POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma January 22 2022 19:37:53
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
 Vidi temu
Aqua art - saveti i ideje za akvaristiku | AKVARISTIKA - RAZNO | Akvaristika - Uradi sam - DIY
Stranica 1 od 3 1 2 3 >
Autor Zidanje akvarijuma, razmišljanje
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 17:58
Svako ima svoj san. .
Neko, da život provede na Tibetu u miru i harmoniji ili suprotno tome da dobije no lotou i sve pare potroši u mesec dana ludvanja, dok mnogi od akvarista imaju sasvim mali san. Recimo akvarijum od par tona.
Jedan takav akvarijum je u odnosu na skup automobil i jeftiniji za pravljenje i manje troši za mese?no održavanje.
Za svakog akvaristu, pitanje je životnog trenutka kada ?e prelomiti i napraviti svog mezimca iz snova.
Kada porodi?ni odnosi to dozvoljavaju svojom stabilnoš?u i kada nov?ano finansijska analiza pokaže zeleno svetlo, akvarista ulazi u finalnu fazu. Tada po?inje izrada zveri. (što se nekako baš retko doga?a kod nas u zemlji)

Izrada velikog akvarijuma je jedna od tema koja se stalno provla?i po raznim forumima ali nikako nije do kraja ispri?ana. Zidanje zveri je ve?ita misterija, zato što zveri ima veoma malo, pa ostaju zagonetne i tehni?ki nerešive.
Ova tema tepko da ?e biti do kraja ispri?ana, obzirom da još uvek niko kod nas nije prezentovao zidanje jedne takve zver. Oni pak koji možda i zidaju, akvarijume ne prezentuju po netu i svoje tajne zidanja škrto ?uvaju samo za sebe, da bi svoje usluge i dalje mogli skupo napla?ivati, prodaju?i ih kao velike tajne.
Zbog ?uvanja tajni, mi, akvaristi, bivamo uskra?eni da bar na krako vidimo obrise sna o kome mnogi od nas konstantno sanjare.
Elem, pri?a o zidanju po?inje biti ekonomski isplatljiva onog trenutka kada akvarijum poprima takve dimenzije da prestaje da bude pomerljiv. Diskutabilno je šta je to pomerljiv akvarijum, ali najve?i pomerljiv koji sam ja video bio je od 650 litara. Prazan je težio malo manje od 200kg. Možete misliti kakva je muka premestiti 200kg stakla u komadu. Ako je to i pomerljivo, onda ve? nekih 300kg stakla koliko bi imao akvarijum od nekih 1000 litara ve? predstavalja i te kakav problem. Doduše, uvek je mogu?e akvarijum rasturiti i ponovo zalepiti na drugom mestu, ali takva rabota zahteva mnogo vremena i truda i pitanje je ko ?e se odlu?iti na tako što.
Zidani akvarijum u odnosu na stakleni akvarijum ima veliki nedostatak: kako da vizuelno bude lep kao i akvarijum koji je sav od stakla. Akvarijum od stakla ima stranice koje su debele i do 20mm, dok red blokova pri zidanju bez problema može pre?i i 200mm širine.
Treba mnogo veštine (a i prostora u stanu, ku?i) da se takav jedan zid sakrije i da izgleda neprimetno.
Pitanje je onda, zašto uopšte zidati akvarijum.
Odgovor na to pitanje je jednostavan. Zbog uštede u novcu.
Da bi se akvarijumu pove?avala litraža, osim širine i dužine, treba pove?avati i visinu. A na svakih 10cm visine akvarijuma, debljina potrebnog stakla za lepljenje se pove?ava za broj. Kvadrat stakla 12mm je skoro duplo skuplje od 10mm a isto tako je i staklo od 15mm skoro duplo skuplje od 12mm.
Grubo posmatrano dolazimo do ra?unice da akvarijumi visine 70 i više cm i litraže preko 1000 litara i te kako bivaju jeftiniji da se ozidaju umesto da se kompletno lepe od stakla. U toj nekoj me?ulitraži od 700 do 1500 litara i dalje odlu?uje vizuelni efekat, pa je i dalje prakti?inje akvarijum sklapiti od stakla, ne vezano za ukupnu cenu celog projekta.
Me?utim, kod pravih zveri, vezuelni efekat po?ine da tone u veli?inu akvarijuma. Zid debljine 20cm se lako uklapa u akvarijum koji je duga?ak 5m i visok 120cm. Na kraju krajeva, onog trenutka kada se neko odlu?uje da napravi projekat takvih gabarita, pada i odluka da se akvarijumu posveti cela jedna soba u prostoru u kom se obitava. Kada akvarijum dobija sobu za sebe, tada akvarijum postaje pogled kroz zid. Akvarijum je konstruisan za posmatranje iz susedne prostorije ili iz hola gde se postavlja, a soba u kojoj je on, postaje ostava za sve akvaristi?ke ?akonije koje idu uz jedan akvarjum(filteri, rasveta...).
Kalkulišu?i dolazi se da je za istu sumu novca ?esto mogu?e napraviti 3 do 5 puta ve?i akvarijum zidanjem, od akvarijuma koji bi bio kompletno ura?en od stakla. Jedini, i najve?i problem bi i dalje prestavljao prostor u stanu, tj ku?i. Ovakav projekat zahteva celu jednu sobu za svoje namene, a i sobu ne malih dimenzija iz koje bi se posmatrao. Pa, kada krenemo u maštanje o velikim stvarima, pre njih uradimo još ve?e. Obezbedimo sebi prostor za življenje.
Ipak, kako maštanje nije zabranjeno, ova diskusija može da se vodi i bez potrebne prostorije u koju bi smo smestili svoju mrcinu, i bez po?etnih dimenzija sa kojima je lakše voditi polemiku.
Najve?i neprijatelj zidanih akvarijuma su neobrazovanost naroda i "magovi akvaristike".
To što niko nikada nije video zidani akvarijum, nije razlog da se tako nešto ne može i odraditi. I to što, taj i taj "odgovorno" tvrdi da je to glupost, ne ?ini projekat manje izvodljivim. ?injenice i samo ?injenice ono što želimo da ?ujemo. Sve ostalo je klasi?no laprdanje, ?emu smo doduše mi ovde na Balkanu i te kako skloni.
Ako sebi kažemo da mi to možemo i mi to želimo, zidanje akvarijuma može da po?ne.
Krenimo od pretpostavke da pravimo akvarijum visine 90cm.
Za prednju stranu je povoljnije kupiti sendvi? od dve desetke nego staklo od 19mm. Kvadrat laminirane 20ce košta oko 100e, što je u rangu cene stakla od 15mm, a 15 nije bog zna koliko preporu?ljiva za akvarijume preko 80cm. Beseda može oti?i dotle da u razmatranje možemo umesto stakla uzeti i akrilno staklo. Akrilna stakla jesu bolja, ali im je najve?a mana dobavljivost. Ko ?ita po netu primeti ?e da su mnoge zveri prezentovane po belom svetu ra?ene od akrilnih stakala. Da, jesu. Ali mi na prvom mestu moramo da po?emo od toga sa ?ime mi ovde raspolažemo. Akrilna stakla su trenutno u Srbiji nedobavljiva pa samim tim i preskupa te ih zato i ne?emo uzeti u razmatranje.
Tako?e se na netu mogu na?i i ideje o akvarijuma od iverice ili od nekih vrsti drvenih konstrukcija. Iverica koju oni koriste, i ova naša, srpska iverica koja se kupuje po stovarištima nisu iste po karakteristikama, pa je naš projekat od po?etka osu?en na propast ili velike probleme pri izvodbi. Kolega Piroman sa ciklida.org je imao sli?an projekat, ali se nije pokazao najsre?nije. Šteta što je sajt u me?uvremenu preure?en pa su slike tog projekta otišle zajedno sa starim sajtom.
Tako?e se na netu mogu sresti projekti velikih akvarijuma u gredama. To je ve? stvar izvodljiva i na našem podnevlju. Akvarijumi ra?eni u drvenim gredama i daskama se nose sa sli?nim vizuelnim problemima kao I zidani akvarijumi, ali ih mi ovde ne?emo detaljnije opisivati. Ve?ina takvih projekata se realizuje na podru?ju USA, što je vezano sa uslovima u datoj zemlji. Kompletna gradnja u tom delu sveta je montažnog tipa, pa je narodu sve vezano za metal i beton strano. Zidanje, malterisanje i varenje armatura su nužno zlo, koje svi na tim prostorima gledaju da izbegnu. Doduše, zakonske regulativama i cene navedenih materijala i te kako mogu biti jedan od razloga, zbog ?ega je ceo stil gradnje pomenutom u datom smeru, ali ni tu temu ne?mo dalje produbljivati.
Bilo kako bilo, ovo ovde je Srbija.
Ovde se i ku?ica za kera zida. Radimo sa onim ?ime raspolažemo.
Cementare na svakom koraku, bez rigoroznih kazni u slu?aju zaga?enja okoline, Sartid gruva punim plu?ima, pa se i gvož?e može povoljno dobaviti na svakom ?ošku. Sve je na kraju stvar izvodbe.
Dakle zidanje.
Na po?etku treba proveriti da li sprat na kome se zida ima odre?enu nosivost. Treba prora?unati da li zgrada može izdržati potrebno optere?enje. To je ve? posao gra?evinca koji je radio zgradu. Mora se na?i projekat zgrade i da neko stru?an da svoj sud o tome. Tek tada se sme pristupiti projeku. Može biti veoma rizi?no u slu?aju da par tona vode krene da curi kroz etaže ispod akvarijuma.
Osim samih zidova akvarijuma i metalnog okvira koji drži prednju stranu, izolacija izme?u vode i zida predstavlja jednu od nedoumica. To je u stvari i najve?i kamen spoticanja svih koji maštaju o zidanju. Šta ako curi?
Postoji mnogo na?ina kako izolovati beton i na?initi ga vodo nepropusnim.
Smese za gumiranje na bazi kau?uka koje se dodaju pri pravljenju maltera. Sam beton je i ovako skoro nepropustan, ali sa ovakvim dodacima mi se propustljivost mnogostruko smanjuje.
Ceresitov program je pun raznih vodonepropusnih ?akonija. U džakovima se prodaju praškaste materije poput cementa, koje se u miksovanju sa vodom i najfinijim peskom koriste za plo?ice u kupatilima. Piše, 100% nepropustan. Tako?e se mogu na?i premazi koji gumiraju podlogu po premazivanju. Namažu se u dva sloja i voda tu više nikada ne?e pro?i. Takvi premazi se koriste za dvorišne bazene koji se ne rade u plo?icama. Postoje i ideje o unutrašnjem poplo?avanju tablama stirodura, pošto je i on vodonepropustan, a sam je dobar izolator, pa pomaže u izolaciji vode od hla?enja tj grejanja spoljašnjim uticajem. Naravno, to je jedno od lošijih rešenja obzirom da vremenom stirodur lako može biti ote?en.
Jedno od zanimljivih rešenja je da se ceo akvarijum iznutra poplo?a staklom debljine 6mm, dok bi dno moralo da ide od 10mm jer se po njemu gazi pri ?išenju. Da ne dužimo mnogo, ideja za rešavanje izolacije ima mnogo i pitanje je samo šta ?e graditelj u trenutku odlu?iti.
Koje god rešenje bude odabrano, na kraju cele pri?e, unutrašnjost bi morala da se prefarba nekom bojom, recimo crnom kao najneutralnijom što se akvaristike ti?e. Za to može poslužiti obi?na boja za betom na vodenoj bazi. Njom se recimo farbaju neki 3D moduli od stiropora koji se koriste za ulepšavanje ciklidnih akvarijuma.
Ideja ima u nedogled, samo je pitanje ho?e li ih ko izvesti i da li ?e one na kraju završiti na internetu da ih možemo videti. Lakše je maštati o ne?emu za šta znamo da je ostvarivo.

Evo ostvarenog sna od 1 i po tone. Akvarijum je od akrilnog stakla.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/soba.jpg
516x391 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 18:00
Evo kako izgleda soba pozadi akvarijuma sli?ne konstrukcije.
I ovaj akvarijum je od akrilnog stakla, ali bi sli?na konstrukcija bila i da je ozidan.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/pozadi.jpg
576x387 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 18:04
Evo kako izgleda odraditi akvarijum u drvenim gredama.
LINK
6 i po tona slane vode za ajkule.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/osoljavanje.jpg
600x450 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 18:07
Ovako nešto prestaje da li?i na akvarijum, ali 200 tona vode u vašem dvorištu je svakako jedan od najlu?uh ostvarenih snova ikada.
LINK
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/konstrukcija.jpg
600x397 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 18:12
Ovaj projekat nam daje uvid u to kako se može štedeti na staklu koje je i najskuplje kod ovakvih izvodbi.
Najve?i deo litraže akvarijuma je ispod nivoa stakla. Akvarijum je u stvari bazen koji se vidi tek od pola, pa staklo koje traba da trpi pritisak trpi samo pri vrhu konstrukcije, a ne do samog dna, zbog ?ega nije potrebno i?i na prevelike debljine stakla. Isti efekat uštede se postiže i time što se ne postavlja staklo iz jednog komada, ve? se stalno postavljaju gvozdena oja?anja. Time se akvarijum može raditi od mnogo tanjeg, jeftinijeg i lako dobavljivog stakla. E, jedino se gubi na lepoti akvarijuma, zbog ?ega nikada ne ih ni radio akvarijum od 200t. biggrin
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 18:19
19t koji se vidi sa dve strane
19'000 litara

9t za arovane
9100 litara

9,5t u podrumu
9500 litara

57t vode, sa manama kao i onaj akvarijum od 200t
57 hiljada litara vode
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 18:24
Evo teme o izgradnji 1000g tj 3800 litara zidanog akvarijuma.
Tema

Evo slike u izgradnji.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/3800.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 18:28
Evo ugaonog zidanja od 7600 litara.
Tema na sajtu MFK

Slika u izgradnji.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/7600.jpg
640x480 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 18:32
I, meni najdraža osobina zidanih akvarijuma, što veoma lako mogu da se preprave po potrebi.
Evo prelepe teme kako se lako može proširiti akvarijum ako poželite ve?i.
Tank conversion 5000 to 10000 gallons
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/prepravka.jpg
1024x768 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 20:29
Zaboravio sam da pomenem ko je kod nas na net-u potego jednu od prvih tema o okeanu u dnevnoj sobi.
Evo linka sa akvaristike od pre 4 godine.
Tada je sve po?elo.
Tema
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 20:56
Pre par meseci, bila je sli?nu tema, ali nije potrajala dugo.
Tema
Pokrenuta je sa osvrtom na Akvarijum u Hagenbeck zoo vrtu. Akvarijum od 30'000 litara koji je biotop Amzona.


Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/hagenbeck_1.jpg
800x253 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 21:03
Ovakav akvarijum ?isti momak sa maskom.
Ronioci za ?iš?enje su ujedno i atrakcija.
Sa jakom filtracijom u slu?aju da se akvarijum zasadi sa low light postavkom i ako nije previše naseljen, ne zahteva neko posebno održavanje. Osim spoljašnje glancanje vidne strane u slu?aju u?estalih dnevnih poseta. Ovih dimenzija na ovo se može gledati kao na akvarijum kao i svaki drugi.
Generalka se može raditi svakih dve godine. A zamena vode ako ne ide više od 20% mese?no tako?e nije prevelika nov?ana stavka.
Naravno podrazumeva se da akvarijum ovakvih dimenzija ima kontinalnu zamenu vode, pri ?emu se za vreme izgradnje akvarijuma, voda i kanalizacija dovode do njega.
Evo sli?nog projekta u malom. Kontinualna zamena vode
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/610x.jpg
610x407 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 22-09-2008 21:22
Evo i teme na Aqua-art-u o planovima kako ugrejati ovo ?udo.
Tema

A evo i ideje za osvetljenje akvarijuma.
Ideja
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 23-09-2008 15:38
Od ve?ine ozidanih slatkovodnih akvarijuma koje se mogu videti na MFK, ni jedan od predstvljenih zveri nije bio namenjen bilju, ve? arovanama, pakuima i ostalim ribetinama koje teže preko 1 kg.
Ni jedno od svih tih zidanja vizuelno nije završeno do kraja. Ljudi koji ?uvaju takve ribitine se drže filozofije, što više litara to bolje ribama.
Izgled akvarijuma je u drugom planu, ili pak nije ni u jednom planu.
Me?utim, o ukusima ne treba raspravljati.
Ako kod nas nikne sli?an projekat, nadam se da ?e se pažnja bar malo usmeriti na vizuelnom dojmu.

Evo ideje kako bi moglo da izgleda sa?enje jednog velikog akvarijuma.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/1_496.jpg
720x540 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 23-09-2008 15:38
Ili ovako.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/02_7.jpg
576x351 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 23-09-2008 15:39
To što je akvarijum impozantnih dimenzija, ne zna?i da ne može da bude biljni.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/3_115.jpg
800x556 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 23-09-2008 15:44
Naravno, ova tema bi bila nepotpuna kada se u njoj ne bi pomenio ?ika Amano sa svojom zver?icom od 9 tona.
Tema na Aqua-Art-u

Evo klipa kako Amano hrani ribice u svojoj zver?ici.Slika:
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/026amano.jpg
1024x829 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Flok
ÄŚlan

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +3 ]
Postovi: 107
Registrovan: 03.05.07
Upisano u 23-09-2008 20:14
Aleksandar je napisao/la:
Zaboravio sam da pomenem ko je kod nas na net-u potego jednu od prvih tema o okeanu u dnevnoj sobi.
Evo linka sa akvaristike od pre 4 godine.
Tada je sve po?elo.
TemaZahvaljujem na podsjecanju. hejhej


Lijepo je kada se teži svedenosti kroz minimalizam, a divljenje zasluzuje svako ko se zadovoljavaju?e predstavio u par litara pli?aka, pa ako je još ostavio utisak prostranosti imitiraju?i beskraj prirode nekom originalnom kompozicijom, tonom, izrazio je i vrijednost u vjecno sku?enom. Nekad i po?e za rukom nekom da ostvari svoju zamisao kroz sveprisutnu tjeskobu, no oskudica je sad vise predstavljena sto je akvarijum zivlji kao tvar i sto se razvija šire?i i time vrlo brzo prerasta gabarit ma kako neko makazama baštovanio povazdan. Licno, kada bih umio, bar sto se tice biljki, panji?a, kamen?i?a, težio bih akvarijumima do 20 litara, naravno bez riba, iako genetski nešto i ne nosim sitnorupi?asto goblensko strpljenje a i duh mi je nekako preko svake uskosti nakrivio vrat pa sam cijeli život pre?eravo preko nametnutih limita, a ako ništa da bi vidio s kim se grani?im. Tako da takve kadice podnosim, pod uslovom, ako bi taj neki kutak sobe u kojoj boravim, prilagodio toj minijaturi, odnosno sebi prvenstveno jer nisam siguran da bih je mogao vidjeti, primjetiti posto nisam neko ko voli da se unosi licem i trazi neku iskosinu, crtu, vlat, ili one mikro razbore u njoj. Hiperrealizam je na kraju ispao pravac cijeli, ali detalj koji do detalja stoji nasadjen i podjednako napravljen figurom nema svoju vidljivost i ?itkost prirodnom cjelinom koliko li jednu sliku, opštu formu. Što svakako nije malo iako je maleno, šta vise. Ali kao da ne diše, ne živi dovoljno takav eko ? sistem zbog naseg neopazanja bez mikroskopskog pogleda, naro?ito ako ga gledamo sa udaljenosti ve?e od pola metra. Opet ako takvu impresiju ne vidim iz svakog kutka sobe, pa još ako mi je ona najdraža, ta koja me zaokuplja kao glavni hobi ili estetski oblik, onda ne znam šta postižem minijaturom, ?im se bavim uopste nezavisno od toga što se nisam još uvijek pomirio da li je OK životinje držati u zato?eništvu tj. ribe? Sad biljkicu tu i tamo nastaniti i nije problem.

Name?e se da ve?im litražama treba težiti, iako svaki akvarijum je opet akvarijum?i? ma koliki bio?! Hm...Prvo, kada bih imao sobetinu od pola igralista fudbalskog, vjerovatno bih probao da akvarijum poturim na sredinu, da mu se moze sa svake strane prici. A onda bih brzo revidiro odluku, i rijesio da ga postavim na samu ivicu sobe! Zato što, more ili rijeka, ma kako ih gledali nekad iz daljine, gdje nam li?e na oblu uvalu ili krivudavost, uglavnom su jedan drugi svijet, poseban, odvojen, razgrani?en. Jer Boku mozemo gledati sa Lovcena i diviti se njenoj reljefnosti i jasnoj liniji odnosno konturi gdje obala nastaje odnosno kopno pocinje. To je dalekovida ljepota. Akvarijum pak, više je neki krupni plan i blizina ce igrati ulogu, jer treba da se vidi tamo neka ribica u njemu, ili makar pokret lelujavi od njihove sjenke ili ako je bilje u pitanju neki prelaz izme?u uklopljeno raznorodnog. To ga stavlja na najviše nekih par metara od nas da bi izražajnije plijenio svojom ljepotom. A pocetak ljepote je na liniji iza koje valja zaroniti. Iz gore najavljenog, sad naslu?ujemo da je ta linija rogobatna ako se presjeca nekim krajem stakla, odnosno sav namjestaj po kuci je ruzan zapravo uvijek bivao ako je smetao arhitektonskoj dubini ma kako lijep i komforan bio. Nekako se saplicemo pogledom o njega. A tek od akvarijum koji bi štr?ao širinom nekih 50, 60 ili 150 cm?! Ruzno, mada na takvu ruznocu bih odmah pristao kao akvarista samo da ga imam ako nemam nikakav sli?an, kao i vjerovatno mnogi drugi.

Zato, bolje je skloniti akvarijum na ivicu zida, odnosno najbolje je da je on sam granica nekog drugog svijeta koji je jasan i ?ist u pocetku nastajanja. I dubok! Prokleto dubok akvarijum treba biti, pa nek je i prazan jer prazno je dublje ne samo kod pjesnika nego i kao opti?ka realnost. Arhitektonska. To posebno treba naglasiti, a kao što i vidimo da velike poene pri ocjenjivanjima i minijaturnih kadica odnosi efekat postignute dubine nekom dozvoljenom esteskom varkom. Prema tome, za mene je akvarijum najljepsi ako je dubok. Ne ni visok, ni dugacak, iako je i to poželjno, nego prvenestveno dubok da je. A dubina pak zapo?eta daleko ispred zida, pa nek je ta daljina jedva 50 cm, skoro uvijek je rogobatna i štetna. Naro?ito za one uku?ane koje akvarijum nešto posebno ne zanima, i ne samo za njih. Ugradni plakari se zato i sklanjaju u zidove. Zato treba težiti ugradnim akvarijumima, pa bili oni od stakla, akrilika, drajvola ili betona, bitno je da su oni linija na kojoj bi prirodno zid bio a ne pravougaonik nakalemljeni kao odžak ozidan uz zid. Naravno, rado volim vidjeti i bo?no akvarijum, kao i što gore naglasih, najljepše bi ga bilo vidjeti sa svake strane, a pošto to obi?no nije slu?aj onda bok gubi važnost sem kod neke pregrade izmedju soba na ?ošetu. Ali najljepse stvari ionako ne možemo vidjeti sa svake strane, pa ni u akvarijumu roniti, kao što ni seks ne možemo vidjeti sa strane ako u?estvujemo u njemu sem da voajerišemo ogledalima sa plafona nekih. Al hebo taki prelomljeni sex...Dajmo mašte malo!
Tek poslije ovoga, beton dolazi, kao jeftinija a i sigurnija izrada. Daje nam mogu?nost da se razmašemo što ne zna?i da treba da budemo megalomani, ali priroda nas u?i prostranosti i slobodi oduvijek. Ali i ne mora zna?iti da treba tu i da se utopimo. Zato vidimo ogromnu ružno?u kod ovih Amerikanaca gdje plivaju arovane u par metara dužine i dubine i opet kao takav akvarijum biva malen jer je ribetina gabaritna. Time zakljucujemo da i najve?i akvarijum vrlo lako može biti upropašten. Ali opet dubina ?e nam svjedo?iti prije o našoj potrebi za njom, našem hobiju i opredjeljenju kao prvoj važnosti. Enterijeri mnogih škola, instant ?asopisi o njima, prostorni planeri i hortikulturolozi, u?e nas da je linija dominantna a ona postoji ako ima kolko tolko neograni?enost. A ona je uvijek neprimjetna, pa i kad je ?oškasta, nekako je jednostavna u ljepoti. Zato dajmo dubine a zidanim akvarijumom idemo kao tome. Ka prostranom domu prvenstveno, ku?i sa dvorištem kao ambijentu stanovanja a ne nekom soliteru ruznom dje smo svi ko kutije sibica naslagani. Dajmo i?i ka - porodici bistrih potoka, makar idejom. Kad tad ?emo biti spokojni u tom nastojanju jer smo kretali, pa i ako ne stignemo tamo nikad. Dubine su i ambijenti dje tek duša sebi slobodu daje i punim zamahom živi ...

? Ponori more iznad moje glave ? - by Tin Ujevi?.
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 24-09-2008 19:29
I naravno Dubai....
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/dubai1.jpg
550x259 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Zidanje akvarijuma
Aleksandar
Administrator

Avatar ÄŤlana

Reputacija: [ +13 ]
Postovi: 1444
Lokacija: Beograd
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 24-09-2008 19:30
Ovo spada domen u SF pošto ?e Srbija imati takav standard 3452 godine, ali nije na odmet gledati kako zemlje koje imaju more u blizini i dosta novca, taj isti novac i troše.
Aleksandar dodata sledeća slika:

../forum/attachments/dubai2.jpg
528x304 [JPG]
Pošalji privatnu poruku
Stranica 1 od 3 1 2 3 >
Idi na:
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 20
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,