POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma August 19 2022 20:11:37
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
 Baza biljaka: _Loaches
Aborichthys elongates

Aborichthys elongates pripada porodici “Nemacheilidae” poznata u akvaristici kao Red Tailed ili Striped Sand Loach. Prirodni habitat ove ribe su reke u Indiji tačnije reka Teesta sa svojim pritokama Sivalik Hills, Relli, Chel i Ghish. Prvi primerci ove ribe su pronađeni 1921g i tada je ujedno i zabeležena u nauci. Ova vrsta riba se jako retko javlja u prodaji jedan od razloga za to je i što ona obitava u rekama na višim nadmoskim visinama.

U tekstu je već napomenjeno u kojim se rekama ova riba može pronaći. Uglavnom nastanjuju delove reka koji su plitki sa brzim tokom. Samo dno na ovim delovima reka je stena ili šljunak. Nije čudno da se ova riba nađe smeštena skrivena u prirodnim šupljinama u kamenju koje reka svojim brzim tokom, tokom godina formira.

Akvarijum za ovu ribu trebalo bi da što više podseća na njen prirodni habitat a tu se prvenstveno misli na brz protok vode. Akvarijum bi trebalo da preovladava kamenjem odnosno da kamenje bude različite veličine i kao takav najviše će odgovarati ovoj ribi. Podloga treba da je urađena od šljunka, biljke nisu prioritet u akvarijumu u kome se želi držati ova riba. Pored kamenja možemo ubaciti dekorativne komade drveta koji se mogu postaviti tako da bude isprepletano i sa time se stvara splet grana koji je idealno mesto za ovu ribu.

Poput mnogih riba koje prirodno nastanjuju tekuće vode Aborichthys elongates je netolerantna na nakupljanje organskih jedinjenja i zahteva besprekoran kvalitet vode kako bi se uspešno držala u akvarijumskim uslovima. Preporučuje se da ima veća količina rastvorenog O2, uz jak protok vode koji možemo povećati sa jednom ili dvema potapajućim pumpama koje usmeravaju vodu u istom smeru. Temperatura vode bi trebala da se kreće između 15c i 21c, pH od 6,5 do 7,5, tvrdoća vode od 15 do 12. Zbog gore navedenih uslova koji vladaju u akvarijumu biće u velikoj meri sužen izbor biljaka koje mogu da se održavaju. Preporučuju se Java paprat, Bolbitis ili Anubias spp.

Najveći deo svoje prirodne ishrane Aborichthys elongates sastoji se uglavnom od insekata, crva, rakova i drugih zooplanktona. U akvariju će prihvatiti hranu za klasične akvarijumske ribe, ali također bi se trebali potruditi oko žive ili smrznute hrane u vidu Daphnia, Artemia, glistica za pecanje, itd...

Aborichthys elongates spade u mirne ribe, ali i dalje u velikoj meri je neprikladna za klasične akvarijume zbog svojih specifičnih uslova držanja. Ukoliko se ipak odlučimo za zajednički akvarijum mora se obratiti pažnja da te druge ribe koje želimo držati u akvarijumu pripadaju ribama koje su snažne i brzoplivači. U suprotnom imaće problema sa plivanjem u brzom protoku vode i to će ujedno da smanji životno vek riba i njihovo opšte zdravstveno stanje. Prikladne su mnoge Danio, Devario, Rasbora ili ribe kao Glyptothorax, Akysis i Oreoglanis vrste.

Što se tiče količine riba koje se mogu držati u akvarijumu ona treba da se kreće od svega nekoliko. Na ovaj način se mogu pratiti neke neuobičajene kretnje i plivanje ovih riba, agresivno ponašanje između pripadnika iste vrste nije neuobičajeno ali se ovo u velikoj meri izbegava sa dobro uređenim akvarijumom.

Ribe iz porodice Nemacheilidae su široko distribuirane u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim razmišljanjima ova grupacija sadrži više od 30 rodova od kojih su najpoznatije u akvaristici Aborichthys, Acanthocobitis, Barbatula, Mesonoemacheilus, Nemacheilus, Physoschistura, Schistura i Yunnanilus. To su ribe koje su prethodno bile svrstane u porodicu Balitoridae, podfamilija Nemacheilinae, ali filogenetske studije su pokazale da iako usko povezane Balitorid i Nemacheilid loaches nisu evoluirala iz istog zajedničkog pretka i predstavljaju zasebne genetske linije
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 27.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Aborichthys sp. 'AR01'

Aborichthys sp. 'AR01' pripada porodici “Nemacheilidae” ova riba je pronađena samo u reci Raidak koja protiče u Indiji tačnije kroz Zapadni Bengal i spaja se sa Brahmaputra u severnom Bangladešu

Aborichthys sp. 'AR01' uglavnom nastanjuju delove reka koji su plitki sa brzim tokom. Samo dno na ovim delovima reka je stena ili šljunak. U ovim uslovima nema mnogo biljaka koje opstaju sem algi koje se javljaju na površinama kamenja.

Akvarijum Aborichthys sp. 'AR01' trebalo bi da što više podseća na njen prirodni habitat a tu se prvenstveno misli na brz protok vode. Akvarijum bi trebalo da preovladava kamenjem odnosno da kamenje bude različite veličine i kao takav najviše će odgovarati ovoj ribi. Podloga treba da je urađena od šljunka, biljke nisu prioritet u akvarijumu u kome se želi držati ova riba. Pored kamenja možemo ubaciti dekorativne komade drveta koji se mogu postaviti tako da bude isprepletano i sa time se stvara splet grana koji je idealno mesto za ovu ribu. Uobičajeno je za Aborichthys vrste da su dobri kopači, iz tog razloga se preporučuje da se ukrasni detalji fiksiraju (Veći komadi kamenja ili drveta) odnosno da ih riba svojim kopanjem po podlozi ne može pomeriti i na taj način eventualno izazvati oštećenje akvarijuma.

Aborichthys sp. 'AR01' kao i većina riba koje u prirodi nastanjuju tekuće vode i ova riba je netolerantna na nakupljanje organskih jedinjenja i zahteva besprekoran kvalitet vode kako bi se uspešno držala u akvarijumskim uslovima. Preporučuje se da ima veća količina rastvorenog O2, uz jak protok vode koji možemo povećati sa jednom ili dvema potapajućim pumpama koje usmeravaju vodu u istom smeru. Temperatura vode bi trebala da se kreće između 21c i 26c, pH od 6,5 do 7,5, tvrdoća vode od 2 do 12. Zbog gore navedenih uslova koji vladaju u akvarijumu biće u velikoj meri sužen izbor biljaka koje mogu da se održavaju. Preporučuju se Java paprat, Bolbitis ili Anubias spp.
U prirodi najveći deo svoje ishrane Aborichthys sp. 'AR01' sastoji se uglavnom od insekata, crva, rakova i drugih zooplanktona. U akvariju će prihvatiti hranu za klasične akvarijumske ribe, ali također bi se trebali potruditi oko žive ili smrznute hrane u vidu Daphnia, Artemia, glistica za pecanje, itd...

Aborichthys sp. 'AR01' spada u grupu mirnih riba, ali i pored njenog karaktera ona je i dalje u velikoj meri neprikladna riba za klasične akvarijume zbog svojih specifičnih uslova držanja. Ukoliko se ipak odlučimo za zajednički akvarijum mora se obratiti pažnja da te druge ribe koje želimo držati u akvarijumu pripadaju ribama koje su snažne i brzoplivači. U suprotnom imaće problema sa plivanjem u brzom protoku vode i to će ujedno da smanji životno vek riba i njihovo opšte zdravstveno stanje. Prikladne su mnoge Danio, Devario, Rasbora ili ribe kao Glyptothorax, Akysis i Oreoglanis vrste.

Što se tiče količine riba koje se mogu držati u akvarijumu ona treba da se kreće između 4 i 6 jedinki. Na ovaj način se mogu pratiti neka neuobičajena kretnje i interakcija riba u okruženju, agresivno ponašanje između pripadnika iste vrste nije neuobičajeno ali se ovo u velikoj meri izbegava sa dobro uređenim akvarijumom.

Aborichthys sp. 'AR01' je riba koja se prilikom distribucije vodi pod imenom kao Aborichthys elongatus. Ribe iz porodice Nemacheilidae se širom distribuiraju u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim razmišljanjima ova grupacija sadrži više od 30 rodova od kojih su najpoznatije u akvaristici Aborichthys, Acanthocobitis, Barbatula, Mesonoemacheilus, Nemacheilus, Physoschistura, Schistura i Yunnanilus. To su ribe koje su prethodno bile svrstane u porodicu Balitoridae, podfamilija Nemacheilinae, ali filogenetske studije su pokazale da iako usko povezane Balitorid i Nemacheilid loaches nisu evoluirala iz istog zajedničkog pretka i predstavljaju zasebne genetske linije.

Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 27.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Aborichthys sp. 'AR02'

Aborichthys sp. 'AR02' pripada porodici “Nemacheilidae” ova riba je pronađena samo u reci Raidak koja protiče u Indiji tačnije kroz Zapadni Bengal i spaja se sa Brahmaputra u severnom Bangladešu

Aborichthys sp. 'AR02' uglavnom nastanjuju delove reka koji su plitki sa brzim tokom. Samo dno na ovim delovima reka je stena ili šljunak. U ovim uslovima nema mnogo biljaka koje opstaju sem algi koje se javljaju na površinama kamenja.
Ostale vrste koje nastanjuju reku Raidak mogu uključiti Acanthocobitis botia, Schistura scaturigina, Amblyceps mangois, A. apangi, Badis blosyrus, B. sp. usp. kanabos i Microphis deocata.
Akvarijum Aborichthys sp. 'AR02' trebalo bi da što više podseća na njen prirodni habitat a tu se prvenstveno misli na brz protok vode. Akvarijum bi trebalo da preovladava kamenjem odnosno da kamenje bude različite veličine i kao takav najviše će odgovarati ovoj ribi. Podloga treba da je urađena od šljunka, biljke nisu prioritet u akvarijumu u kome se želi držati ova riba. Pored kamenja možemo ubaciti dekorativne komade drveta koji se mogu postaviti tako da bude isprepletano i sa time se stvara splet grana koji je idealno mesto za ovu ribu. Uobičajeno je za Aborichthys vrste da su dobri kopači, iz tog razloga se preporučuje da se ukrasni detalji fiksiraju (Veći komadi kamenja ili drveta) odnosno da ih riba svojim kopanjem po podlozi ne može pomeriti i na taj način eventualno izazvati oštećenje akvarijuma.

Aborichthys sp. 'AR02' kao i većina riba koje u prirodi nastanjuju tekuće vode i ova riba je netolerantna na nakupljanje organskih jedinjenja i zahteva besprekoran kvalitet vode kako bi se uspešno držala u akvarijumskim uslovima. Preporučuje se da ima veća količina rastvorenog O2, uz jak protok vode koji možemo povećati sa jednom ili dvema potapajućim pumpama koje usmeravaju vodu u istom smeru. Temperatura vode bi trebala da se kreće između 21c i 26c, pH od 6,5 do 7,5, tvrdoća vode od 2 do 12. Zbog gore navedenih uslova koji vladaju u akvarijumu biće u velikoj meri sužen izbor biljaka koje mogu da se održavaju. Preporučuju se Java paprat, Bolbitis ili Anubias spp.
U prirodi najveći deo svoje ishrane Aborichthys sp. 'AR01' sastoji se uglavnom od insekata, crva, rakova i drugih zooplanktona. U akvariju će prihvatiti hranu za klasične akvarijumske ribe, ali također bi se trebali potruditi oko žive ili smrznute hrane u vidu Daphnia, Artemia, glistica za pecanje, itd...

Aborichthys sp. 'AR02' spada u grupu mirnih riba, ali i pored njenog karaktera ona je i dalje u velikoj meri neprikladna riba za klasične akvarijume zbog svojih specifičnih uslova držanja. Ukoliko se ipak odlučimo za zajednički akvarijum mora se obratiti pažnja da te druge ribe koje želimo držati u akvarijumu pripadaju ribama koje su snažne i brzoplivači. U suprotnom imaće problema sa plivanjem u brzom protoku vode i to će ujedno da smanji životno vek riba i njihovo opšte zdravstveno stanje. Prikladne su mnoge Danio, Devario, Rasbora ili ribe kao Glyptothorax, Akysis i Oreoglanis vrste.

Što se tiče količine riba koje se mogu držati u akvarijumu ona treba da se kreće između 4 i 6 jedinki. Na ovaj način se mogu pratiti neka neuobičajena kretnje i interakcija riba u okruženju, agresivno ponašanje između pripadnika iste vrste nije neuobičajeno ali se ovo u velikoj meri izbegava sa dobro uređenim akvarijumom.

Aborichthys sp. 'AR02' je riba koja se prilikom distribucije često izmeša sa Aborichthys sp. 'AR01', pored ovog takođe se vodi i pod imenom Aborichthys elongatus. Ribe iz porodice Nemacheilidae se uglavnom distributiraju u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim razmišljanjima ova grupacija sadrži više od 30 rodova od kojih su najpoznatije u akvaristici Aborichthys, Acanthocobitis, Barbatula, Mesonoemacheilus, Nemacheilus, Physoschistura, Schistura i Yunnanilus. To su ribe koje su prethodno bile svrstane u porodicu Balitoridae, podfamilija Nemacheilinae, ali filogenetske studije su pokazale da iako usko povezane Balitorid i Nemacheilid loaches nisu evoluirala iz istog zajedničkog pretka i predstavljaju zasebne genetske linije.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 27.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Acanthocobitis botia

Prema trenutnim saznanjima ova riba je jedna od najatraktivnijih i široko distribuirana riba iz ove grupacije. Acanthocobitis botia porodici “Nemacheilidae” poznata je i pod sinonimom Zipper Loach.

Prirodno stanište se proteže od reke Ind u Pakistanu njenim slivom kroz severnu Indiju, Nepal, Butan, Bangladeš, Mianmar, i Kinesku provinciju Yunnan, i na neke delove zapadnog Tajlanda.

Upravo zbog ovako velike rasprostranjenosti postoje brojne varijacije koje se odnose na boju tela i šare na telu. Neke su dugi niz godina bile greškom opisane kao različite vrste. Većina onih koje se mogu naći u specijalizovanim objektima za akvaristiku potiču upravo iz Indije.

Acanthocobitis botia je riba koja je po prirodi izuzetno miroljubiva, najbolje se oseća u akvarijumu koji je dobro zasađen ukrasnim biljkama. Naravno podrazumeva se da imaju dovoljno prostora za preplivavanje. Mada će se ova riba osećati podjednako dobro i u akvarijumu u kojem biljke ne preovladavaju. Sve ovo oko uređenja proističe upravo zbog široke rasprostranjenosti ove ribe i ujedno njene prilagodljivosti različitim klimatskim uslovima i lokacijama u prirodi.

U dekorativne svrhe prilikom uređivanja akvarijuma može se podjednako koristiti kako drvo tako i kamen. U zavisnosti kako se opredelimo za uređenje akvarijuma zavisi će i protok vode a samim time i izbor biljaka. Acanthocobitis botia će odgovarati ukoliko u akvarijum ubacimo samo grane i nekoliko osušenih listova na dno koje je prekriveno sitnim peskom. Kako god da se odlučimo za uređenje dobro bi bilo da se ostave i neke mesta koja imaju senku da bi se Acanthocobitis botia mogla po potrebi sakriti i samim time osećati što prirodnije.

Što se tiče ishrane Acanthocobitis botia je po prirodi predator iz čega proizilazi da se hrani sitnim bubicama larvama crvićima i račićima. U akvarijumskim uslovima odlično će da prihvatiti tonuću hranu, ali također bi trebali obratiti pažnju da joj ponekad ponudimo manje obroke žive ili smrznute hrane kao što su Daphnia, Artemia, gliste za pecanje itd. Raznolika ishrana Acanthocobitis botia je ključ za održavanje ovih riba u adekvatnom zdravstvenom stanju.

Acanthocobitis botia je uopšteno mirna riba i može se održavati uz mnogo popularnih vrsta u akvaristici, iako bi prednost trebala da se suzi na riba iz njenog okruženja u prirodi. Manji članovi Puntius, Danio i Laubuca su odličan izbor kao i druge mirne loaches.

Acanthocobitis botia u akvarijumskim uslovima može da pokaže različita ponašanja. One mogu biti sramežljivog ili veselog ponašanje u velikoj meri to zavisi od količine primeraka. Ako se drži pojedinačno ili u malim brojevima, u grupi od šest ili više jedinki možemo biti nagrađeni s više prirodnog izgleda.

Muške jedinke Acanthocobitis botia se razlikuju od ženskih jedinki po obliku tela, naime muške jedinke su obično vitkijeg tela od ženki.

Acanthocobitis botia je koliko je poznato ne proizvodi se u komercijalne svrhe sve ribe koje su na raspolaganju u trgovini su uglavnom prikupljene iz prirode.

Acanthocobitis botia je vrsta koja se u trgovačkim krugovima može sresti pod različitim sinonima i to: Botia nebulosa, B. mackenziei, Cobitis botia, Nemacheilus botia. Acanthocobitis botia važi za relativno izdržljivu vrstu, mirno i zbog svoje živosti je zabavna za promatranje. Karakteristična šara na repu u vidu oka se smatra da je u sprezi sa njenom prirodom predatora, ova šara je obično intenzivnija kod mlađih primeraka.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 27.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Acanthocobitis pavonacea


Acanthocobitis pavonacea je riba koja obitava u rekama Indije nema preciznog podatka u kojim rekama se tačno ova riba može pronaći. Acanthocobitis pavonacea pripada porodici “Nemacheilidae”.

Acanthocobitis pavonacea je riba koja je po prirodi izuzetno miroljubiva. Spada u grupu većih riba iz ove grupacije naime ona može da naraste na veličinu od 12cm do 15cm. Najbolje se oseća u akvarijumu koji je dobro zasađen ukrasnim biljkama. Naravno podrazumeva se da imaju dovoljno prostora za preplivavanje. Mada će se ova riba osećati podjednako dobro i u akvarijumu u kojem biljke ne preovladavaju.

Parametri u akvarijumu bi trebali da se kreću, temperature od 20c do 23c, pH od 6,5 do 7,5 i tvrdoća vode od 2 do 12.

Kao dekorativni materijal prilikom uređivanja akvarijuma može se podjednako koristiti i drvo i kamen. U zavisnosti kako se opredelimo za uređenje akvarijuma zavisi će i protok vode a samim time i izbor biljaka. Acanthocobitis pavonacea će odgovarati ukoliko u akvarijum ubacimo samo grane i nekoliko osušenih listova na dno koje je prekriveno sitnim peskom. Kako god da se odlučimo za uređenje dobro bi bilo da se ostave i neke mesta koja imaju senku da bi se Acanthocobitis pavonacea mogla po potrebi sakriti i samim time osećati što prirodnije.

Acanthocobitis pavonacea je u prirodnom staništu predator što znači da se hrani sitnim bubicama larvama crvićima i račićima. U akvarijumskim uslovima odlično će da prihvatiti raznoliku hranu koja tone, ali također bi trebali obratiti pažnju da joj ponekad ponudimo manje obroke žive ili smrznute hrane kao što su Daphnia, Artemia, gliste za pecanje itd. Raznolika ishrana Acanthocobitis botia je ključ za održavanje ovih riba u adekvatnom zdravstvenom stanju.

Acanthocobitis pavonacea je uopšteno mirna riba i može se održavati uz mnogo popularnih vrsta u akvaristici naravno trebalo bi prilikom izbora ostalih riba uzeti u obzir veličinu Acanthocobitis pavonacea.

Za Acanthocobitis pavonacea koliko je poznato ne postoje podatci odnosno nema poznatih uzgajivača, sve ribe koje su na raspolaganju u trgovini su uglavnom prikupljene iz prirode.

Ribe iz porodice Nemacheilidae su široko distribuirane u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim razmišljanjima ova grupacija sadrži više od 30 rodova od kojih su najpoznatije u akvaristici Aborichthys, Acanthocobitis, Barbatula, Mesonoemacheilus, Nemacheilus, Physoschistura, Schistura i Yunnanilus. To su ribe koje su prethodno bile svrstane u porodicu Balitoridae, podfamilija Nemacheilinae, ali filogenetske studije su pokazale da iako usko povezane Balitorid i Nemacheilid loaches nisu evoluirala iz istog zajedničkog pretka i predstavljaju zasebne genetske linije.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 27.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Acanthocobitis rubidipinnis

Acanthocobitis rubidipinnis poznata pod sinonimom Cherry-fin Loach je riba koja obitava u rekama Indije pored Indije ova riba se može naći u rekama Tajlanda. Pored reka ova riba se može pronaći i u jezercima koja nastaju nakon monsunskih kiša usled poplava. Acanthocobitis rubidipinnis - Cherry-fin Loach pripada porodici “Nemacheilidae”.

Acanthocobitis rubidipinnis je riba koja može da naraste na veličinu od 7cm do 8cm. Na akvarijum koji pripremamo za držanje ove ribe trabala bi se obratiti pažnja da ima prostora sa senkama da bi se ova riba po potrebi mogla sakriti.

Parametri koji bi trebali da vladaju u akvarijumu se kreću, temperature od 21c do 26c, pH od 6,5 do 7,5 i tvrdoća vode od 1 do 5.

Kod izbora dekorativnog materijala može se podjednako koristiti i drvo i kamen. U zavisnosti kako se opredelimo za uređenje akvarijuma neophodno je da prilagodimo biljke uslovima koji odgovaraju u akvarijumu. Acanthocobitis rubidipinnis će odgovarati ukoliko u akvarijum ubacimo samo grane i nekoliko osušenih listova na dno koje je prekriveno sitnim peskom.

Acanthocobitis rubidipinnis je u prirodnom staništu predator što znači da se hrani sitnim bubicama larvama crvićima i račićima. U akvarijumskim uslovima odlično će da prihvatiti raznoliku hranu koja tone, ali također bi trebali obratiti pažnju da joj ponekad ponudimo manje obroke žive ili smrznute hrane kao što su Daphnia, Artemia, gliste za pecanje itd. Raznolika ishrana Acanthocobitis botia je ključ za održavanje ovih riba u adekvatnom zdravstvenom stanju.

Za Acanthocobitis rubidipinnis ne možemo reći da je mirna kao ostali članovi oveg roda i naprotiv ovo je vrlo hrabra i srčana riba pa se preporučuje čuvanje sa ribama slične veličine i naravi, aktivnim ribama kao što su Puntius ili veće Devario vrsta. Ostale robusne vrste loaches kao što su Schistura, Nemacheilus, takođe čine pogodne vrste. Mada bi se kod izbora prvobitno trebalo gledati na ribe koje potiču iz istih predela.

Po postojećim podatcima pojedini muški primerci vremenom postaju previše teritorijalni i agresivni. Ukoliko se drže u manjem broju, iz tog razloga se preporučuje držanje nekoliko parova u jednom zajedničkom akvarijumu a ne držanje samo nekoliko mužjaka. Ovakav način bi trebao omogućiti dominantnim pojedincima predah, pored toga mužjaci će više vremena provoditi sa ženkama.

Za Acanthocobitis rubidipinnis koliko je poznato ne postoje komercijalni uzgajivači, sve ribe koje su na raspolaganju u trgovini su uglavnom prikupljene iz prirode.

Ribe iz porodice Nemacheilidae su široko distribuirane u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim razmišljanjima ova grupacija sadrži više od 30 rodova od kojih su najpoznatije u akvaristici Aborichthys, Acanthocobitis, Barbatula, Mesonoemacheilus, Nemacheilus, Physoschistura, Schistura i Yunnanilus. To su ribe koje su prethodno bile svrstane u porodicu Balitoridae, podfamilija Nemacheilinae, ali filogenetske studije su pokazale da iako usko povezane Balitorid i Nemacheilid loaches nisu evoluirala iz istog zajedničkog pretka i predstavljaju zasebne genetske linije.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 27.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Acanthocobitis zonalternans

Acanthocobitis zonalternans poznata još i pod sinonimom Cobitis zonalternans je riba koja obitava u rekama Indije i Tajlanda. Acanthocobitis zonalternans pripada porodici “Nemacheilidae”.

Acanthocobitis zonalternans je riba koja je po prirodi izuzetno miroljubiva, može da naraste na veličinu od 7cm do 8cm. Dobro se oseća u akvarijumu koji je dobro zasađen ukrasnim biljkama. Naravno podrazumeva se da imaju dovoljno prostora za preplivavanje. Mada će se ova riba osećati podjednako dobro i u akvarijumu u kojem biljke ne preovladavaju.

Parametri u akvarijumu bi trebali da se kreću, temperature od 20c do 25c, pH od 6,5 do 7,5 i tvrdoća vode od 2 do 10.
Kao dekorativni materijal prilikom uređivanja akvarijuma može se podjednako koristiti i drvo i kamen. Acanthocobitis zonalternans će odgovarati ukoliko u akvarijum ubacimo samo grane i nekoliko osušenih listova na dno koje je prekriveno sitnim peskom. Kako god da se odlučimo za uređenje dobro bi bilo da se ostave i neke mesta koja imaju senku da bi se Acanthocobitis zonalternans mogla po potrebi sakriti i samim time osećati što prirodnije. Posebno se mora obratiti pažnja na čistoću vode, Acanthocobitis zonalternans ne podnosi visoke količine raspadnutih organskih jedinjenja što znači da nam je za uspešno držanje ove ribe neophodna dobra filtracija i česte zamene vode.

Acanthocobitis zonalternans je u prirodnom staništu predator što znači da se hrani sitnim bubicama larvama crvićima i račićima. U akvarijumskim uslovima odlično će da prihvatiti raznoliku hranu koja tone, ali također bi trebali obratiti pažnju da joj ponekad ponudimo manje obroke žive ili smrznute hrane kao što su Daphnia, Artemia, gliste za pecanje itd. Raznolika ishrana Acanthocobitis zonalternans je ključ za održavanje ovih riba u adekvatnom zdravstvenom stanju.

Acanthocobitis zonalternans je izuzetno mirna i društvena riba i može se održavati uz mnogo popularnih vrsta u akvaristici. Dobar izbor riba koje možemo držati sa Acanthocobitis zonalternans uključuje većinu vrsta Danio, manje Puntius i Devario plus balitorid loaches, kao što su Gastromyzon, Pseudogastromyzon, Beaufortia ili Sewellia. Teritorijalna i agresivne stanovnika, posebno ukoliko pripadaju iz porodice “Nemacheilidae”, nisu preporučljive za zajedničko držanje.

Acanthocobitis zonalternans je najbolje čuvati u mešovitim parovima mužjak i ženka, po mogućnosti 10 ili više. Ovakvim držanjem biće vam omogućeno promatranje nekih zanimljive socijalnih interakcija i stvaranje hijerarhije između mužjaka. Suparnici mogu biti agresivni jedni prema drugoma ali to ne bi trebalo biti problematična u dobro uređenom akvarijumu.
Acanthocobitis zonalternans je jedna od retkih riba iz porodice “Nemacheilidae” koje se uspešno uzgajaju u akvarijumskim kontroliranim uslovima.

Ribe iz porodice Nemacheilidae su široko distribuirane u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim razmišljanjima ova grupacija sadrži više od 30 rodova od kojih su najpoznatije u akvaristici Aborichthys, Acanthocobitis, Barbatula, Mesonoemacheilus, Nemacheilus, Physoschistura, Schistura i Yunnanilus. To su ribe koje su prethodno bile svrstane u porodicu Balitoridae, podfamilija Nemacheilinae, ali filogenetske studije su pokazale da iako usko povezane Balitorid i Nemacheilid loaches nisu evoluirala iz istog zajedničkog pretka i predstavljaju zasebne genetske linije.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 27.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Acanthopsoides molobrion

Acanthopsoides molobrion poznata još i pod nazivom Dwarf Horseface Loach je riba koja obitava u rekama Malezije i Bornea. Acanthopsoides molobrion pripada porodici “Cobitidae”, ovo je izuzetno mirna i ne teritorijalna riba, naraste na veličinu od 4,5cm do 5cm.

Ovo nije teška riba za držanje, ali mora se obratiti pažnja da je podloga u akvarijumu sitna i mekana jer Acanthopsoides molobrion veći deo svog života provodi ukopana u podlogu ili joj samo oči vire iz podloge. Kada je podloga u akvarijumu gruba ili Acanthopsoides molobrion može da bude pod stresom ili sebi može da nanese povrede prilikom pokušaja ukopavanja.

Kod samog uređivanja akvarijuma kao dekorativni materijal možemo podjednako koristiti i drvo i kamen. U zavisnosti kako se opredelimo za uređenje akvarijuma postavlja se i adekvatan izvor svetla a samim time i izbor biljaka.

Acanthopsoides molobrion će odgovarati ukoliko u akvarijum ubacimo samo grane i nekoliko osušenih listova na dno koje je prekriveno sitnim peskom.

Kao i mnoge ribe čije su prirodno stanište reke ili potoci netolerantna je prema nakupljanju organskog otpada i zahteva besprekoran kvalitet vode kako bi se uspešno uzgajala. Iz ovog razloga Acanthopsoides molobrion nikada ne bi trebalo ubacivati u akvarijum koji još nije oformljen i nije sa stabilnim parametrima vode. Ubacivanjem dodatnih potapajućih pumpi kako bi postigli kretanje vode u jednom smeru poboljšaćemo uslove koji ovoj ribi odgovaraju. Takođe neophodna je zamena 30% do 40% vode na nedeljnom nivou.

Parametri u akvarijumu bi trebali da se kreću, temperature od 20c do 24c, pH od 5,5 do 7 i tvrdoća vode od 1 do 10.

Acanthopsoides molobrion se u prirodnom staništu hrani prosijavanjem supstrata kroz škrge i na tak način dolazi do hrane sitnih bubica, larvama, crvićima i račićima. U akvarijumskim uslovima odlično će da prihvatiti raznoliku hranu koja tone, ali također bi trebali obratiti pažnju da joj ponekad ponudimo manje obroke žive ili smrznute hrane kao što su Daphnia, Artemia, gliste za pecanje itd. Raznolika ishrana Acanthopsoides molobrion je ključ za održavanje ovih riba u adekvatnom zdravstvenom stanju.

Acanthopsoides molobrion je uopšteno mirna riba i može se održavati uz mnogo popularnih vrsta u akvaristici kao što je većina Danio, Devario, Laubuca i mnoge ribe iz grupacije Rasbora. Prisutnost neke od ovih riba čine da Acanthopsoides molobrion bude manje sramežljiva.

U prirodnom staništu Acanthopsoides molobrion je često marker za približavanje opasnosti jer se na prvi znak opasnosti ukopava u pesak. Uz gore nabrojane ribe mogu se u zajednički akvarijum sa ovom ribom doati i ribe iz grupacije Botiidae, Cobitidae i Nemacheilidae ali je neophodno izbegavati agresivne i teritorijalne vrste. Takođe bi trebalo da izbor riba bude usmeren na ribe iz zajedničkih voda jer će nam to olakšati pošto im odgovaraju slični uslovi držanja. U tu svrhu možemo držati Rasbora sarawakensis, R. borapetensis, R. Einthovenii.

Acanthopsoides molobrion je društven vrsta i kao takva najbolje se čuva u grupi od šest ili više jedinki, iako nije problem ukoliko se drži manje jedinki u jednom akvarijumu.

Za Acanthopsoides molobrion koliko je poznato ne postoje podatci odnosno nema poznatih uzgajivača, sve ribe koje su na raspolaganju u trgovini su uglavnom prikupljene iz prirode.

Ribe iz porodice “Cobitidae”se često u naučnim krugovima tretiraju kao prave Loaches, one su široko distribuirane u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim naučnim praćenjima ova grupacija sadrži oko od 20 rodova.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 28.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Acanthopsoides robertsi

Acanthopsoides robertsi je riba koja obitava u rekama Indije. Kako je već u tekstu navedeno ova riba obitava u bistrim brzim rekama u muljevitom dnu. Nije čudno da ako se na malom prostoru pronađe nekoliko jedinki različite veličine.

Acanthopsoides robertsi pripada porodici “Cobitidae”, ovo je vrlo miroljubiva riba, naraste na veličinu od 6,5cm do 7,5cm.

Acanthopsoides robertsi nije teška riba za držanje, ali mora se obratiti pažnja da je podloga u akvarijumu sitna i mekana jer Acanthopsoides robertsi veći deo svog života provodi ukopana u podlogu ili joj samo oči vire iz podloge. Kada je podloga u akvarijumu gruba ili krupna Acanthopsoides robertsi može da bude pod stresom ili sebi može da nanese povrede prilikom pokušaja ukopavanja.

Kod samog uređivanja akvarijuma kao dekorativni materijal možemo podjednako koristiti i drvo i kamen. U zavisnosti kako se opredelimo za uređenje akvarijuma postavlja se i adekvatan izvor svetla a samim time i izbor biljaka.

Acanthopsoides robertsi će odgovarati ukoliko u akvarijum ubacimo samo grane i nekoliko osušenih listova na dno koje je prekriveno sitnim peskom.

Kao i mnoge ribe čije su prirodno stanište reke ili potoci netolerantna je prema nakupljanju organskog otpada i zahteva besprekoran kvalitet vode kako bi se uspešno uzgajala. Iz ovog razloga Acanthopsoides robertsi nikada ne bi trebalo ubacivati u akvarijum koji još nije oformljen i nije sa stabilnim parametrima vode. Ubacivanjem dodatnih potapajućih pumpi kako bi postigli kretanje vode u jednom smeru poboljšaćemo uslove koji ovoj ribi odgovaraju. Takođe neophodna je zamena 30% do 40% vode na nedeljnom nivou.

Parametri u akvarijumu bi trebali da se kreću, temperature od 20c do 24c, pH od 5,5 do 7 i tvrdoća vode od 1 do 5.

Acanthopsoides robertsi se u prirodnom staništu hrani prosijavanjem supstrata kroz škrge i na tak način dolazi do hrane sitnih bubica, larvama, crvićima i račićima. U akvarijumskim uslovima odlično će da prihvatiti raznoliku hranu koja tone, ali također bi trebali obratiti pažnju da joj ponekad ponudimo manje obroke žive ili smrznute hrane kao što su Daphnia, Artemia, gliste za pecanje itd. Raznolika ishrana Acanthopsoides robertsi je ključ za održavanje ovih riba u adekvatnom zdravstvenom stanju.

Acanthopsoides robertsi je uopšteno mirna riba i može se održavati uz mnogo popularnih vrsta u akvaristici kao što je većina Danio, Devario, Laubuca i mnoge ribe iz grupacije Rasbora. Prisutnost neke od ovih riba čine da Acanthopsoides robertsi bude manje sramežljiva. Ovo je društvena riba i kao takva preporučuje se držanje od 6 ili više jedinki.
Za Acanthopsoides molobrion koliko je poznato ne postoje podatci odnosno nema poznatih uzgajivača, sve ribe koje su na raspolaganju u trgovini su uglavnom prikupljene iz prirode.

Ribe iz porodice “Cobitidae”se često u naučnim krugovima tretiraju kao prave Loaches, one su široko distribuirane u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim naučnim praćenjima ova grupacija sadrži oko od 20 rodova.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 28.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Acanthopsoides sp. 'A01'

Acanthopsoides sp. 'A01' je riba za koju ne postoje precizni podatci o lokaciji odakle potiče ali se u naučnim krugovima Tajland i Malezija vodi kao lokalitet ovih riba. Acanthopsoides sp. 'A01' obitava u bistrim brzim rekama u muljevitom dnu. Nije čudno da ako se na malom prostoru pronađe nekoliko jedinki različite veličine.

Acanthopsoides sp. 'A01' pripada porodici “Cobitidae”, ovo je vrlo miroljubiva riba, naraste na veličinu od 5,5cm do 6,5cm.
Acanthopsoides sp. 'A01' nije teška riba za držanje, ali mora se obratiti pažnja da je podloga u akvarijumu sitna i mekana jer Acanthopsoides sp. 'A01' veći deo svog života provodi ukopana u podlogu ili joj samo oči vire iz podloge.

Ukoliko je podloga u akvarijumu gruba ili krupna Acanthopsoides sp. 'A01' može da bude pod stresom ili sebi može da nanese povrede prilikom pokušaja ukopavanja.

Kod samog uređivanja akvarijuma kao dekorativni materijal možemo podjednako koristiti i drvo i kamen. U zavisnosti kako se opredelimo za uređenje akvarijuma postavlja se i adekvatan izvor svetla a samim time i izbor biljaka.

Acanthopsoides sp. 'A01' će odgovarati ukoliko u akvarijum ubacimo samo grane i nekoliko osušenih listova na dno koje je prekriveno sitnim peskom.

Kao i mnoge ribe čije su prirodno stanište reke ili potoci netolerantna je prema nakupljanju organskog otpada i zahteva besprekoran kvalitet vode kako bi se uspešno uzgajala. Iz ovog razloga Acanthopsoides sp. 'A01' nikada ne bi trebalo ubacivati u akvarijum koji još nije oformljen i nije sa stabilnim parametrima vode. Ubacivanjem dodatnih potapajućih pumpi kako bi postigli kretanje vode u jednom smeru poboljšaćemo uslove koji ovoj ribi odgovaraju. Takođe neophodna je zamena 30% do 40% vode na nedeljnom nivou.

Parametri u akvarijumu bi trebali da se kreću, temperature od 20c do 24c, pH od 5,5 do 7 i tvrdoća vode od 1 do 10.

Acanthopsoides sp. 'A01' se u prirodnom staništu hrani prosijavanjem supstrata kroz škrge i na tak način dolazi do hrane sitnih bubica, larvama, crvićima i račićima. U akvarijumskim uslovima odlično će da prihvatiti raznoliku hranu koja tone, ali također bi trebali obratiti pažnju da joj ponekad ponudimo manje obroke žive ili smrznute hrane kao što su Daphnia, Artemia, gliste za pecanje itd. Raznolika ishrana Acanthopsoides sp. 'A01' je ključ za održavanje ovih riba u adekvatnom zdravstvenom stanju.

Acanthopsoides sp. 'A01' je uopšteno mirna riba i može se održavati uz mnogo popularnih vrsta u akvaristici kao što je većina Danio, Devario, Laubuca i mnoge ribe iz grupacije Rasbora. Prisutnost neke od ovih riba čine da Acanthopsoides sp. 'A01' bude manje sramežljiva. Ovo je društvena riba i kao takva preporučuje se držanje od 6 ili više jedinki.

Za Acanthopsoides sp. 'A01' koliko je poznato ne postoje podatci odnosno nema poznatih uzgajivača, sve ribe koje su na raspolaganju u trgovini su uglavnom prikupljene iz prirode.

Ribe iz porodice “Cobitidae”se često u naučnim krugovima tretiraju kao prave Loaches, one su široko distribuirane u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim naučnim praćenjima ova grupacija sadrži oko od 20 rodova.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 28.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Acanthopsoides sp. 'A02'

Acanthopsoides sp. 'A02' je riba za koju ne postoje precizni podatci o lokaciji odakle potiče ali se u naučnim krugovima Tajland i Malezija vodi kao lokalitet ovih riba. Acanthopsoides sp. 'A02' obitava u bistrim brzim rekama u muljevitom dnu. Nije čudno da ako se na malom prostoru pronađe nekoliko jedinki različite veličine.

Acanthopsoides sp. 'A02' pripada porodici “Cobitidae”, ovo je vrlo miroljubiva riba, naraste na veličinu od 4,5cm do 5,5cm.
Acanthopsoides sp. 'A02' nije teška riba za držanje, ali mora se obratiti pažnja da je podloga u akvarijumu sitna i mekana jer Acanthopsoides sp. 'A02' veći deo svog života provodi ukopana u podlogu ili joj samo oči vire iz podloge.

Kada je podloga u akvarijumu gruba ili krupna Acanthopsoides sp. 'A02' može da bude pod stresom ili sebi može da nanese povrede prilikom pokušaja ukopavanja.

Kod samog uređivanja akvarijuma kao dekorativni materijal možemo podjednako koristiti i drvo i kamen. U zavisnosti kako se opredelimo za uređenje akvarijuma postavlja se i adekvatan izvor svetla a samim time i izbor biljaka.

Acanthopsoides sp. 'A02' će odgovarati ukoliko u akvarijum ubacimo samo grane i nekoliko osušenih listova na dno koje je prekriveno sitnim peskom.

Kao i mnoge ribe čije su prirodno stanište reke ili potoci netolerantna je prema nakupljanju organskog otpada i zahteva besprekoran kvalitet vode kako bi se uspešno uzgajala. Iz ovog razloga Acanthopsoides sp. 'A02' nikada ne bi trebalo ubacivati u akvarijum koji još nije oformljen i nije sa stabilnim parametrima vode. Ubacivanjem dodatnih potapajućih pumpi kako bi postigli kretanje vode u jednom smeru poboljšaćemo uslove koji ovoj ribi odgovaraju. Takođe neophodna je zamena 30% do 40% vode na nedeljnom nivou.

Parametri u akvarijumu bi trebali da se kreću, temperature od 20c do 24c, pH od 5,5 do 7 i tvrdoća vode od 1 do 10.

Acanthopsoides sp. 'A02' se u prirodnom staništu hrani prosijavanjem supstrata kroz škrge i na tak način dolazi do hrane sitnih bubica, larvama, crvićima i račićima. U akvarijumskim uslovima odlično će da prihvatiti raznoliku hranu koja tone, ali također bi trebali obratiti pažnju da joj ponekad ponudimo manje obroke žive ili smrznute hrane kao što su Daphnia, Artemia, gliste za pecanje itd. Raznolika ishrana Acanthopsoides sp. 'A02' je ključ za održavanje ovih riba u adekvatnom zdravstvenom stanju.

Acanthopsoides sp. 'A02' je uopšteno mirna riba i može se održavati uz mnogo popularnih vrsta u akvaristici kao što je većina Danio, Devario, Laubuca i mnoge ribe iz grupacije Rasbora. Prisutnost neke od ovih riba čine da Acanthopsoides sp. 'A02' bude manje sramežljiva. Ovo je društvena riba i kao takva preporučuje se držanje od 6 ili više jedinki.
Za Acanthopsoides sp. 'A02' koliko je poznato ne postoje podatci odnosno nema poznatih uzgajivača, sve ribe koje su na raspolaganju u trgovini su uglavnom prikupljene iz prirode.

Ribe iz porodice “Cobitidae”se često u naučnim krugovima tretiraju kao prave Loaches, one su široko distribuirane u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim naučnim praćenjima ova grupacija sadrži oko od 20 rodova.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 28.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Acantopsis choirorhynchos

Acantopsis choirorhynchos ova riba je poznata i pod imenom Horse Face Loach. Acantopsis choirorhynchos je riba koja se može naći u više različitih država i to Tajland, Kina, Vijetnam, Laos. Uzimajući u obzir ovako široku rasprostranjenost ova riba ni do danas nije u potpunosti proučena.

Acantopsis choirorhynchos je riba koja nastanjuje lokacije brzih rečnih tokove, pored ove lokacije za ove ribe je karakteristično da migriraju u područja koja su potopljena nakon monsunskih kiša.

Acantopsis choirorhynchos pripada porodici “Cobitidae”, spade u miroljubive ribe. Veličina Acantopsis choirorhynchos je jako varijabilna, naime u prirodi su nalaženi primerci koji su bili preko 20cm. U većini slučajeva ženke Acantopsis choirorhynchos rastu veće od mužjaka.

Acantopsis choirorhynchos nije teška riba za držanje, ali mora se obratiti pažnja da je podloga u akvarijumu sitna i mekana jer Acantopsis choirorhynchos veći deo svog života provodi ukopana u podlogu ili joj samo oči vire iz podloge. Kada je podloga u akvarijumu gruba ili krupna Acantopsis choirorhynchos može da bude pod stresom ili sebi može da nanese povrede prilikom pokušaja ukopavanja.

Kod samog uređivanja akvarijuma kao dekorativni materijal možemo podjednako koristiti i drvo i kamen. U zavisnosti kako se opredelimo za uređenje akvarijuma postavlja se i adekvatan izvor svetla a samim time i izbor biljaka.

Acantopsis choirorhynchos će podjednaka odgovarati ukoliko u akvarijum ubacimo samo grane i nekoliko osušenih listova na dno koje je prekriveno sitnim peskom.

Kao i mnoge ribe čije su prirodno stanište reke ili potoci netolerantna je prema nakupljanju organskog otpada i zahteva besprekoran kvalitet vode kako bi se uspešno uzgajala. Iz ovog razloga Acantopsis choirorhynchos nikada ne bi trebalo ubacivati u akvarijum koji još nije oformljen i nije sa stabilnim parametrima vode. Ubacivanjem dodatnih potapajućih pumpi kako bi postigli kretanje vode u jednom smeru poboljšaćemo uslove koji ovoj ribi odgovaraju. Takođe neophodna je zamena 30% do 40% vode na nedeljnom nivou.

Parametri u akvarijumu bi trebali da se kreću, temperature od 20c do 24c, pH od 6 do 7,5 i tvrdoća vode od 1 do 12.

Acantopsis choirorhynchos se u prirodnom staništu hrani prosijavanjem supstrata kroz škrge i na tak način dolazi do hrane sitnih bubica, larvama, crvićima i račićima. U akvarijumskim uslovima odlično će da prihvatiti raznoliku hranu koja tone, ali također bi trebali obratiti pažnju da joj ponekad ponudimo manje obroke žive ili smrznute hrane kao što su Daphnia, Artemia, gliste za pecanje itd. Raznolika ishrana Acantopsis choirorhynchos je ključ za održavanje ovih riba u adekvatnom zdravstvenom stanju.

Acantopsis choirorhynchos je uopšteno mirna riba i može se održavati uz mnogo popularnih vrsta u akvaristici kao što je većina Danio, Devario, Laubuca i mnoge ribe iz grupacije Rasbora. Prisutnost neke od ovih riba čine da Acantopsis choirorhynchos bude manje sramežljiva. Ovo je društvena riba i kao takva preporučuje se držanje od 6 ili više jedinki. Ponekad se može desiti da dođe do međusobne netrepeljivosti oko teritorije u akvarijumu ali ukoliko je akvarijum svojom veličinom i uređenjem adekvatan broju riba ove se ne mora dešavati. Bez obzira ukoliko i dođe do okršaja oni se uglavnom završavaju bez povreda koje su kobne za sukobljene jedinke.

Za Acantopsis choirorhynchos koliko je poznato ne postoje podatci odnosno nema poznatih uzgajivača, sve ribe koje su na raspolaganju u trgovini su uglavnom prikupljene iz prirode. Acantopsis choirorhynchos koja se prodaje u specijalizovanim radnjama uglavnom se radi o mlađim primercima.

Ribe iz grupacije Acantopsis trenutno sadrže svega šest podvrsta ali se smatra da ovo nije konačan broj ovih riba unutar ove grupacije.

Ribe iz porodice “Cobitidae”se često u naučnim krugovima tretiraju kao prave Loaches, one su široko distribuirane u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim naučnim praćenjima ova grupacija sadrži oko od 20 rodova.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 28.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Annamia normani

Annamia normani pripada porodici “Balitoridae”, prirodno stanište ove ribe su brojne pritoke reke Mekong u Vijetnamu, Laosu i Kambodži. U Vijetnamu je ova riba pronađena u priobalnim rekama koje izviru sa istočne strane planine Annamite koji nisu pritoke reke Mekong.

Annamia normani je riba koja nastanjuje lokacije brzih rečnih tokove sa šljunkovitom podlogom.

Annamia normani pripada porodici “Balitoridae”, spade u miroljubive ribe, naraste na veličino od 8cm do 10cm.

Budući da je Annamia normani riba koja nastanjuje brze tokove reka važno je da i uređenje akvarijuma nalikuje kao prirodno stanište. Podloga akvarijuma treba da je šljunkovita pomešana sa sitnim peskom, možemo u akvarijum dodati veće komade kamenja. Ostali dekor može da uključuje komade drveta ili grane, to je već stvar ličnog opredeljenja. Većina vodenih biljaka neće uspevati u ovakvim uslovima, eventualno možemo koristiti Microsorum pteropus, Java moss, Bolbitis ili Anubias. Osvetljenje u akvarijumu bi trebalo biti prilagođeno biljkama

Kao i mnoge ribe čije su prirodno stanište reke ili potoci netolerantna je prema nakupljanju organskog otpada i zahteva besprekoran kvalitet vode kako bi se uspešno uzgajala. Iz ovog razloga Annamia normani nikada ne bi trebalo ubacivati u akvarijum koji još nije oformljen i nije sa stabilnim parametrima vode. Ubacivanjem dodatnih potapajućih pumpi kako bi postigli kretanje vode u jednom smeru poboljšaćemo uslove koji ovoj ribi odgovaraju. Takođe neophodna je zamena 30% do 40% vode na nedeljnom nivou.

Parametri u akvarijumu bi trebali da se kreću, temperature od 20c do 24c, pH od 6 do 7,5 i tvrdoća vode od 1 do 10.

Za Annamia normani se dugo smatralo da se u prirodi hrani sa sitnim insektima i njihovim larvama ali novijim istraživanjima se došlo do novih informacija oko ishrane ove ribe. Proučavanjme Annamia normani pokazalo se da odrasli primerci konzumiraju cijanobakterije koje se formiraju na kamenju.

Da li je ovo ograničeno na određene grupe u pojedinim područjima ili na sve ribe iz ove porodice to još u potpunosti nije razjašnjeno. Kako god preporučuje se da ishrana ovih riba u akvrijumskim uslovima sadrži tablete spiruline. Pored tableta spiruline možemo ih hraniti i sa glistama za pecanje, Tubifeksom, Artemiom, itd.

Nažalost Annamia normani se često u specijalizovanim radnjama može videti u prodaji u izuzetno kahetičnom stanju koje se u velikom broju slučajeva izuzetno teško ispravlja.

Annamia normani nije agresivna riba, iako zbog svojih ekstremnih uslova po kojima bi se trebao uređivati akvarijum izbor riba sa kojima se ova riba može držati je ograničen. Vrste koje nastanjuju slična okruženja su Barilius, Discherodontus, Garra, veće vrste Devario, neke Rasbore. Mnogi loaches iz porodice Nemacheilidae i većina iz Balitoridae su također prikladne, Iako se radi o mirnim ribama između jedinki ponekad može da dođe do sukoba oko teritorije koja se može prevazići veličinom i uređenošću akvarijuma.

Annamia normani u prirodi živi u većim grupama iz tog razloga preporučuje se držanje osam ili više jedinki. Kada se Annamia normani drži pojedinačno ili jedan par tada ova riba ima tendenciju da bude prilično sramežljiva i kao takva da se skriva.

Za Annamia normani koliko je poznato ne postoje podatci odnosno nema poznatih uzgajivača, sve ribe koje su na raspolaganju u trgovini su uglavnom prikupljene iz prirode.

Annamia normani je riba koja se nedavno pojavila u specijalizovanim radnjama i u prodaji se može sresti pod različitim imenima. Neka od njih su 'Vietnamese lizard loach', 'Vietnamese Homaloptera' and 'Vietnamese giraffe loach'. Bez obzira pod kojim se nazivom vodila ova riba u specijalizovanim prodavnicama radi se o jednoj te istoj vrsti riba.

Ribe iz porodice “Balitoridae”, su široko distribuirane u većini Aziskih zemalja. Prema aktualnim razmišljanjima ova grupacija sadrži više trenutno poznatih 32 rodo od kojih su najpoznatije u akvaristici Annamia, Beaufortia, Gastromyzon, Homaloptera, Liniparhomaloptera, Pseudogastromyzon, Sewellia, Sinogastromyzon i Vanmanenia.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 28.09.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Annamia thuathienensis
Annamia thuathienensis pripada porodici “Balitoridae”, prirodno stanište ove ribe nije poznato ali se smatra u naučnim krugovima da je slično kao kod Annamia normani. Ono što se zna u vezi ove ribe je da nastanjuje brze reke u priobalnim plitkim delovima, Annamia thuathienensis spade u miroljubive ribe, naraste na veličino od 8cm do 10cm.
Budući da je Annamia thuathienensis riba koja nastanjuje brze tokove reka važno je da i uređenje akvarijuma bude što sličnije kao prirodno stanište. Podloga akvarijuma bi trebala da je šljunkovita pomešana sa sitnim peskom, možemo u akvarijum dodati veće komade kamenja. Ostali dekor može da uključuje komade drveta ili grane, to je već stvar ličnog opredeljenja. Većina vodenih biljaka neće uspevati u ovakvim uslovima, eventualno možemo koristiti Microsorum pteropus, Java moss, Bolbitis ili Anubias. Osvetljenje u akvarijumu bi trebalo biti prilagođeno biljkama
Annamia thuathienensis pripada porodici riba čije su prirodno stanište reke ili potoci netolerantna je prema nakupljanju organskog otpada i zahteva besprekoran kvalitet vode kako bi se uspešno uzgajala. Iz ovog razloga Annamia thuathienensis nikada ne bi trebalo ubacivati u akvarijum koji još nije oformljen i nije sa stabilnim parametrima vode. Ubacivanjem dodatnih potapajućih pumpi kako bi postigli kretanje vode u jednom smeru poboljšaćemo uslove koji ovoj ribi odgovaraju. Takođe neophodna je zamena 30% do 40% vode na nedeljnom nivou.
U naučnim krugovima kada se spominjala Annamia thuathienensis dugo se smatralo da se u prirodi hrani sa sitnim insektima i njihovim larvama ali novijim istraživanjima se došlo do novih informacija oko ishrane ove ribe. Proučavanjem Annamia thuathienensis pokazalo se da odrasli primerci konzumiraju cijanobakterije koje se formiraju na kamenju. Da li je ovo ograničeno na određene grupe u pojedinim područjima ili na sve ribe iz ove porodice to još u potpunosti nije razjašnjeno. Kako god preporučuje se da ishrana ovih riba u akvrijumskim uslovima sadrži tablete spiruline. Pored tableta spiruline možemo ih hraniti i sa glistama za pecanje, Tubifeksom, Artemiom, itd.
Annamia thuathienensis nije agresivna riba, iako zbog svojih ekstremnih uslova po kojima bi se trebalo uređivati akvarijum izbor riba sa kojima se ova riba može držati je ograničen. Vrste koje nastanjuju slična okruženja su Barilius, Discherodontus, Garra, veće vrste Devario, neke Rasbore. Mnogi loaches iz porodice Nemacheilidae i većina iz Balitoridae su također prikladne, Iako se radi o mirnim ribama između jedinki ponekad može da dođe do sukoba oko teritorije koja se može prevazići veličinom i uređenošću akvarijuma.

Annamia thuathienensis u prirodi živi u većim grupama iz tog razloga preporučuje se držanje osam ili više jedinki. Kada se Annamia thuathienensis drži pojedinačno ili jedan par tada ova riba ima tendenciju da bude prilično sramežljiva i kao takva da se skriva.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 08.11.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Barbucca diabolica

Barbucca diabolica pripada porodici “Balitoridae”, u vezi ove ribe nema mnogo dostupnih podataka o njihovom prirodnom habitatu. Sve ribe koje su pronađene u prirodi nađane su u šumskim potocima, Barbucca diabolica spade u miroljubive ribe, naraste na veličino od 4cm do 5cm.

Da bi se ova riba pokazala u najboljem svetlu u akvarijumu podloga akvarijuma bi trebala da je šljunkovita pomešana sa sitnim peskom, možemo u akvarijum dodati veće komade kamenja. Ostali dekor može da uključuje komade drveta ili grane, to je već stvar ličnog opredeljenja. Većina vodenih biljaka neće uspevati u ovakvim uslovima, eventualno možemo koristiti Microsorum pteropus, Java moss, Bolbitis ili Anubias. Osvetljenje u akvarijumu bi trebalo biti prilagođeno biljkama, u akvarijum možemo ubaciti i nekoliko listova na kojima bi se mogle formirati kolonije mikro organizama koji takođe mogu biti dobar izvor hrane za ove ribe.

Barbucca diabolica pripada porodici riba čije su prirodno stanište reke ili potoci netolerantna je prema nakupljanju organskog otpada i zahteva besprekoran kvalitet vode kako bi se uspešno uzgajala. Iz ovog razloga Barbucca diabolica nikada ne bi trebalo ubacivati u akvarijum koji još nije oformljen i nije sa stabilnim parametrima vode. Pored ovoga trebali bi da obratimo pažnju na neophodne zamene vode 30% do 40% vode na nedeljnom nivou. Što se tiče parametara vode oni bi trebali dase kreću temperature vode 20c do 25c, pH 6,5 do 7,5, tvrdoća vode 1 do10.

Barbucca diabolica se hrani sitnim mikro organizmima, račićima, larvama insekata koje nalazi u vodi, živa artemija.
Annamia thuathienensis nije agresivna riba, iako se može desiti da u nekim momentima bude teritorialno raspoložena. Uglavnom se to sve svodi na kratkotrajno jurenje ali se sve vrlo brzo mirno završi. Preporučuje se držanje manjih riba tipa Boraras, Microdevario ili manje Danio. Eventualne nesuglasice oko teritorije se može prevazići veličinom i uređenošću akvarijuma.

Barbucca diabolica u prirodi živi u većim grupama iz tog razloga preporučuje se držanje osam ili više jedinki. Kada se Barbucca diabolica drži pojedinačno ili jedan par tada ova riba ima tendenciju da bude prilično sramežljiva i kao takva da se skriva.

Do sada nije zabeleženo razmnožavanje u akvarijumskim uslovima Barbucca diabolica.

Barbucca diabolica se retko nalazi u prodavnicama, ali je dostupna povremeno i kao rezultat njihovog retkog pojavljivanja obično su prilično skupe.
Max.visina: TeĹľina gajenja: Osvetljenje:
Datum dodavanja u bazu: 08.11.11 Nazad na poÄŤetak baze biljaka
Stranica 1 od 4 1 2 3 4 >
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 20
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,