Iwagumi - odrzavanje Iwagumi layout-a
Upisao Zveroguster u May 31 2008 20:13:41

Iwagumi - održavanje Iwagumi layout-a


U ovom tekstu ?e biti objašnjeno kako održavati Iwagumi layout tako da, kada ga jednom formirate, još dugo vremena možete da uživate u njemu.

U ure?enju Iwagumi-ja koristi se samo jedna vrsta kamena i uglavnom samo par vrsta biljaka koje se sade tako da cela kompozicija izgleda jednostavno. Zbog te jednostavnosti, kompletan utisak i zna?aj prisustva kamenja najviše zavisi od rasporeda biljaka i gustine njihovog rasta. Stoga su odabir biljaka i pravovremeno trimovanje veoma bitni.

articles: Zvero17.jpg

Pošto je kamenje u ovom slu?aju vrlo upadljivo, potrebno je da isto držimo što ?istijim. Ako se odlu?imo za premeštanje biljaka, kamenje može ostati nedirnuto. Imaju?i na umu gore pomenuto, kod održavanja Iwagumi layout-a, bitno je znati i slede?e:

Biljke u Iwagumi-ju

U Iwagumi layout-u, ako je kamenje sakriveno biljkama, ono postaje manje upadljivo, tako da ono što smo namerili da prikažemo koriste?i kamen, postaje mnogo slabije uo?ljivo i nejasno. Dakle, ne treba koristiti visokorastu?e bilje ispred kamenja. Za to se mogu koristiti biljke kao što su Glossostigma elatinoides i Hemianthus callitrichoides. Ponekad se mogu koristiti nešto više biljke kao što su Eleocharis acicularis i Echinodoru tenellus i to iza ili pored kamenja. Pored ovih biljaka mogu se koristiti i mahovine kao i Riccia, npr. postavljene u neposrednoj blizini manjeg kamena. Nabrojane biljke su pogodne ne samo zbog niskog rasta ve? i zbog toga što veoma dobro podnose u?estalo trimovanje.

Trimovanje

Iako su Glossostigma elatinoides i Hemianthus callitrichoides sitne i niske biljke, one mogu formirati debeo tepih i tako sakriti od pogleda kamenje manje veli?ine. Pored toga, ako tepih postane predebeo, zbog svoje upadljivosti može da nadvlada celokupan prizor. Zato je redovno trimovanje i rasa?ivanje biljaka neophodno ukoliko želimo da održimo željeni izgled Iwagumi-ja. Ove biljke se trimuju horizontalno u odnosu na podlogu makazama (lakše se obavlja ako je se?ivo zakrivljeno pri kraju), ostavljaju?i tanak sloj izdanaka i listova.

Ovakav na?in trimovanja ?e biti dovoljan u po?etku. Ali u?estalo trimovanje uzrokuje pojavu da koren biljke izlazi iz podloge i biljka po?inje da raste usporeno. Ovo se može rešiti nasipanjem tankog sloja sitnog šljunka tako da korenje ponovo bude prekriveno. Posle ovoga biljka nastavlja sa normalnim rastom. Ovaj metod pomaže ako ho?emo da reaktiviramo Eleocharis acicularis i Hemianthus callitrichoides.

Podloga i presa?ivanje biljaka

Ako gore pomenuti metod ne donese rezulate, potrebno je izvaditi i ponovo zasaditi biljke. Promena gornjeg sloja hranljive podloge i ponovno sa?enje biljaka ?e uticati da iste ponovo krenu sa rastom. Kamenje u tom slu?aju ostaje na svom mestu dok se okolni delovi podloge menjaju i biljke sade.
Ovom prilikom možemo umesto starih ubaciti nove vrste biljaka koje ?e akvarijumu dati druga?iji izgled.

Kontrola algi

Za kraj, ako želite da Iwagumi layout održavate duži vremenski period, sigurno ?ete se suo?avati sa pojavama algi.
Alge sa kamena možete ukloniti ili ru?no ili to mogu raditi stanovnici akvarijuma koji se algama hrane.
Postoji nekoliko vrsta algi koje mogu nastaniti kamen. Zelena ta?kasta alga može u tankom sloju prekriti ?itavu površinu kamena. Teže za odstranjivanje su Crna (bradata) i Zelena bradata alga. One se mogu ukloniti ru?no, u ranoj fazi njihovog razvoja ili ubacivanjem odre?enih vrsta puževa kao što je
Clithon retropictus. Sijamski algar tako?e može biti efikasan kada su u pitanju tamnije, alge koje gusto rastu.


Tekst preuzet sa - www.tfhmagazine.com

Preveo i adaptirao - Zverogušter