POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija Pretraga AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma January 28 2020 17:36:19
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
 Baza biljaka: Vallisneria
Vallisneria americana ''mini twister''
Vallisneria americana ''mini twister'' je biljka koja je nastala kultivisanjem u botaničkim centrima, karakteristična je po spiralno uvijenim listovima.
Ovo je ustvari varijatitet od biljke Vallisneria americana var. biwaensis razlika između ove dve biljke je samo u veličini, naime Vallisneria americana ''mini twister'' raste svega do 20 cm u visinu.
U pitanju je srednje zahtevna biljka, odgovara joj temperatura od 20 c do 28 c, Ph 6-8.5, dH 4-20. Intizetet svetla za ovu biljku može da varira od jačeg do srednjeg inteziteta svetla, dodavanje CO2 nije obavezno ali će svakako lepše da se razvija uz dodavanje CO2.
Vallisneria americana ''mini twister'' je biljka koja se sadi u srednjem planu kod većih akvarijuma ili u zadnjem planu kod manjih akvarijuma.
Max.visina: Od 10 cm do 20 cm TeĹľina gajenja: Srednje zahtevna Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.10.07 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Vallisneria americana - gigantea
Jedna od najvećih biljaka koje se koriste u akvaristici. Spada u familiju Hydrocharitaceae, poreklo vodi iz Azije.
Vallisneria americana - gigantea spada u nezahtevne biljke, odgovara joj temperatura od 18 c do 30 c, Ph 6-9.5 i dH 4-30. Odlična je kao kombinacija u akvarijumima sa velikim vrstama porodice Cichlidae.
Razmnožava se runnrima, sad se isključivo u velikim akvarijumima u zadnjem planu, u senci njenih listova mogu da se sade biljke koje nisu zahtevne po intezitetu svetla.
Ovo je idealna biljka za početnike zbog malih zahteva po pitanju držanja u akvarijumu.
Max.visina: Od 40 cm do 150 cm TeĹľina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.10.07 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Vallisneria caulescens
Vallisneria caulescens je spektakularna biljka poreklom iz Australije, svojim izgledom listova potpuno odskače od drugih biljaka iz ove grupacije.
Listovi Vallisneria caulescens formira neku vrstu stable sa listovima iz kojih se dalje šire novi bočni izdanci i listovi. Sama biljka može da poprimi listove crvenkaste boje i tamnim prugama po sredini lista.
Da bi Vallisneria caulescens poprimila crvene vrhove na listovima obavezna je hranljiva podloga i jači intezitet svetla. U pitanju je srednje zahtevna biljka, odgovara joj temperatura od 18 c do 30 c, Ph 6-8.5, dH 4-20.
Sadi se u većim akvarijumima u srednjem planu odnosno u manjim akvarijumima u zadnji plan.
Max.visina: Od 15 cm do 30 cm TeĹľina gajenja: Srednje zahtevna Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.10.07 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Vallisneria corkscrew
Vallisneria corkscrew je biljka sa dugačkim blago uvijenim listovima, biljka je nezahtevna brzo i lako se prilagođava sredini u novom akvarijumu, uspeva u gotovo svim uslovima za njen razvoj ne igraju bitnu ulogu intezitet svetla i da li je voda meka ili tvrda, optimalna temperatura za njen razvoj se kreće od 22 c do 26 c. Vallisneria corkscrew je biljka koja se postavlja u zadnjem planu akvarijuma kao pozadinska biljka ili kao biljka za srednji plan u većim akvarijumima, nejlepša je ukoliko se sadi u grupama. Biljka je brzorastuća potrebno je kontrolisati njen brz rast, ukoliko skraćujemo listove presecanjem treba to da činimo što niže jer odrezani ostatci listova vrlo brzo odumiru. Vallisneria corkscrew je biljka koja se širi vegetativno, biljka će kada se ukoreni sama da pušta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matične biljke, kada se mlada biljka ukoreni počeće i sama da stvara novu koloniju biljaka. Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda vrlo dekorativno.
Max.visina: Od 30 cm do 50 cm TeĹľina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Vallisneria nana
Vallisneria nana je biljka uskih dugačkih listova tamno zelene boje, znatno užih listova nego ostale biljke ovog roda.
Ovo je odlična biljka zadnjeg plana za veće akvarijume, daje akvarijumima neodoljiv nature izgled.
Prirodno stanište Vallisneria nana je Australija, spada u grupu biljaka lakih za uzgajanje.
Brzo se razmožava bočnim izdancima koji se razvijaju iz samog korena matične biljke. Odgovara joj slabo do srednje jako svetlo, uspešno se razvija na temperaturama od 20 c do 28 c, Ph 6-8.5, dH 4-20.
Vrlo dekorativna biljka pravi efekat se postiže ukoliko se sadi gusto u liniji u samoj pozadini akvarijuma.
Max.visina: Od 40 cm do 80 cm TeĹľina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Slabo / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 22.10.07 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Vallisneria neotropicalis
Vallisneria neotropicalis je biljka sa čvrstim dugačkim listovima, biljka je nezahtevna brzo i lako se prilagođava sredini u novom akvarijumu, uspeva u gotovo svim uslovima za njen razvoj ne igraju bitnu ulogu intezitet svetla i da li je voda meka ili tvrda, optimalna temperatura za njen razvoj se kreće od 18 c do 28 c.
Vallisneria neotropicalis je biljka koja se postavlja u zadnjem planu akvarijuma kao pozadinska biljka, nejlepša je ukoliko se sadi u grupama. Biljka je brzorastuća potrebno je kontrolisati njen brz rast, ukoliko skraćujemo listove presecanjem treba to da činimo što niže jer odrezani ostatci listova vrlo brzo odumiru. Vallisneria neotropicalis je biljka koja se širi vegetativno, biljka će kada se ukoreni sama da pušta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matične biljke, kada se mlada biljka ukoreni počeće i sama da stvara novu koloniju biljaka. Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda vrlo dekorativno.
Max.visina: Od 40 cm do 70 cm TeĹľina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Vallisneria portugalensis
Vallisneria portugalensis je biljka sauskim dugačkim blago uvijenim listovima, biljka je nezahtevna brzo i lako se prilagođava sredini u novom akvarijumu, uspeva u gotovo svim uslovima za njen razvoj ne igraju bitnu ulogu intezitet svetla i da li je voda meka ili tvrda, optimalna temperatura za njen razvoj se kreće od 22 c do 26 c. Vallisneria portugalensis je biljka koja se postavlja u zadnjem planu akvarijuma kao pozadinska biljka, nejlepša je ukoliko se sadi u grupama. Biljka je brzorastuća potrebno je kontrolisati njen brz rast, ukoliko skraćujemo listove presecanjem treba to da činimo što niže jer odrezani ostatci listova vrlo brzo odumiru. Vallisneria portugalensis je biljka koja se širi vegetativno, biljka će kada se ukoreni sama da pušta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matične biljke, kada se mlada biljka ukoreni počeće i sama da stvara novu koloniju biljaka. Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda vrlo dekorativno.
Max.visina: Od 30 cm do 50 cm TeĹľina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Vallisneria spiralis
Vallisneria spiralis potiče iz Azije, pripada porodici "Hydrocharitaceae", to je još jedna biljka koja se preporučuja akvaristima koji ulaze u ovaj magični svet akvaristike. Ovo je biljka sa dugačkim trakastim listovima, biljka je ne zahtevna brzo i lako se prilagođava sredini u novom akvarijumu, uspeva u gotovo svim uslovima za njen razvoj ne igraju bitnu ulogu intezitet svetla i da li je voda meka ili tvrda, optimalna temperatura za njen razvoj se kreće od 20 c do 28 c. Vallisneria spiralis je biljka koja se postavlja u zadnjem planu akvarijuma kao pozadinska biljka, nejlepša je ukoliko se sadi u grupama. Biljka je brzorastuća potrebno je kontrolisati njen brz rast, ukoliko skraćujemo listove presecanjem treba to da činimo što niže jer odrezani ostatci listova vrlo brzo odumiru. Vallisneria spiralis se širi vegetativno, biljka će kada se ukoreni sama da pušta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matične biljke, kada se mlada biljka ukoreni počeće i sama da stvara novu koloniju biljaka.
Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda dekorativno.
Max.visina: Od 30 cm do 60 cm TeĹľina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Vallisneria spiralis "Tiger"
Vallisneria spiralis "Tiger" je biljka koja vodi poreklo iz Azije, dodatak u samom nazivu biljke Tiger dobila je po poprečnim prugama na listovima.
Spada u nezahtevna biljke, laka za gajenje, odgovara joj temperatura od 15 c do 30 c, Ph 6-9, dH 4-30.
Razmnožava se bočnim idancima iz korena vegetativno, biljka će kada se ukoreni sama da pušta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matične biljke, kada se mlada biljka ukoreni počeće i sama da stvara novu koloniju biljaka. Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda dekorativno.
Vallisneria spiralis "Tiger" je biljka koja je podjednako interesantna kako za početnike tako i za iskusne akvariste.
Max.visina: Od 30 cm do 50 cm TeĹľina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Slabo
Datum dodavanja u bazu: 22.10.07 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Vallisneria torta
Vallisneria torta je biljka sa dugačkim blago uvijenim listovima, biljka je vrlo slična po izgledu Vallisneriji corkscrew, razlika je u veličini rasta naime Vallisneria torta je biljka nižeg rasta. Vallisneria torta je nezahtevna brzo i lako se prilagođava sredini u novom akvarijumu, uspeva u gotovo svim uslovima za njen razvoj ne igraju bitnu ulogu intezitet svetla i da li je voda meka ili tvrda, optimalna temperatura za njen razvoj se kreće od 22 c do 26 c. Vallisneria torta je biljka koja se postavlja u zadnjem planu akvarijuma kao pozadinska biljka ili kao biljka za srednji plan u većim akvarijumima, nejlepša je ukoliko se sadi u grupama. Biljka je brzorastuća potrebno je kontrolisati njen brz rast, ukoliko skraćujemo listove presecanjem treba to da činimo što niže jer odrezani ostatci listova vrlo brzo odumiru. Vallisneria torta je biljka koja se širi vegetativno, biljka će kada se ukoreni sama da pušta nove izdanke, mlade izdanke odvojimo od matične biljke, kada se mlada biljka ukoreni počeće i sama da stvara novu koloniju biljaka. Vremenom biljka kontrolisanim razvijanjem gradi jedan zeleni zid u zadnjem planu akvarijuma koji izgleda vrlo dekorativno.
Max.visina: Od 20 cm do 40 cm TeĹľina gajenja: Nezahtevna biljka Osvetljenje: Jako / Srednje
Datum dodavanja u bazu: 09.03.07 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 91
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,