T5 (HO) i T8 rasvjeta
Upisao lp u February 19 2009 15:00:24


Postoje više razli?itih tipova neonske rasvjete. Mi ?emo se fokusirat samo na one tipove rasvjete koji su prihva?ene kao standard u akvaristici, i za koji postoji najve?i izbor lampi. To su T5 HO (high output) lampe, te T8 neonske lampe.

 

Promjer, dimenzije i potrošnja lampi

Osnovna razlika izme?u tih vrsta neonske rasvjete je u njihovom promjeru. T5 lampe su tanje, imaju promjer 16mm, dok su T8 lampe promjera 26mm. Tako?er, razlikuju se i u dužini, koja je opet direktno povezana sa potrošnjom tih lampi. Što je lampa duža, potrošnja energije ?e biti ve?a sto se vidi iz tablica.

                                        T8

Dužina

Potrošnja

/Snaga

38 cm

14W

45 cm

15W

60 cm

18W

75 cm

25W

90 cm

30W

120 cm

36W


                                       T5

 Dužina

Potrošnja

/Snaga

55 cm

24W

85 cm

39W

115 cm

54W

   
   
   


Tehni?ke karakteristike tih lampi:

Proizvo?a?i nam naj?eš?e daju 5 vrijednosti za svaku lampu:

-          potrošnju energije koje tijelo troši izraženu u Wattima (W)

-          temperaturu lampe u Kelvinima

-          CRI indeks

-          spektar

-          svjetlosni tok izražen u lumenima

 

Potrošnju lampe u koleraciji sa dužinom lampi smo ve? pojasnili.


Temperatura lampe izražena u Kelvinima jest boja svjetlosti. Iako ljudsko oko reagira samo na vrlo ograni?eni raspon valnih duljina, tj. na vidljivu svjetlost, ono odli?no raspoznaje i vrlo male razlike unutar tog raspona. Te male razlike nazivamo boje. Boje bi dakle bile male frekvencijske razlike u podru?ju vidljive svjetlosti. Najkra?u valnu duljinu imaju ljubi?asta i plava svjetlost, a najdulju crvena svjetlost.

Svi znamo da sun?eva svjetlost ima temperaturu oko 6000K. Pošto mi pokušavamo u akvariju imitirati tu svjetlost lampama, najbolje bi se to moglo objasniti ovako:

-          sun?eva svjetlost u podne, lampe 6000-6500K

-          sun?eva svjetlost prijepodne i popodne, lampe 5000-5500K

-          sun?eva svjetlost kod izlaska i zalaska sunce, lampe 2000-3000K

-          svjetlost za obla?na vremena bi bile lampe do 10500K

Generalni zaklju?ak jest da ?e lampe  <5500K isijavati žuto i crvenkasto svjetlo, dok ?e one >5500K isijavati svjetlost koja vu?e prema plavkastoj svjetlosti, sto je temperatura lampa viša.  U biljnoj akvaristici dokazano je da ?e bez ikakvih problema, sve lampe temperatura izme?u 5000-10000K biti odlicne za uzgoj  biljaka.


CRI indeks (eng. Color rendering index) mogao bi se prevest kao odaziv svjetlosti, a iskazuje koliki raspon spektra može svjetlosno tijelo prikazati. Prikazuje se veli?inama od 1 do 100, a što je viši, to je rasvjetno tijelo kvalitetnije (i skuplje).  Sunce ima CRI 100. Najkvalitetnija rasvjetna tijela spadaju u klasu 1a, i imaju CRI > 90, dok lampe koje se naj?eš?e koriste u akvaristici ve?inom spadaju u klasu 1b sa CRI izme?u 80-90. 

Sad kad smo pojasnili temperaturu i CRI indeks lako je prepoznati sa bilo koje lampe njene karakteristike. Primjer: Nai?ete u du?anu na lampu oznake 840. Prvi broj ?e predstavljati CRI indeks 8, a druga dva temperaturu lampe (40 bi zna?ilo 4000K). Isto tako ukoliko nai?ete na lampu 965, njen CRI iznos preko 90, a temperatura joj je 6500K.


Spektar je graf koji prikazuje koliku koli?inu energije neko rasvjetno tijelo emitira u rasponu od 400nm do 700nm (raspon vidljive svjetlosti).

Ovo je spektar sunca:

articles: 1 spektar suncal.jpg

 

A ovo bi bio spektar sunca pod vodom

articles: 2 Sunce pod vodom.jpg

Proizvo?a?i akvarijske opreme rijetko prave lampe punog spektra, nego savjetuju kombinaciju raznih lampi kako bi se dobila imitacija punog spektra. To ne zna?i da mi ne možemo malo bolje potražit po specijaliziranim du?anima i prona?i recimo lampe oznaka CRI preko 80, koje se koriste za druge svrhe, i koje su puno jeftinije nego akvaristi?ke, a istih ili boljih karakteristika.

 

Lumen je jedinica svjetlosnog toka, obilježena SI jedinicom lm. Pošto svjetlosni tok predstavlja snagu zra?enja, koju emitira izvor svjetla u svim smjerovima, sve je jasno. Što više lumena lampa isijava, to je za naše biljke bolje. Dvije naizgled iste lampe po dužini i wataži, mogu isijavat potpuno razli?ite koli?ine lumena i na to treba obratiti pažnju.


I za kraj, od  najpoznatijih lampi, koje se mogu na?i u du?anima, sastavili smo listu prema kvaliteti. Lampe koje imaju niži CRI, proizvo?a? je predvidio da se koriste  u kombinacijama sa lampama druga?ijeg spektra, i ne bi se trebale koristiti kao jedina rasvjetna tijela.


CRI>90   1A klasa

Osram lumilux deluxe, Philips TL-D 90, JBL Solar serija lampi, Philips TLD Graphica Pro, Osram Biolux series, Philips T5 HO 90, Osram Fluor lampe, Sylvania Activa.

CRI 80-89  1B klasa

Osram lumilux, Sylvania luxline, Hagen flora-glo, Hagen life-glo,  Dennerle akvaristi?ke lampe, Philips TL-D super 80, Sylvania Daylightstar, Sera akvaristi?ke lampe, Philips Master TLD Super 80, Arcadia Freswater, Arcadia Orginal Tropical.

CRI 70-79 2A klasa

Osram natura, Hagen Aqua-glo, Phillips TLD Aquarelle, Hagen Power-glo.

CRI 60-69 2B Klasa

Sylvania Gro-lux, Philips TLD 33, Sylvania standard series, Hagen Sun-glo, Sylvania Aquastar.