POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija Pretraga AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma July 07 2020 16:52:49
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Slama u borbi protiv algi
Slama od je?ma u borbi protiv algi
(tekst poslao: Jurken)Svima su nam poznati problemi sa algama u akvarijumu, i postoje brojni na?ini, uspešni ili manje uspešni u toj ve?noj borbi izme?u akvariste i te zelene napasti. U narednim redovima, bi?e opisan na?in borbe protiv algi, koji se kod nas samo retko pominje, ali je u svetu dosta raširen pogotovo u ve?im basenima vode ? rekama i jezerima. Poga?ate iz naslova, radi se o je?menoj slami.

Postoje brojna iskustva o upotrebi slame u borbi protiv algi, ali ne postoji do kraja dovedeno objašnjenje o mehanizmu njenog dejstva. Po nekim autorima slama, koja se razlaže u vodi, posredno preko pove?ane koli?ine izvora ugljenika uti?e na smanjenje pristupa?ne koli?ine fosfata, jer se alge brzo razvijaju i brzo potroše fosfate iz vode, a po drugima, osloba?a neka jedinjenja koja deluju kao ?algistatik?. Pretpostavlja se da su ova jedinjenja lignini, od kojih nastaju humusne kiseline i druge humusne supstance. Ovakav proces se normalno dešava u zemljištu prilikom nastanka humusa iz organskih ostataka..

Humusne supstance se normalno nalaze u naseljenim vodama, a pod dejstvom sun?eve svetlosti na vodu, u kojoj ve? postoji, naravno, i rastvoren kiseonik, nastaje vodonik- peroksid (H2O2). Mnogima je poznato dejstvo vodonik-peroksida na alge, a mnogi su ga i koristili. Male koli?ine vodonik-peroksida deluju inhibitorno na rast algi, što je potvr?eno brojnim eksperimentima. Peroksidi su veoma reaktivni molekuli, i zbog toga se oni u vodi održavaju samo kratko vreme. Medjutim, kada su humusne kiseline stalno prisutne u vodi (raspadanjem slame), vodonik-peroksid nastaje kontinuirano. Slama se sporo raspada, ?ime se obezbe?uje uvek niska koncentracija peroksida i trajanje efekta minimum 6 meseci.
Raspadanje slame je mikrobiološki proces i zavisi od temperature. Kao primer, navodi se da slama postaje aktivna posle 6-8 nedelja na temperaturi oko 10°C, ali joj je na temperaturi iznad 20°C treba svega 1-2 nedelje.

Što se ti?e upotrebe slame od drugih žitarica (pšenica, raž, ovas), nije poznato njihovo dejstvo u smislu dužine i intenziteta raspadanja, i efektivnosti , ali se pretpostavlja da imaju šli?no dejstvo, mada neki tvrde da slabije deluju.
Slama ne deluje na ve? prisutne alge, ali onemogu?ava njihov dalji rast i razmnožavanje, pa vremenom i alge koje su prisutne izumiru. Tako?e, efekti slame se prili?no umanjuju i usporavaju ako je u vodi prisutna velika koli?ina algi. Zbog toga se preporu?uje držanje slame u vodi bar 2 nedelje, pre nego što se unese u akvarijum kao aktivna.

Aktivnost slame se pove?ava ukoliko je voda dobro obezbe?ena kiseonikom i ukoliko postoji protok vode kroz slamu, što navodi na zaklju?ak da je, osim estetskog efekta, filter najpogodniji za smeštaj.
Do sada nema potvrde o negativnom uicaju slame na biljke, ribe i ostale stanovnike akvarijuma. Šta više, postoje indicije da slama na njih deluje stimulativno, ?ak i ako je prisutna u mnogo ve?im koli?inama od preporu?enih.

E, tu se javlja mali problem. Nisam uspeo da nadjem preporu?ene doze u odnosu na zapreminu, ve? samo na površinu vode. Ako se ima u vidu da se slama naj?eš?e koristi u jezerima, i da je tamo populacija algi najviše razvijena u površinskom sloju (koji zahvata sigurno ve?u dubinu od dubine akvarijuma), onda ovakav na?in doziranja može da se primeni i u akvarijumu.
Naime, preporu?uje se dodavanje od minimum 10g slame po 1 m2, ali je neki optimum oko 25g/m2. Ina?e, unošene su koli?ine i preko 100g/m2 i nisu prime?eni negativni efekti. Treba imati u vidu da je slama veoma laka, i da i sa malom masom zauzima veliku zapreminu u filteru, tako da sigurno ne može do?i do predoziranja. Postavljanje slame u filter može se izvršiti na razli?ite na?ine (pustite mašti na volju) ali je bitno da bude u?vrš?ena ispod vode i ne preterano sabijena.
Ina?e, na internetu se mogu na?i lokacije koje prodaju slamu, pa ?ak i ekstrakte slame od je?ma, za akvaristi?ke svrhe.

Za kraj, evo tabele o uticaju slame na pojedine vrste algi:


articles: slama10.jpg

(Tabela preuzeta iz dokumenta: BARLEY STRAW - ALGAE CONTROL LITERATURE ANALYSIS
Stan Geiger (Aquatic Scientific Resources, Portland, OR [s-dgeiger@Comcast.net), Eric Henry (Reed Mariculture, Watsonville, CA), Pat Hayes (Oregon State University Department of Crop and Soils Science), and Kale Haggard (Corvallis, Oregon)

U pisanju teksta koriš?eni su podaci sa

http://www.exit109.com/~gosta/pondstrw.sht
__________________________________________________________________________________________

Slamom protiv algi
(tekst poslao Shogi)


Prije nekih dva mjeseca pro?itao sam negdje na netu, više se ne sje?am gdje, ?lanak o upotrebi slame kao filter materijala. Poznato je odavno da slama spre?ava razvoj algi jer svojim raspadanjem lu?i hidrogen peroksid i huminsku kiselinu koja je otrovna za alge. Slama je potpuno biorazgradiv materijal i nema štetnog djelovanja na akvarijsku floru i faunu a neki pokazatelji nam govore da pozitivno djeluje na zdravlje riba.
Pokušao sam i sam upotrijebiti slamu za sada sam zadovoljan i u akvariju nema nikakvih štetnih pojava a ni algi. Upotrebio sam slamu od je?ma koju sam isprao, izrezao na manje komade i prokuhao nekih pola sata. Stavio sam je u vre?ice od tila veli?nie dlana i stavio u filter kao predzadnji filter materijal, zadnji su kuglice od siporexa. Ovo sa siporexom, ja sam veliki pobornik DIY izrade akvarija i ostalih potrepština za akvaristiku. Koli?ina slame je otpilike jedna šaka na akvarij od 120 l prepun biljaka nabrojao sam ih 27. Slama je u filteru mjesec i pol dana, u me?uvremenu sam poja?ao intezitet svjetla uz redovito tjedno gnojenje, za sada nema algi. Ve?a koli?ina slame bi mogla utjecati na smanjenje kisika u akvariju. Postavlja se pitanje dali upotreba pesticida i herbicida u ranoj fazi rasta žitarica može utjecati na ekosistem u akvariju što je po mojem mišljenju malo vjerojatno jer vremenski utjecaji a i termi?ka obrada slame prije upotrebe smanjuje tu mogu?nost.

Zaklju?ak je da slamu kao potpuni prirodni materijal možemo koristiti u borbi protiv algi .
Za ove tvrdnje nemam znanstvene dokaze ali stoljetno iskustvo drugih ljudi u spre?avanju razvoja algi u vrtnim ribnjacima i akvarijima možemo iskoristiti za svoje potrebe.
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 36
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,