na početak baze biljaka
Vallisneria americana - gigantea
Jedna od najveih biljaka koje se koriste u akvaristici. Spada u familiju Hydrocharitaceae, poreklo vodi iz Azije.
Vallisneria americana - gigantea spada u nezahtevne biljke, odgovara joj temperatura od 18 c do 30 c, Ph 6-9.5 i dH 4-30. Odlina je kao kombinacija u akvarijumima sa velikim vrstama porodice Cichlidae.
Razmnoava se runnrima, sad se iskljuivo u velikim akvarijumima u zadnjem planu, u senci njenih listova mogu da se sade biljke koje nisu zahtevne po intezitetu svetla.
Ovo je idealna biljka za poetnike zbog malih zahteva po pitanju dranja u akvarijumu.
Max.visina: Od 40 cm do 150 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.10.07 Nazad na početak baze biljaka
Vallisneria caulescens
Vallisneria caulescens je spektakularna biljka poreklom iz Australije, svojim izgledom listova potpuno odskae od drugih biljaka iz ove grupacije.
Listovi Vallisneria caulescens formira neku vrstu stable sa listovima iz kojih se dalje ire novi boni izdanci i listovi. Sama biljka moe da poprimi listove crvenkaste boje i tamnim prugama po sredini lista.
Da bi Vallisneria caulescens poprimila crvene vrhove na listovima obavezna je hranljiva podloga i jai intezitet svetla. U pitanju je srednje zahtevna biljka, odgovara joj temperatura od 18 c do 30 c, Ph 6-8.5, dH 4-20.
Sadi se u veim akvarijumima u srednjem planu odnosno u manjim akvarijumima u zadnji plan.
Max.visina: Od 15 cm do 30 cm Težina gajenja: Srednje zahtevna Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.10.07 Nazad na početak baze biljaka
Vallisneria corkscrew
Vallisneria corkscrew je biljka sa dugakim blago uvijenim listovima, biljka je nezahtevna brzo i lako se prilagoava sredini u novom akvarijumu, uspeva u gotovo svim uslovima za njen razvoj ne igraju bitnu ulogu intezitet svetla i da li je voda meka ili tvrda, optimalna temperatura za njen razvoj se kree od 22 c do 26 c. Vallisneria corkscrew je biljka koja se postavlja u zadnjem planu akvarijuma kao pozadinska biljka ili kao biljka za srednji plan u veim akvarijumima, nejlepa je ukoliko se sadi u grupama. Biljka je brzorastua potrebno je kontrolisati njen brz rast, ukoliko skraujemo listove presecanjem treba to da inimo to nie jer odrezani ostatci listova vrlo brzo odumiru. Vallisneria corkscrew je biljka koja se iri vegetativno, biljka e kada se ukoreni sama da puta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matine biljke, kada se mlada biljka ukoreni poee i sama da stvara novu koloniju biljaka. Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda vrlo dekorativno.
Max.visina: Od 30 cm do 50 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Vallisneria nana
Vallisneria nana je biljka uskih dugakih listova tamno zelene boje, znatno uih listova nego ostale biljke ovog roda.
Ovo je odlina biljka zadnjeg plana za vee akvarijume, daje akvarijumima neodoljiv nature izgled.
Prirodno stanite Vallisneria nana je Australija, spada u grupu biljaka lakih za uzgajanje.
Brzo se razmoava bonim izdancima koji se razvijaju iz samog korena matine biljke. Odgovara joj slabo do srednje jako svetlo, uspeno se razvija na temperaturama od 20 c do 28 c, Ph 6-8.5, dH 4-20.
Vrlo dekorativna biljka pravi efekat se postie ukoliko se sadi gusto u liniji u samoj pozadini akvarijuma.
Max.visina: Od 40 cm do 80 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Slabo / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.10.07 Nazad na početak baze biljaka
Vallisneria neotropicalis
Vallisneria neotropicalis je biljka sa vrstim dugakim listovima, biljka je nezahtevna brzo i lako se prilagoava sredini u novom akvarijumu, uspeva u gotovo svim uslovima za njen razvoj ne igraju bitnu ulogu intezitet svetla i da li je voda meka ili tvrda, optimalna temperatura za njen razvoj se kree od 18 c do 28 c.
Vallisneria neotropicalis je biljka koja se postavlja u zadnjem planu akvarijuma kao pozadinska biljka, nejlepa je ukoliko se sadi u grupama. Biljka je brzorastua potrebno je kontrolisati njen brz rast, ukoliko skraujemo listove presecanjem treba to da inimo to nie jer odrezani ostatci listova vrlo brzo odumiru. Vallisneria neotropicalis je biljka koja se iri vegetativno, biljka e kada se ukoreni sama da puta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matine biljke, kada se mlada biljka ukoreni poee i sama da stvara novu koloniju biljaka. Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda vrlo dekorativno.
Max.visina: Od 40 cm do 70 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Vallisneria portugalensis
Vallisneria portugalensis je biljka sauskim dugakim blago uvijenim listovima, biljka je nezahtevna brzo i lako se prilagoava sredini u novom akvarijumu, uspeva u gotovo svim uslovima za njen razvoj ne igraju bitnu ulogu intezitet svetla i da li je voda meka ili tvrda, optimalna temperatura za njen razvoj se kree od 22 c do 26 c. Vallisneria portugalensis je biljka koja se postavlja u zadnjem planu akvarijuma kao pozadinska biljka, nejlepa je ukoliko se sadi u grupama. Biljka je brzorastua potrebno je kontrolisati njen brz rast, ukoliko skraujemo listove presecanjem treba to da inimo to nie jer odrezani ostatci listova vrlo brzo odumiru. Vallisneria portugalensis je biljka koja se iri vegetativno, biljka e kada se ukoreni sama da puta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matine biljke, kada se mlada biljka ukoreni poee i sama da stvara novu koloniju biljaka. Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda vrlo dekorativno.
Max.visina: Od 30 cm do 50 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Vallisneria spiralis
Vallisneria spiralis potie iz Azije, pripada porodici "Hydrocharitaceae", to je jo jedna biljka koja se preporuuja akvaristima koji ulaze u ovaj magini svet akvaristike. Ovo je biljka sa dugakim trakastim listovima, biljka je ne zahtevna brzo i lako se prilagoava sredini u novom akvarijumu, uspeva u gotovo svim uslovima za njen razvoj ne igraju bitnu ulogu intezitet svetla i da li je voda meka ili tvrda, optimalna temperatura za njen razvoj se kree od 20 c do 28 c. Vallisneria spiralis je biljka koja se postavlja u zadnjem planu akvarijuma kao pozadinska biljka, nejlepa je ukoliko se sadi u grupama. Biljka je brzorastua potrebno je kontrolisati njen brz rast, ukoliko skraujemo listove presecanjem treba to da inimo to nie jer odrezani ostatci listova vrlo brzo odumiru. Vallisneria spiralis se iri vegetativno, biljka e kada se ukoreni sama da puta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matine biljke, kada se mlada biljka ukoreni poee i sama da stvara novu koloniju biljaka.
Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda dekorativno.
Max.visina: Od 30 cm do 60 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Vallisneria spiralis "Tiger"
Vallisneria spiralis "Tiger" je biljka koja vodi poreklo iz Azije, dodatak u samom nazivu biljke Tiger dobila je po poprenim prugama na listovima.
Spada u nezahtevna biljke, laka za gajenje, odgovara joj temperatura od 15 c do 30 c, Ph 6-9, dH 4-30.
Razmnoava se bonim idancima iz korena vegetativno, biljka e kada se ukoreni sama da puta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matine biljke, kada se mlada biljka ukoreni poee i sama da stvara novu koloniju biljaka. Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda dekorativno.
Vallisneria spiralis "Tiger" je biljka koja je podjednako interesantna kako za poetnike tako i za iskusne akvariste.
Max.visina: Od 30 cm do 50 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Slabo
Datum dodavanja u bazu: 22.10.07 Nazad na početak baze biljaka
Vallisneria torta
Vallisneria torta je biljka sa dugakim blago uvijenim listovima, biljka je vrlo slina po izgledu Vallisneriji corkscrew, razlika je u veliini rasta naime Vallisneria torta je biljka nieg rasta. Vallisneria torta je nezahtevna brzo i lako se prilagoava sredini u novom akvarijumu, uspeva u gotovo svim uslovima za njen razvoj ne igraju bitnu ulogu intezitet svetla i da li je voda meka ili tvrda, optimalna temperatura za njen razvoj se kree od 22 c do 26 c. Vallisneria torta je biljka koja se postavlja u zadnjem planu akvarijuma kao pozadinska biljka ili kao biljka za srednji plan u veim akvarijumima, nejlepa je ukoliko se sadi u grupama. Biljka je brzorastua potrebno je kontrolisati njen brz rast, ukoliko skraujemo listove presecanjem treba to da inimo to nie jer odrezani ostatci listova vrlo brzo odumiru. Vallisneria torta je biljka koja se iri vegetativno, biljka e kada se ukoreni sama da puta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matine biljke, kada se mlada biljka ukoreni poee i sama da stvara novu koloniju biljaka. Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda vrlo dekorativno.
Max.visina: Od 20 cm do 40 cm Težina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na početak baze biljaka
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
Održavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 15
Nema članova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih članova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji članci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,