POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma January 22 2022 17:58:16
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
 Vidi temu
Aqua art - saveti i ideje za akvaristiku | VASI AKVARIJUMI | Urdjenje akvarijuma
Autor BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 02-02-2008 01:27
Dakle, ovo je pri?a o mojih 300 litara.
Dno akvarijuma je 60x100, dok je akvarijum visine 50cm vodenog stuba.
Pre samog lepljenja i odlu?ivanja o dimenzijama akvarijuma,bilo je u opticaju mnogo razli?itih dimenzija, a samim tim i litraža. Primera radi najve?e što je bilo u planu da se izlepi, bilo je 115x70x55.
Kako je akvarijum osmišljen da krasi stan u kome trenutno stanujem privato, ideja je bila da akvarijum ima takve dimenzije da jednog dana bude što lakši za selidbu. Ove dimenzije su bile najprihvatljiviji kompromis. Što se litraže ti?e, ovo je bio maksimum maksimuma.
Sam akvarijum je dovoljno lak, da ga dve odrasle osobe mogu bez velikih teško?a prenete sa jednog mesta na drugo, ?ak i ako je u pitanju tre?i sprat bez lifta.
Ove dimenzije su izabrani i da akvarijum koji se lepi nema potrebe za oja?anjima u slu?aju da se lepi od stakla 10mm. To si bile najve?e dimenzije koje sam se usudio da izlepim a da no?u mogu da spavam mirne savesti. Svi veliki akvarijumi kao jednu od mana imaju gornja oja?anja sa mostom na sredini. Sam most mi nikada nije smetao jer je idealno mesto gde se stakleni poklopac deli na dva ili više delova, ali su mi zato gornja oja?anja uvek predstavljala problem pri dizajniranju što manje haube za rasvetu i za njenu funkcionalnost.
Akvarijum lepljen od pan?eva?kog stakla, dakle, sigurno nije flot. Zahvaljuju?i kolegi Shone-tu, staklo sam dobio na ku?nu adresu. Samo staklo je odra?eno tako da se akvarijum lepi na dno i da su mu gornje ivice obrušene polukružno.
Ako ovaj akvarijum treba da se ne?im pohvali, to su brušene ivice. Samo ko nije imao brušene ivice, ne zna da ceni njihovu lepotu.
Lepak za lepljene, bio je Soudal, silrub aqua i akvarijum je sušen skoro dve nedelje pre prvog punjenja. I ako je 4 dana sušenja dovoljno, problem je izazvalo loše vreme koje nije dozvoljavalo da se akvarijum iznese na terasu zbog prvog testiranja.
Ivice pri lepljenju akvarijuma su ra?ene sa trakama, tako da je fuga celih 2mm. Jednom re?ju, akvarijum je ispao odli?no.
Evo slike za vreme sušenja.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_6627.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 02-02-2008 01:37
Za filtraciju je izabran spoljašnji stakleni filter sa dve komore. To je u neku ruku klasika.
Bilo je u opticaju razmišljanje o mnogo vrsti filtracija. TOP i krovni Filter su otpali, zato što pumpe u akvarijumu kvare estetiku akvarijuma i uvla?e sve sitne organizme koji nastanjuju akvarijum, pa bi kozice jednom re?ju bile masakrirane. Tako?e bi u tom slu?aju filter morao da ukrade deo koji je namenjen za instaliranje rasvete akvarijumu. To ne bi bio problem da sam se rešio akvarijum osvetlitisa MH rasvetom, ali kako još uvek nisam bio siguran, taj vid filtracije je otpao. Pri?a o kanisteru je ve? naširoko poznata i jadna. Doduše, kanister je fina i lepa igra?ka za slu?aj da nemam puno riba u akvarijumu, ali, kako so to nikada ne zna, on je unapred otpao kao izbor. Ne bih da se jednoga dana kajem i sve prepravlja. A naravno, kozice koje bi on uvikao bi tako?e doživele sigurnu smrt.
Ozbiljno sam razmatrao samo tri opcije: supm, pregradni i spoljašnji filter.
Sump je otpao kao komplikovano rešenje za izvodbu. Ipak mi je trebalo nešto što je lako rasklopiti pri selidbi. A tako?e kao jedna od mana mu je bila i ?ujnost, pošto je akvarijum trebalo postaviti u spava?u sobu. U slu?aju i da regulišem ?ujnost propadanja vode u sam sump, ve?ina jakih pumpi koje se mogu kupiti na našem tržištu koje mogu da pokrenu sump, nisu jeftine.
Pregradni filter je otpao jer pove?ava dimenzije akvarijumu, a ovde je bilo pitanje da akvarijum bude što je mogu?e manji. I tako, po ko zna koji put, rešenje je spoljašnji stakleni filter.

Što se haube ti?e, tako?e je odmah otpalo da hauba bude u sklopu akvarijuma, zbog što manjih dimenzija, ona je osmišljena da do?e kao dodatak koji ide odozgo. Zato je napravljen stakleni poklopac.
Stakloresci su najverovatnije proklinjali dan kada su dobili mere za taj poklopac. Sklopljen je iz bar 20 par?i?a. Glavni deo je 35x100 iznad kojeg ide svetlo, a ostalo je skrpljeno da ostavi mesta za ulaz ruku u akvarijum, gde je ujedno i mesto za hranjenje, i mesto pozadi gde prolaze creva za filter, kablovi za greja?e i creva za rasprskiva?e i CO2.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_6647.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 02-02-2008 01:46
Što se police ti?e, polica je ra?ena od iverice od 18mm.
Iverica je dovoljna za sve te?ine do jedne tone, samo treba paziti na raspored težine pri sklapanju same police.
Levo, desno, pozadi i ta?no na sredini su postavljene nose?e plo?e, ?ime je pritisak akvarijuma na policu najravnomernije raspore?en. Takav vid nose?ih stranaje automatski polici i dao finalni izgled. Crna boja od koje je sklopljena je nekako standard što se ti?e akvaristike. Crno najmanje skre?e pogled sa akvarijuma.
Polica je ra?ena bez sokne (cokle), pri ?emu pod dodiruje celom donjom površinom. Vratanca su uzeta u obzir kao obavezna, da bi se u polici lako sakrile prigušnice od rasvete, bocu za CO2, kofe, balon?i?e, creva za pretakanje, peškir, hranu za ribice i ostale ?akonije.
Sama polica je napravljena po meri akvarijuma, 100x60. Deo koji drži filter je napravljen odvojeno. Evo linka nekog drugog takvog projekta.
LINK
Kako je akvarijum napravljen da bude pomerljiv, na ovaj na?in je dozvoljeno da filter bude pozicioniran kako sa leve, tako i sa desne strane akvarijuma. Eventulano ga je mogu?e postaviti i pozati, ali to nije uzeto u obzir zbog velike širine akvarijuma, ?ime bi ga filter koji je pozadi dodatno izbacio napred u prostoriji gde bi stojao.
U toku izvo?enja radova, filter je ve? bio napunje filter masom i u njemu je naseljeno desetak malih kribova. Oni su bili mali pokusni kuni?i koji ?e isciklirati filter masu do samog postavaljanja akvarijuma na mesto.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_6868.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 02-02-2008 02:02
Hauba je na kraju ispala klasi?na od T8 rasveta. 8 x 18w, dakle 150w na 300 litara vode, što je sasvim dovoljno za slabije zahtevno bilje. Hauba je unutra obložena reflektuju?om aluminijumskom folijom. Neonke se pore?ane u cik-cak raspored, tako da srednji deo akvarijuma ima najviše svetla, a levi i desni deo od zadnjih 20cm upola manje svetla.
U ?ošku haube je postavljena i T5 neonka od 6w na elektronskom nosa?u. Ona se nikada ne gasi i služi kao mese?ina.
Mese?ina
Daje predivan efekat sobi u no?nim satima kada se pogasi glavna rasveta.
MH je isklju?eno kao opcija jer mi nije ostavljala lufta u slu?aju da nekada poželim da smanjim rasvetu. Jednom 150w, uvek 150w. Ugradnjom 2 sijalice od po 70w takože ne bih ništa postigao jer bi tako?e morale da rade u isto vreme zbog simetrije. Na opciju od 3 kom po 70w ili kombinovanja MH i T8 rasvete se nisam usu?ivao zbog nov?ano finansijske analize.
T5 rasveta nije uzima u obzir jer je na tr?ištu veliki deficit delova za istu.
Hauba je ra?ena od kombinacije iverice i lesonita, a kao drža?i za neonke iskoristio sam redne kleme. Evo teme od pre sa sli?nom izvodbom.
LINK
Prigušnice su sakrivene u polici, ?ime je hauba dovoljno olakšana za rukovanje, a i samim tim postala manji proizvo?a? toplote. Prigu?nice u polici se nalaze na domak flaše za CO2, ?ime je greju i pomažu procesu proizvodnje ugljen dioksida, pogotovo u zimskim mesecima.
Dodatna polica za filter je 10cm viša od police za akvarijum. To je zato što filter nema visinu od 50cm, ve? je dimenzija 60x40x15. Da je bio visine 50cm, morao bi biti izlepljen od stakla 6mm što bi ga ?inilo veoma teško pomerljivim u slu?aju pranja. Doduše, pitanje je ho?e li se ikada i pomeriti, ali mi je ipak lakše manipulisati sa filterom od stakla 4mm..
Za amortizaciju neravnina, pobrinuo se stiropor od 5 cm debljine, najmanje mogu?e gustine koji sam uspeo da na?em. Jedan sloj je postavljen izme?u akvarijuma i police, a drugu izme?u police i poda što je polici dalo izgled kao da ima soknu.
Taj stiropor je potom ofarban crnom farbom za beton, koju sam ve? imao, što se fino uklopilo sa bojom police.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_6898.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 02-02-2008 02:15
Samo formiranje akvarijuma je otežavala nemogu?nost da se u sred januara negde u Beogradu na?e pesak za podlogu. Jednog lepog sun?anog dana u sred januara ugrabismo priliku da odemo do šljunkare po pesak, Dunavac. Oni ga tamo zovu frakcija nula.
To mu do?e neki pesak ispod 1mm granulacije. Nema u sebi onu najsitniju prašinu, ali je ipak suviše sitan. Mada, ovo je bila situacija daj šta daš. Za 100 din (1,2 evra) nigde nema da se kupi 100kg peska. Na par mesta gde kao ima da se na?e jeftina podloga za akvarijume, 50 kg košta oko 15 evra, ali meni se nije ?ekao april da njima stigne nova zaliha, pošto su trenutno bili bez peska, a nove zalihe stižu kada se vreme prolepša.
I tako je palo prvo punjenje. Stiropori koji su se do tada fino šetali, jer mi je pod u sobi prili?no?ravan?, odmah po punjenju akvarijuma su zakucali i fino se ulubili. Ipak 6cm peska i toliko vode, težinski nije za podcenjivanje, pogotovo što akvarijum nema ni duplo dno ni oja?anja, a lepljenj je pan?eva?kim staklom.
Crevo koje sam imao pri ruci, nije imalo dužinu da dohvati do kupatila, pa je akvarijum napunjen balon?i?ima od po 6 litra. Bio je to dug i mukotrpan proces. A osim toga i pesak je pravio probelm jer je pran na terasi, pri ?emu je kiša po?ela da pada u pola pranja.
Crne trake, kojima su oblepljene ivice akvarijuma i prednja strana filtera, su se fino iklopile sa bojom iverice, dok je stiropor ipak malo odudarao, pogotovo ako je slikan blicem.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_6929.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 02-02-2008 02:33
Filter pokre?u dve motorne pumpe (glave), jedna sa protokom od 1300 l/h koja je prika?ena na prskalicu (sprej bar), dok je je druga motorna puma protoka 800 l/h zadužena za rastvaranje CO2 u akvarijumu. Kao rastvara? za CO2 je poslužila kutijica za plovke koju sam našao u garaži.
LINK
Dužine oko 15cm, zapremine oko 200ml i providnog ku?išta može se re?i da je idealan. CO2 preko flaše sa kvascem ulazi u sistem sa oko 2 mehura u sekundi. Pumpa je prejaka da bi došlo do bilo kakvog gomilanja CO2 u samom rastvara?u, pa se u slu?aju ve?eg dodavanja CO2 u akvarijum, višek gasa izbaciju kroz donji otvor.
Taj veliki protok vode u filter vra?aju 7 plasti?nih providnih cevi. 4 komada malih koje se imaju na?i u svakoj radnji, i 3 neke king sajz koje jedva uspevam palcem da zadihtujem pri punjenju vodom.
U akvarijumu je za grejanje zadužen atmanov greja? od 300w podešen na 26 C koji stoji u ?ošku akvarijuma.
Prvo bilje su donirali Duško (Dolovac) i Marko, koji su nedavno raš?upali svoje lepotane da bi donirali malo trave za mog novog ljubimca. Bilo je tu još ponuda, ali kako sam ve? imao trave u izobilju, nisam hteo da preterujem.
Kribovi zaduženi za cikliranje su najzad pova?eni (jar je ovo bila zadnja šansa da mogu da ih uhvatim dok je akvarijum prazan) i odra?eno je prvo sa?enje. Od ukrasa je dodato malo dunavske sige, koja se i ne vidi na slici, od tone nezahtevnih trava. Samo je pola od donete trave zavrašilo zasa?eno, ostalo je podeljeno dalje ili pobacano.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_0046.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 02-02-2008 02:41
Osim kribova koji su ve? letnuli napolje, akvarijum treba da napuste i dve ajkulice koje su tu dospele zajedno sa kribovima, ali ih nisam trenutno imao kome dati na poklon. Sa vremenom (veoma uskoro), akvarijum ?u nastaniti nekom jatnom ribom koja treba da razbije monotoniju zelenila.
Hranjive podloge nema ispod peska, tako da mi smo ostaje da se nadam da ?e bilje lepo napredovati bez dodavanja te?nih ?ubriva prepušteno samo rasveti i CO2. Možda se u me?uvremenu rešim da po?nem sa dodavanjem te?niha ?ubriva, ali otom, potom.
Ova džungla ?e se polako kr?iti i razmeštati, tek za mesec dana ?e se videti šta je krenulo i ko koga guši.
Trudi?u se da više ostavljam crevenog bilja, ali to je samo preliminarni plan, nikada se ne zna.
U habi je postavljeno 4x philips day light od nekih 6400K.
Sija tako?e i jedna silvanija grolux i još tri kineza (degenbaq) na kojima piše 20.000 K. Ko ?e ga znati šta sve izlazi iz te roze svetlosti.
Nove slike za mesec dana...
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_0049.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 11-02-2008 17:20
Dodato: 20 neonki, 20 titea i 20 pristela
Slika 10 dana od postavljanja.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_0131.jpg
1024x520 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 11-02-2008 17:25
Spava?a soba sada je dobila svoj finalni izgled. Retko ko ostane ravnodušan kada vidi akvarijum kako sijaju u mraku.
Sa raš?upavanjima i prepravljanjima bi?e novih slika, za sada sam zadovoljan, sa izuzetkom što mi alge zadaju manje probleme.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_0127.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 10-08-2008 13:26
Usled mnogih dešavanja, zapustio sam svoj blog. Svašta se izdešavalo.
Evo tema koju sam vodio u me?uvremenu, koja lako može popuniti vremensku prazninu.
Discus Forest
Tema je u delu o Aqua-art contestu 2008
Da ovde malo rezimiram dešavanja sa par linkova ka još nekim temama.
Akvarijum je premešten do drugog zida u sobi jer je tu lakše bilo ugraditi kontinualnu zamenu vode. Vidi LINK
Prvi sistem za kontinualnu zamenu je bio sa malim nedostacima, pa sam dodatno radio i novi prelivnik. LINK

Evo sadašnje postavke akvarijuma, a ujedno i finalne slike sa kontesta.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_0998_1.jpg
1024x572 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 10-08-2008 14:05
Mala zapažanja od kada pokušavam da spojim diskuse i biljke zajedno.
- Ve?ina biljaka odli?no podnosi temperaturu do 29C.
- Na konstantnoj temperaturi preko 31C od bilja koje je raslo samo su drezga i valisneraija napredovale, sve ostalo se masovno sušilo i zakržljavalo. Mahovine su najviše stradale na visokim temperaturama.
U ovim mojim zapažanjima ne treba mešati letnji period sa visokim temperaturama na kojima se drže diskusi. Jer greja? drži vodu na 32C dan i no?, da nema njega, no?u bi temperatura opala.

Po ugradnji kontinalne zamene vode primetio sam slede?e
- Pri zamenama vode oko 50% dnevno, propadaju sve biljke koje nisu ukorenjene u podlogu. Drezga, so?ivica, mahovine delimi?no, sve alge, anubije.
- Ribe nisu pokazale nikakve negativne reakcije na svežu vodu i hlorne derivate u njoj. (ako ih uopšte i ima u vodi sa ?esme)
- Kontinualna zamena je idealna u latnjem periodu za hla?enje akvarijuma. Uklju?iš da te?e vode i akvarijum je na temperaturi greja?a.
- Greja? od 300w uspešno uspeva da dogreje svu svežu vodu koja se doliva sve dok je protok u granicama do 50l/h. Kome je do brže zamene vode, uvek može da stavi dva greja?a.

O diskusima
- U stranim odgajiva?nicama riba starosti od 9 meseci se prodaje sa 12cm veli?ine. (mereno do korena repa, rep se ne ra?una) Najve?i problem je kako kod nas kupiti ribu koja ve? nije zakržljala. Od tri razli?ita legla koja sam kupio, ispostavilo se da je jedno celo bilo katastrofalno loše, dok su druga dva bila ok. U njemu, tom lošem leglu, od 7 komada koliko sam uzeo, 2 nikada nisu po?ela da jedu i uginula su posle mesec dana, još jeda je prestao da jede posle dva meseca, pa je i on uginuo. Od preostlih 4 komada, dva nikada nisu htela da jedu ništa osim srca pa su drasti?no zaostala u odnosu na ostale. I njih sam se rešio da ih ne bih gledao. Preostala dva koja su ostala, pokušavaju da prate ostale diskuse u rastu, ali su ubedljivo najmanji. Pri kupuvini su mi najzdravije i najlpše delovali baš ti koji su na kraju najviše poumirali i zakržljali. Ostalih 5 komada iz druga dva legla, jedan ghost i 4 snake skin-a odli?no napreduju.
- Da diskus ne bi zakržljao treba da jede oko 10 puta na dan (min 5 puta). Ja ih 3 puta hranim živom hranom, a za ostale obroke im dajem suvu hranu.
- Tetra Discus izuzetno uti?e na obojenje. Ribu treba na njega navi?i što je pre mogu?e.
- Diskusi ne diraju kozice. (To je veoma ?udna pojava, ali mogu?e da je tako zato što ih hranim kako valja) Što kaže jedan kolega, ?ik nemoj da ih hraniš 2-3 dana.
- Ako neko prlja vodu, to je diskus. Koliko jede, toliko i ?ubri za sobom, zato im i trebaju tolike zamene vode. Nijedan filter ne može da o?isti toliku štroku. Ja im menjam 50% vode na dan. A prvi sloj filtera usisavam jednom nedeljno.
- Diskusi se po pravilu mreste u mekoju vodi, ali fino žive i na 12 dH. Dok sam ih ?uvao u mekoj vodi, bili su živahniji i bolje su jeli, ali i ovako su OK i dobro napreduju.
- Što toplija voda to bolje. Me?utim pokušaj da ih ?uvam na 34C je propao samim tim što sam za nedelju dana pobio polovinu neonki i titea i svu travu doveo do ivice opstanka. ?ak je i 32C bilo mnogo, kako za biljke tako i za ostale ribice. Kompromis je na?en na 29C. Na nižoj temperaturi su sporiji i manje jedu, ali žive i napreduju.
- Definitivno im smeta jako svetlo, što definitivno ne ide u prilog bilju. Mislim da bi im najbolje odgovarao akvarijum bez haube, svetlo iz sobe im je sasvim dovoljno.
- Izuzetno su teritorijalni. Kako rastu, tako im treba ve?i akvarijum. Ovih sedam se ve? gura u mojih 300 litara, a još uvek nemam ni jednog da je prešao 10cm. Ovih 300 litara ?e biti malo i za jedan par ako budu dogurali do veli?ine od nekih 18cm koliko se nadam da?e dogurati.
- Stalne tu?e su nezaobilazne, tako da redovno pljuskaju i po površini vode. Obavezan je poklopljen akvarijum. Zbog njih su mi stalno kozice iskakale iz akvarijuma dok ga nisam poklopio.
- Druge ribe im uopšte ne smetaju. Ove sitne jatne ribice ih se plaše i stalno se kriju od njih. Doduše na samom po?etku dok su bili mali, ove ribice su smetale u toj meri što su im ispred nosa uzimale hranu, me?utim, ?im su malo porasli i prešli 5cm, više nije bilo problema.
- Diskusi su kilavi Radovani iz svega iznetog ovde. O bolestima još uvek ne znam ništa. Tri kojima su se sušili stomaci su brzo izletela napolje. UV lampa radi non-stop, a nove ribice i novo bilje ne unosim u akvarijum. Omiljeni sistem, bolje spre?iti nego le?iti.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_8840.jpg
800x600 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 29-09-2008 21:21
Diskusi su morali da lete. Moj akvarijum im se omalio, a zbog obaveza koje pritiskaju nisam imao vremena da ih hranim 10 puta na dan. Doduše, probao sam sa automatskom hranilicom
LINK
ali, diskusi traže i nešto mesnato i krvavo što je bilo iscrpljuju?e u danima koji su dolazili.
Bez diskova u akvarijumu, kontinualna zamena vode koju sam ugradio je postala skoro pa ukras. Isklju?io sam je sa tajmera. Doduše, prili?no je korisna za dolivanje vode koja ispari. Setim se da je upalim jednom nedeljno na sat vremena.
Naviku sa hranjenjem ribe koju sam stekao drže?i diskove ovih par meseci sada polako menjam. Desi se da ribe koje su preostale po nekada zaboravim da nahranim u toku dana. Ali, ne smeta im.
I dalje ne dodajem nikakva te?na ?ubriva. I bez njih bilje fino napreduje. Ceo trud oko akvarijuma se svodi na redovno menjanje smeše za CO2, koji i dalje dodajem putem flaše sa kvascem.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_1862.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 29-09-2008 21:28
Za vreme meseci dok je kontinualna zamena vode ubijala sve biljke koje nemaju koren u mom akvarijumu, najbolje je napredovala palmica (Eusteralis stellata broad leaf) , a tek po gašenje kontinualne zamene je pokazala svu svoju lepotu.
I danas se vodi kao najve?i korov u akvarijumu koji držim, ali mi zbog njene lepote ne smeta da je kr?im svakih dvadesetak dana.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_1872.jpg
800x600 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 29-09-2008 21:41
Najve?e osveženje od gašenja kontinualne zamene se moglo primetiti na mahovinama (Vesicularia dubyana) koje su bile umotane oko panjeva.
U jednom momentu sam mislio da su skroz propale i da se nikada ne?e oporaviti, ali iznena?enjima nikada kraja. Tako?e je i nana (Anubias barteri nana) najzad po?ela da raste. Do nedavno je svaki list koji su novi izdanci davali bio sve manji i manji. Najzad se situacija promenila i nana kre?e da uve?ava novo liš?e. Barteri (Anubias barteri) nije pokazivala tako vidne znakove negodovanja kao nana za vreme kontinualne zamene, osim što je prili?no usporila rast. Po gašenje sistema kontinalne zamene ona je svoj rast vratila u normalu od pre i pustila par novih izdanaka.

U svakom slu?aju, mahovine se oporavljaju i kre?u da napreduju.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_1874.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 08-12-2008 19:33
-Posle mnogo pokušaja da u ovako slabo osvetljenom akvarijumu držim Bolbitis heudelotii, rešio sam da ga više ne držim. Bolbitis je biljka koja raste isklju?ivo na jakom svetlu, a ovaj akvarijum toliko svetla nema. Prvo sam mislio da je nešto drugo u pitanju, ali posle par konsutovanja sa drugim akvaristima koji ga drže, ipak je svetlo najpresudniji faktor. Kako nisam imao da ga stavim gde bliže površini, odustao sam. Ceo grm sa panjem leteo je napolje. I onako zauzima suviše mesta, a nikako se ne uklapa u postavke koje pravim.
-Kriptokorine su napravile pravu džunglu i došao je trenutak njihovog raš?upavanja. Kako imam zemlju za cve?e ispod peska, a kripte imaju jak i duga?ak korene, teško je zamisliti na šta je li?io akvarijum posle raš?upavanja kripti. Mada, ništa što malo usisavanja dna i jaka filtracija ne mogu da reše.
-Što se samih kriptokorina ti?e, do nedavno sam mislio da ih u akvarijumu imam dve vrste. Cryptocoryne wendtii "brown" i Cryptocoryne wendtii "green". Me?utim, posle raš?upavanja sam primetio da dva velika grma "brown" varijante nisu iste biljke.
Utvr?ivanja toga šta ta?no imam u akvarijumu je prili?no teško, obzirom da iste biljke imaju razli?itu formu u razli?itim uslovima. U svakom slu?aju, yelenu varijantu nije bilo teško razlikovati i porasla je oko 30cm što je max koji postiže. Buseni crvene koje sam imao u pozadini a nije ih bilo na slikama, jer se nisu mogle videti, narasli su oko 35-40cm i imaju isti oblik lista kao i zelena varijanta. Prave isti oblik grma kao zelena varijanta, imaju isti korenov sistem i isti oblik strukture lista. Braon varijanta koja se na slikama može videti sa leve strane u prednjem planu je narasla neverovatih 50cm, što predstavlja potpunu misteriju, gledaju?i rod kripti i njihove veli?ine. Po slikama iz baze bih pomislio da je Cryptocoryne becketii petchii ali je suviše velika za nju. Ima re?i, ali duži koren i izduženije listove u odnosu na prve dve kripte. Po boji ona je nekako braon, dok sam ovu prvu nazvao crvena jer vu?e više na roze.
-Kako u izobilju imam ogromne kripte, od kojih neke izlaze i na površinu akvarijuma, rešio sam da po raš?upavanju one budu postavljene u zadnji plan, a da u sredini akvarijuma dodam još panjeva sa mahovinama. Prednji deo koji i nije toliko osvetljen zbog konstrukcije haube i dalje ostaje prazan i služi?e za hranjenje ribica. Po dnu je u planu Sagittaria subulata, ?isto da ne bude go pesak.
-Evo slike od 11 novembra 2008. Dodata su još dva velika panja koja su tako?e umotana u mahovine. Vesicularia dubyana je rasla u izobilju na prvobitna dva panja, pri ?emu je bum napravila po gašenju kantinualne zamene. Bilo ju je dovoljno da se obmotaju 6 ovakvih panjeva, a ja sam imao samo 4.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_2406.jpg
1000x519 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 08-12-2008 20:07
-U prvoj postavci je ipak bilo suviše strukova kripti. Na ovoj slici koja sledi ima ih oko 15-tak komada manje. Mada se to teško da primetiti jer su skoro sve bile u pozadini i nisu se videle od panjeva. Osim viška kripti, i lotusi su morali da lete. Iako atraktivnih boja ipak zauzimaju veliki površinu za svetlo.
-Jedno od zapažanja koje sam primetio od uklanjanja diskusa iz akvarijuma je da polako više nemam puževe u akvarijumu. Dok su diskusi bili hranjeni 10 puta na dan, sve je divljalo. Tona puževa i tona kozica. Me?utim, od kada sam izbacio diskuse, prestao sam i da sipam ogromne koli?ine hrane u akvarijum. Iz nedelje u nedelju sam prime?ivao kako kozice i dalje drže svoju brojnost, ali zato je puževa bilo sve manje i manje. Od 4 vrste puži?a koje sam imao u akvarijumu, sada imam samo dve i to u tragovima. Obzirom da sam ih nekada usisava na stotine zajedno sa otpacima hrane, ovo je prili?no alarmanta situacija. Doduše, i pre dok sam ?uvao ribice, prime?ivao sam da u akvarijumima koje zaboravim, jedna vrsta puža brže nestane od druge, ali ne i u akvarijumima koji imaju hranu. Posle dužeg osmatranja akvarijuma, skontao sam šta se dešava. Primetio sam kozice kako jedu jaja od puževa. I eto šta se desilo. Naviknute na sveže june?e srce, u nedostatku bolje hrane, istrebile su mi puževe. Kozica je i dalje bilo na stotine, dok su puževi lagano nestajali.
-Prva vrsta puža koji je nestao bio je Mali spiralni puž (Planorbis or Helisoma sp.). Njega sam i ovako retko vi?ao u akvarijumu, ali ga je ipak bilo. Potom je stradao Spiralni puž Planorbis or Marisa species. Njega tako?e nije bilo u velikom broju, ali kome god sam davao travu, kasnije se žalio na njegovu pojavu u akvarijumu. Malezijski puž (Melanoides tuberculatus) je za vreme diksusa žario i palio i rovario dno, a sada je pred istrebljenjem. Trebao bih da se namu?im da na?em komad ili dva u pesku. Najotporniji na kozice bio je Mali barski puž (Physella acuta Draparnaud 1805). Tih puži?a je uvek bilo u optimalnom broju. Ni previše da bi ih sifonirao ni premalo da bih zaboravio na njih. Me?utim, kako su nestajale druge vrste puževa, nestaje i ova. Njih još uvek ima na videlu, ali sve manje i manje. Naj?eš?e sre?em po koji primerak u filteru, jer redovno vadim kozice iz filtera, pa je možda to slu?aj zašto tu uspevaju da se po nekada razmnože. Mada, kako stvari stoje, i njih uskoro ne?e biti.
-Evo slike akvarijuma od 7 decembra 2008 kada je mahovina ve? uveliko obrasla panjeve. Anubias barteri je prili?no u dobrom stanju i bilo je u planu da on skre?e pogled na sebe svojom veli?inom, ali veoma teško, obzirom kojom brzinom mahovine obrastaju panjeve.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_2573.jpg
1024x467 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: BLOG - Tristalitraš
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 13-12-2009 02:47
I na kraju zaklju?ak, a ujedno i kraj teme:

-Baš veliki akvarijumi nisu prakti?ni za pomeranje, a kamoli za selidbe. Ovaj tristalitraš je pregrmeo dve selidbe u dva stana u prethodnih 12 meseci i definitivno nikom ne preporu?ujem takvo iskustvo.

-Tako?e, ako živite u stanu sa ne baš tako ravnim parketom (tj podom) a želite imati veliki akvarijum, ili pravite akvarijum na licu mesta, na polici na kojoj ?e biti (bez kasnijeg šetkanja), ili neka postolje bude sa šteluju?im nogarima.
Naime, polica od iverice lako nalegne i prilagodi se krivom podu, ali dno akvarijuma u?vrš?eno stranama to ?ini malo teže.
U ovom slu?aju ni 2 sloja od po 5cm stiropora nisu uspela komenzovati sve neravnine. A kada se to desi, pogotovo u slu?aju ve?ih litraža, neka od strana ?e trpeti ve?e optere?enje. Tada, za slu?aj neoja?anog akvarijuma (kao što je ovaj) bi?e pitanje ko?e li prvo popustiti silikonski spoj ili ?e pu?i staklo.

-Koliko god kvalitetan lepak bio, velika sila puta dug vremenski period i jako svetlo iznad akvarijuma ?e u?initi svoje. Laganim urastanjem u spoj (koji je pod naponom), vremenom ?e se alge uvu?i duboko izme?u silikona i stakla i ugroziti sigurnost samog akvarijuma.

Alge napadaju

Ovom akvarijumu nema spasa. Morao je biti rasturen. A usled budu?ih selidbi koje ga ?ekaju bi?e kompletno redizajniran.
Ali o tome nekom drugom prilikom.
Evo slike spoja koji ga je doveo do kraja.
Ostali spojevi su i dalje odli?no držali, i bila je prava muka rastaviti ih.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_5868.jpg
800x600 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Idi na:
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 26
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,