EI sistem doziranja
Upisao Brainman u April 21 2007 01:38:31

EI doziranje ili takozvaoni The Estimative Index, se odnosi na sistem doziranje, gde ne koristite testere, ve? se sistem zasniva na PREdoziranju sistema, odnosno mikro i makro elementi se nalaze u višku, dok mnogi povezuju rast algi, zbog nedostatka nekog od elemenata, tako da se treba bazirati da bilje u akvarijumu uvek ima potrebne elemente za pravilan rast, dok ?e manji nedostatak alge uspešno iskoristiti da nam pokvare raspoloženje. Na par stvari treba obratiti posebnu pažnju, zamena vode mora biti redovna, tako da je najbolje izabrati slobodan dan kada ?ete menjati vodu u nedelji i toga jednostavno morate da se pridržavate, u suprotnom ovaj sistem vam ne?e doneti mnogo toga dobrog. Zna?i vrši se bildovanje sistema, da bi na kraju nedelje smanjili povišene parametre odredjenih elemenata u vodi.

40- 80 litara
+/- 1/8 ?ajne kaši?ice KNO3 (N) 3x a nedeljno
+/- 1/32 ?ajne kaši?ice KH2PO4 (P) 3x a nedeljno
+/- 1/32 ?ajne kaši?ice K2SO4 (K) 3x a nedeljno
+/- 1/32 ?ajne kaši?ice (2ml) Mikroelementi 3x a nedeljno
50% nedeljna zamena vode


80-160 Litara
+/- ¼ ?ajne kaši?ice KN03 3x a nedeljno
+/- 1/16 ?ajne kaši?ice KH2P04 3x a nedeljno
+/- 1/16 ?ajne kaši?ice K2S04 3x a nedeljno
+/- 1/16 ?ajne kaši?ice (5ml) Mikroelementi 3x a nedeljno
50% nedeljna zamena vode


160-240 Litara
+/- 1/2 ?ajne kaši?ice KN03 3x a nedeljno
+/- 1/8 ?ajne kaši?ice KH2P04 3x a nedeljno
+/- 1/8 ?ajne kaši?ice K2S04 3x a nedeljno
+/- 1/8 (10ml) Mikroelementi 3x a nedeljno
50% nedeljna zamena vode


240 ? 320 Litara
+/- 3/4 ?ajne kaši?ice KN03 3x a nedeljno
+/- 3/16 ?ajne kaši?ice KH2P04 3x a nedeljno
+/- 1/4 ?ajne kaši?ice K2S04 3x a nedeljno
+/- ¼ ?ajne kaši?ice (15ml) Mikroelementi 3x a nedeljno
50% nedeljna zamena vode


400 - 500 Litara
+/- 1 1/2 ?ajne kaši?ice KN03 3x a nedeljno
+/- ½ ?ajne kaši?ice KH2P04 3x a nedeljno
+/- ½ ?ajne kaši?ice K2S04 3x a nedeljno
+/- ½ ?ajne kaši?ice (30ml) Mikroelementi 3x a nedeljno
50% nedeljna zamena vode


Ovaj na?in je primenjeniv na ubiljene akvarijume koji imaju jako osvetljenje, oko 1w/l. Što se ti?e slabije osvetljenih akvarijuma oko 0.5w po litru, nedeljna doziranja treba smanjiti, na 1 do 2 puta nedeljno. Doziranje CO2 je neizbežno i nivo mora da bude od 20 do 30ppm.

Što se ti?e ciljnih vrendosti, možemo se vezati na slede?e parametre:

EI ciljne vrednosti


CO2 koncentracija 20-30 ppm
NO3 koncentracija 5-30 ppm
K+ koncentracija 10-30 ppm
PO4 koncentracija 1.0-2.0 ppm
Fe 0.2-0.5ppm ili više
GH 3-5 stepena ~ 50ppm ili više
KH 3-5