DIY neonsko osvetljenje
Upisao Brainman u April 09 2007 02:21:33

U kroni?nom nedostatku novaca koji bi mogao potrošiti na akvaristi?ke potrepštine pokušavam mnogo toga napraviti sam, izme?u ostaloga za svoje sam akvarije napravio osvjetljenje neonskim lampama.

Opisat ?u vam slikom i rije?ima postupak spajanja lampi i potrebne komponente.

 

Evo što nam je potrebno od komponenti:

 

1. Neonska lampa po izboru. Postoje lampe raznih dimenzija, namjene i wataže moramo izabrati one koje najbolje odgovaraju našmi potrebama

articles: lampa1.jpg

2. Magnetna ili elektronska prigušnica, obje se mogu kupiti kao komponente ja sam neke magnetne prigušnice izvadio iz starih razbijenih lampi kojima je armatura bila ispravna.

articles: prigusnica2.jpg

Elektronske prigušnice sam izvadio iz štednih žarulja. U ovom slu?aju se mora paziti odnos wata prigušnice i lampe jer postoje štedne žarulje sa razli?itom watažom te ako uzmemo prigušnicu od recimo 9W i s njom palimo lampu od 18w lampa æe raditi ali sa manjim intezitetom svjetla. Elektronsku prigušnicu možemo nabaviti i ja?e wataže te prema tome možemo na nju spajati jednu ili dvije lampe. Na magnetnu prigušnicu se mogu spojiti jedna ili dvije lampe što ovisi o wataži prigušnice, kod ove prigušnice javlja se problem zagrijavanja pa bi nju trebalo smjestiti izvan poklopca akvarija.

3. Starter je komponenta koja pali samu lampu i potreban nam je samo kada upotrebljavamo magnetnu prigušnicu. Zna?i sa elektronskom prigušnicom NE upotrebljavamo starter.

articles: starter3.jpg

4. Grla za neonske lampe postoje u više verzija, najpoželjnija su za akvaristiku vodonepropusna grla. Kada koristimo magnetnu prigušnicu trebamo postaviti i starter, za to postoje grla sa ležištem za starter tako da ne moramo postavljati dodatna ležišta za staretre. U slu?aju kada koristimo elektronsku prigušnicu koristimo samo grla BEZ ležišta za starter.


articles: Grlostarter5.jpg

Sve ovo treba pažljivo spojiti izoliranom bakrenom žicom, spojeve dobro izolirati izolir-trakom i zaliti silikonom.


articles: 1lampa.jpg

articles: 2lampe.jpg

articles: ekektroprig.jpg

Na slikama su prikazane sve potebne komponente i sheme za spajanje istih. Sheme su prilago?ene laicima tako da ih lakše razumiju.

PAŽNJA!!!!

 

Ovo sve radite na vlastitu odgovornost i ja kao pisac ovog ?lanka ne snosim nikakvu odgovornost za eventualne posljedice.Tekst poslao Shogi