POČETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma January 22 2022 18:01:38
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
 Vidi temu
Aqua art - saveti i ideje za akvaristiku | AKVARISTIKA - RAZNO | Akvaristika - Uradi sam - DIY
Stranica 1 od 2 1 2 >
Autor Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:07
Pre ?itanja ove teme i pokuaja da u svom stanu odradite neto sli?no, imajte na umu da autor teme ne snosi nikakvu odgovornost za sve neprijatnosti ili tetu koju vam moe naneti sli?an sistem u slu?aju da do?e do havarije. Nestru?no odra?en sistem moe napraviti poplavu u stanu, dovesti do strujnog udara ili isuiti akvarijum i pobiti svu ribu u njemu. Oprezno !!!

KONTINUALNA ZAMENA VODE

- Svaki akvarista sa vie od 100 litara vode u stanu koji pokuava da svojim ljubimcima udovolji menjaju?i vodu to ?e?e, u jednom momentu se sretne sa problemom ropstva kofi i crevu (ili nekoj sli?noj stvar?ici, u zavisnosti od na?ina menjanja vode)
Da bi sebi to vie olakao uivanje u ovom divnom hobiju, ?ovek lako do?e na ideju da ugradi sistem za samosatalnu zamenu vode.
Postavlja se samo pitanje kako to odraditi.
Ako izuzmemo zabranu od strane roditelja da se od akvarijuma cela lepota pretvara cirkus u stanu, izuzmemo nov?ano finansijsku analizu ili ljubav prema manuelnoj zameni vode, najve?i problem koji moe da se javi (a to je ujedno i najve?a prepreka za ostvarenje ovakvog projekta) je odvod otpadne vode iz akvarijuma. Kuda odvu?i cevi sa otpadnom vodom? Osim u slu?aju da imamo sre?e ili da smo ve? unapred osmislili celu stvar i pre lepljenja samog akvarijuma, ova prepreka moe biti fatalna po na projekat. Problem je u tome to odliv u koji ide voda mora da bude na niem nivou od povrine akvarijuma, pa se cevi razvode samo u niem nivou od tog.
U idealnom slu?aju moemo imati situaciju da nam je zid na kom stoji akvarijum zid koji nas deli od kupatila ili kuhinje (nae ili komijine, sa tim da sa komijom treba da smo u dobrim odnosima) i tada je potrebno samo izbuiti rupu u zidu. Tako?e postoji i situacija u kojoj je akvarijum blizu spoljanjeg zida, pa se cevovod kroz zid moe sprovesti u oluk. Postoji mnogo varijacija na temu i sve zavise od konkretne situacije.
Dovod vode je ve? laki problem. Poto se slavina moe instalirati bilo gde gde ima vode u stanu, cevovodom postavljenim ?ak i po uglovima plafona, voda se moe dovesti do akvarijuma. (Naravno, estetska strana projekta se u tom slu?aju zanemaruje, mada, postavljanjem cevi malog promera i kanalica i taj problem moe lako da se zaobi?e)

Dakle, prva stvar koju trebamo uraditi je da napravimo prelivnik u akvarijumu. Postoji mnogo varijacija na temu, pri ?amu je buenje rupe u samom akvarijumu(ili staklenom filteru koji je u nivou akvarijuma ili u sumpu koji je ispod) najprostije i najprakti?nije reenje. Samo buenje treba izvesti pre sklapanja akvarijuma (ili filtera) jer ga je kasnije skoro nemogu?e izvesti. U slu?aju da to nismo uradili pre sklapanja, protrebno je odraditi neku vrstu vise?eg preliva. Primera radi, jedan od prostijih je putem cevi za vodu, ali ja sam se opredelio za vise?i prelivnik koji je sa akvarijumom povezan providnim cevima.
Ideja je da se napravi vise?a komorica male zapremine i da ona ima komoru preliva 3 cm ispod visine gornje ivice akvarijuma. To je ujedno i nivo do kog ?e voda uvek biti napunjenja. U prelivnu komoru se zavu?e crevo i ostatak se ispuni silikonom. Tako ?e sva voda iz akvarijuma koja pre?e visinu prelivnika zavriti u tom crevu koji je ina?e odlivnik. Potom voda ide u kanalizaciju putem cevovoda koji smo napravili.
Evo slike vise?eg odlivnika oka?enog o prljavu komoru spoljanjeg filtera.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7083prelivnik.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:12
Dovod vode je napravljen i izveden nad sudoperom u kuhinji (koja ina?e ima zajedni?ki zid sa akvarijumom) Potrebno je kupiti dupli nipli, T ra?vu i slavinu.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7162.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:16
Rupa koja je izbuena u zidu koji deli dve prostorije i nije ba najsre?nije ispala, ali to je to je. U stvari izbuene su dve rupe pre?nika 20mm. Za dovod, odvod i za struju. Rupa je buena sa strane kuhinje jer je tamo bio vidljiv sistem cevi, to je sa druge strane izvalilo krater kada je hilti izaao.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7169.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:22
Ovaj krater se nalazi iza stola za kompjuter i nije ba posebno vidljiv, ali ?e u svakom slu?aju u nekom doglednom roku biti popunjen gupsom i prepravljen. Pa kada se odradi kre?enje, bi?e neupadljiv. Sa strane kuhinje, gde gosti ?e?e zagledaju, potrudio sam se da to bolje prikrijem svu sklalameriju. Sve je sakriveno ispod sudopere. Gore se samo vidi dodata ?esma i mali odlivak kroz koji curi odpadna voda iz akvarijuma.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7163.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:26
Odliv i cevovod kroz koji te?e otpadna voda je ura?en od providnih cevi za pretakanje, pri ?emu je na svakoj krivini postavljana PVC krivina, jer su PP creva poznata po krivljenju. Sve je zategnuto i idealno dihtuje da se nebi desilo neko curenje.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7089.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:30
Najkomplikovaniji deo pri?e je bila nabavka elektromagnetnog ventila. Deo od ve maine koji kada mu se dovede napon otvara vodu. Kako radi na 220v, moe se prika?iti na tajmer i tako moe da radi po vaoj elji.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7097_1.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:33
Iz slavine se voda povezujuje crevom za ve mainu sa Elektromagnetim ventilom (tako?e deo od ve maine).
U slu?aju da vodu u akvarijumu menjamo ?istom ?esmova?om, voda iz elektomagnetnog ventila crevom ide u akvarijum i to je to.
U slu?aju da nam treba omekavanje vode, voda iz elektromagnetnog ventila ide u RO aparat. Sistem kojim sam ja povezao RO i elektromagnetni ventil je odse?ak creva za ve mainu koji se ajbnom dobro zategne i dupli nipli.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7164.jpg
576x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:35
Ja sam ceo sistem sakrio ispod sudopere. Ovde na slici i ne izgleda najsre?nije, ali ?u u neko dogledno vreme pokratiti creva koja su dua i sistem ?e izgledati urednije i preglednije
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7166.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:43
Evo u krupnijem planu kako je odra?en nastavak za Elektromagnetni ventil.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7127_1.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:45
Voda iz RO aparata (i ?ista i otpadna) ide do akvarijuma. U ?istu komoru filtera curi lagano RO voda i jedan mali deo otpadne vode iz njega. Curenja oba toka podeene su tako da u akvarijum ulazi voda tvrdo?e oko 80 mg/l (oko 4 dH). Viak otpadne vode ide u odlivak i on odlazi u kanalizaciju.
Evo slike kako su crevcima za vazduh vode razdvojene i podeene za curenje nove vode u ?istu komoru filtera.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7176.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:48
Plavo crevo je RO voda, dok je crveno otpadna voda i ono se grana na dva toka od ?ega jedan ide u odlivak a drugi u akvarijum.
Sam Elektromagnetni ventil radi na 220V i priklju?en je na tajmer
Kako je lako izmeriti koliki je dotok svee vode, izra?una se eljena dnevna zamena vode i podesi se tajmer da radi odre?en broj sati. U zavisnosti od samog tajmera, voda se moe paliti i nekoliko puta na dan, u kra?im intervalima, ili recimo samo jedanput nedeljno. Zavisno od potrebe akvarijuma.
Kako voda lagano uti?e u ?istu komoru filtera, preko motorne glave i preskalice biva ravnomerno inesena u akvarijum. Kako je sam protok mali, solidan greja? ?e bez problema odravati vodu na odre?enoj temperaturi i ne?e dozvoliti da se temperatura spusti ?ak ni za pola podeoka.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7177.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-04-2008 03:52
Od gomile komplikacija pri postavljanju, najvie panje treba obratiti na slede?e.
Cirenje sistema je mogu?u na mnogo nastavaka koji se postavljaju i treba biti veoma obazriv. ?ak i najbu?avija T ra?va za vazduh koja je na kraju razdvajala otpadnu vodu mi je pravila problema i curkala lagano. Taj problem jo nisam reio i ona i dalje kaplje u komoru filtera.
Elektomagnetni ventil nije pravljen da proputa vodu koja na izlaznom toku ima nadpritisak, koji se definitivno stvara ako na izlazu prika?im RO. Tako da je slavina morala da bude mnogo vie odvrnuta nego to je bila kada je na njoj bio sam RO. Ovog problema nema kada se u akvarijum doliva ?ista ?esmova?a.
Biti obazriv i redovno proveravati na prelivnik i da li su prelivne cevi pune vode. To je najlaki na?in da potopite stan.

Tema je otvorena za sva pitanja i dalje komentare koje sam ovde izostavio.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_6852.jpg
800x600 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 23-05-2008 00:45
Posle mesec dana kori?enja, odustao sam od RO aparata. Potroio sam predfiltere. Izdrali su oko 2000 litara RO vode. Kako je cena za iste 35 evra za svako menjanje, diskusi ?e morati da se naviknu na ?esmova?u. Ova kod mene je oko UT=KT=220 mg/l.
Sistem sam modifikovao i sada iz nepovratnog ventila voda direktno ide u akvarijum. Evo ajbne izme?u elektromagnetnog ventila i creva koje vodu vodi do akvarijuma.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7971.jpg
1600x1228 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 23-05-2008 00:49
U trenutku paljenja elektromagnetnog ventila, desi se da se cevka za dovod vode cimne, tako da sam stalno bio u strahu kako da ne napravim poplavu ako se crevo otka?i.
Pa sam uzeo prelivnu cev za akvarijum i nju naka?io na kraj. Sada sigurno ne?e uspeti da spadne.
Evo i ulaza vode u akvarijum.
Sistem je podeen da voda te?e protokom 26 l/h. To je podeeno slu?ajno. Toliko je ?esma ostala odvrnuta, a ja sam samo izmerio koliko te?e.
Taj protok je idealan za ovoliki akvarijum. Hladna voda sa ?esme uti?e taman toliko sporo da greja?i uspeju da je dogreju na 29C koliko je trenutno u akvarijumu.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_7965.jpg
900x1200 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 24-07-2008 03:57
to due imam sistem, tako uvi?am unapre?enja koja mogu ugraditi.
Recimo, krivine na crevu koje odliva vodu su suvie malog pre?nika. Palo mi je na pamet da bi ve?i pu ako upadne ili par listova od biljaka mogli da ih zapue, pa sam ih zamenio. Stavio sam krivine koje imaju ne toliko otar prelaz i koje su sa duplo ve?im pre?nikom.
Ove plasti?ne krivine se mogu kupiti po radnjama za elektro robu. Slue kao kanalice za kablove.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_0747.jpg
1024x890 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 24-07-2008 04:02
Iako mi je prelivnik uasno loe reenje, do sada nisam imao nikakvih problema sa njim, tako da sam se na kraju dovoljno osmelio da ceo sistem stavim na tajmer. Svakog dana tajmer pali vodu u 15h i gasi je u 20h. Sa protokom koji sa podesio, to je oko 50% zapremine akvarijuma.
Bilo je ?ak i dileme da li je to ba 50% zbog odlivanja dela ?iste vode.
LINK
I tako je skalameriji ispod filtera dodat jo jedan tajmer.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_0748.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 24-07-2008 04:09
Jo jedno od unapre?enja je i bolji sistem za prelivanje. Onaj mali vise?i odlivak nije mi ulivao dovoljno samopouzdanja. Iako je 3 meseca radio perfektno, strah od poplave je i dalje postojao. Nikada se ne zna kada ?e se cevi zapuiti ili ?e u njih u?i vazduh. A kako je sve na tajmeru, ne elim da jednoga dana u stanu zateknem poplavu.
Bilo je krajnje vreme da prelivnik zamenim ne?im sigurnijim.
Najjeftinija varijanta bila je uraditi nov spoljanji filter koji ?e imati odlivnu komoru. I tako je i bilo.
Evo slike kako trenutno izgleda, a vie o celoj izradi imate na datom linku.
LINK
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_0743_1.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 27-07-2008 00:54
Dok sam bio slobodan, zakrpio sam i onaj krater u zidu koji je napravio hilti na izlaznoj rupi. Nije ba najsre?nije ispalo, ali to je to je. Gips koji sam kupio je bio neki nj kvaliteta. Ali sam to skontao tek kada sam odradio sve.
U svakom slu?aju, bolje je nego to je bilo.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/img_0753.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Akvarijum Centar Coa
Administrator

Reputacija: [ +12 ]
Postovi: 2100
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 30-07-2008 15:45
Covek dok ne vidi, ne shvati ozbiljno blagodeti kontinualne zamene. Odusevio sam se kad sam video stanje Aleksandrovog akvarijuma, u kome nema niti jedne algice, ni po staklu ni po biljkama. Uvek je imao lepe kripte, ove sada su nenadjebive, prelepo izgledaju.
Moj sledeci veci akvarijum obavezno ide sa kontinualnom zamenom. happy
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Automatska zamena vode
Aleksandar
Administrator

Avatar člana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 31-07-2008 00:54
Pitanje koje stoji, kontinualna zamena, da ili ne?
Moj odgovor je definitivno da, pogotovo ako vam je akvarijum preko 100 litara.

Naalost, fabri?ki akvarijumi sa gotovim haubama uglavnom otpadaju kao reenje na koje se moe ugraditi ovakav vid zamene vode. Tako?e i ve?ina kupovnih akvarijuma lepljenih kod nas tako?e otpada, jer uglavnom imaju haubu u sklopu akvarijuma, a buenje stakla kada je akvarijum ve? statavljen predstavlja prili?an problem.

Jedan od problema koji se moe pojaviti kada neko zaeli da ima ovaj vid menjanja vode je odvod vode iz akvarijuma. Dovod se zbog nadpritiska iz cevovoda moe dovesti i preko plafona kanalicama u tankom crevu, me?utim, odvod mora biti blizu i ispod nivoa akvarijuma.

U retkim slu?ajevima se pogodi da pozicija akvarijuma u stanu bude dobra, pa da se sa jednom, eventualno dve rupe u zidu moe sve reiti.
?e?i slu?aj je da se problem reava sa vie rupa ili temovanjem zidova, molerajem i ostalim ludorijama.
Na moju sre?u, u ovom slu?aju, ja nisam imao takve probleme (obzirom da sam preselio akvarijum sa vizuelno najpogodnije pozicije u subi, na suprotan zid koji je zajedni?i sa kuhinjom).

Ve?ina akvarista naalost nije spremna na ovakve kompromise i rtve.

Blagodeti kontinalne zamene vode najbolje mogu videti diskusari, ciklidari ili akvaskejperi sa velikim akvarijumima.
Desetog dana posedovanja sistema, akvarista po?inje da se pita kako je mogu?e da ovo nije imao celog ivota.
Da li je mogu?e da tajmer moe da menja vodu, pa on obi?no samo gasi svetlo umesto nas...

Svima toplo preporu?ujem automatsku zamenu vode.
Budite slobodni da pitate o svim nedoumicama koje se budu javile.
Pošalji privatnu poruku
Stranica 1 od 2 1 2 >
Idi na:
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
Održavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 25
Nema članova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih članova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji članci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,