Put do finalnog izgleda akvarija
Upisao Rastaman u February 03 2008 18:48:01

Put do finalnog izgleda akvarija

by Takashi Amano


Preveo sa Japanskog - Tomoko Schum

Preveo sa Engleskog - RastamanVisoko bilje dolazi u raznim  bojama i oblicima listova, te možemo uživati u njihovim raznim kombinacijama. Visoko bilje u ovom "Layout-u" je korišteno tako da je uzeto u obzir da bilje iste boje i oblika listova nije zasa?eno jedno do drugoga, kako bi više dolazilo do izražaja.

Šišanje je bitan dio "Layout-a" sa visokim biljem. Visoko bilje je šišano tri puta prije nego sto je ovaj "aquascape" dovršen, uzimaju?i u obzir balans izme?u brzorastu?ih vrsta, kao što su Glossostigma i Riccia. Visoko bilje koje je u po?etku nešto rije?e, pove?ava svoj obujam, sa ponovnim šišanjem, ?ine?i cijeli "aquascape" bujnijim. Liš?e im postaje sve manje daju?i tako osje?aj dubine.

Ako promatrate promjene u "layout-u" nakon odre?enog vremenskog razmaka, primjetit ?ete da akvarijsko bilje odmjereno raste, doduše to ?ete tesko primjetiti svakodnevnim promatranjem. Visoko bilje posebno brzo raste ako se usporedi se sa papratima i mahovinama. "Aquascape" je dosegnuo svoj finalni izgled nakon otprilike dva i po mjeseca nakon sa?enja, kada se izbalansirao volumen visokog bilja sa biljem srednjeg i prednjeg plana.

articles: A1.jpg
31.5.2005 (7. dan)
Tjedan dana nakon sa?enja bilja. Iako je mijenjano 50% vode na dan, voda je još uvijek mutna. Bilje tako?er još uvijek slabo napreduje.

articles: A2.jpg
8.6.2005. (15. dan)
15 dana je proslo od sa?enja bilja. Voda se razbistrila. Glossostigma i Echinodorus tenellus su razvili izdanke, a Willow moss na granama je po?ela rasti.

articles: A3.jpg
15.6.2005. (22. dan)
Prvo šišanje nakon 22 dana od sadnje bilja. Visoko bilje koje je zasa?eno istovremeno, jednake visine, po?inje pokazivati razliku u rastu ovisno o vrsti. Nužno je šišanje bilja kako bi se održalo u balansu.

articles: A4.jpg
15.6.2005. (poslije šišanja)
Visoko bilje na lijevoj i desnoj strani je šišano na na?in da prate zamišljenu krivulju. Niskorastu?e bilje Echinodorus tenellus, Glossostigma i Riccia su tako?er ošišani.

articles: A5.jpg
22.6.2005. (29. dan)
Prošlo je tjedan dana od prvog šišanja bilja. Visoko bilje je razvilo nove izdanke. Bolbitis i Microsorum tako?er rastu, doduše dosta sporije.

articles: A6.jpg
6.7.2005. (43. dan)
Pet razli?itih vrsta riba:Neon Tetra, Scarlet Gem, Aplocheilichthys macrophthalmus, Red Phantom Tetra, i Inpaichthys kerri, je uba?eno u tank ?ine?i "aquascape" kompletnijim i zanimljivijim za promatranje.

articles: A7.jpg
13.7.2005. (50. dan)
Visoko bilje raste gusto, a Cryptocorine po?inju razvijati podvodno lis?e. Plastificirana žica ("Wood Tight") koja je korištena za pri?vrs?ivanje bilja kao što je Bolbitis se skida nakon što je utvr?eno da se bilje primilo za podlogu.

articles: A8.jpg
19.7.2005. (56. dan)
Otprilike mjesec dana je prošlo od prvog šišanja. Visoko bilje je naraslo skoro do površine vode. Potrebno je još jednom ošišati bilje kako bi se oblikovali grmovi bilja. Niskorastu?e bilje nije šišano.

articles: A9.jpg
19.7.2005. (poslje šišanja)
Visoko bilje je ošišano uzduž granja, nešto viso?ije nego kod prvog šišanja. Stari listovi Bolbitisa i liš?e zahva?eno algama su odstranjeni.

articles: A10.jpg
27.7.2005. (64. dan)
Otprilike tjedan dana poslije drugog šišanja. Novi izdanci dobro napreduju, a liš?e postaje manje nego što je bilo na po?etku.

Dovršeni "Aquascape"
Neke prednosti visokog bilja su otpornost, jednostavnost uzgoja, i brz rast. Doduše ovo je tako?er može biti i njihova mana. Koliko god nas oduševljavaju svojim rastom, vrlo brzo izrastu do površine vode, te ispune prazan prostor. Za održavanje "aquascape-a" kao što je na slici, moramo imati na umu da je nužno u?estalo šišanje. U?estalim šišanjem grmova visokog bilja ono postaje sve ljepše i "aquascape" izgleda dovršeniji.

articles: A11.jpg

Dimenzije akvarija: W60 x D30 x H36 (cm)

Rasvjeta: NA Lamp 20W x 4 (Green Glow/604), 10 sati na dan

Filter: Super Jet Filter ES-600 (Bio Rio, NA Carbon)

Supstrat: Aqua Soil, Bright Sand, Power Sand Special S, Bacter 100, Clear Super, Tourmaline BC, Penac W/za akvarij, Penac P

CO2:
Pollen Glass Beetle, 3 mjehuri?a u sekundi (CO2 System 74, Tropical Forest)

Areacija: 14 sati, nakon gašenja svjetla uz pomo? Lily Pipe P-2

Gnojiva i aditivi:
Brighty K; Green Brighty STEP2; Green Gain poslije šišanja bilja

Zamijena vode: 1/3 jednom tjedno

Parametri vode: Temperatura: 26°C; pH: 6.8; TH: 20 mg/l, NO2: < 0.02 mg/l; NO3: < 1mg/l; COD: 4mg/l


Bilje:

Glossostigma elatinoides
Echinodorus tenellus
Anubias barteri var. nana 'Narrow'
Bolbitis heudelotii
Microsorum sp.
Myriophyllum mattogrossense (Green)
Rotala macrandra (green form)
Rotala rotundifolia (green)
Rotala sp.
Rotala nanjean
Rotala indica
Ludwigia arcuata
Micranthemum micranthemoides
Eleocharis vivipara
Cryptocoryne wendtii 'Green'
Cryptocoryne petchii
Riccia fluitans
Fontinalis antipyretica


Ribe i beskraljeznjaci:

Paracheirodon innesi
Dario Dario
Aplocheilichthys macrophthalmus
Megalamphodus sweglesi
Inpaichthys kerri
Otocinclus sp.
Crossocheilus siamensis
Caridina japonica