Sezona biljaka
Upisao Brainman u March 16 2007 13:08:51

Koliko puta vam se desilo da posadite lukovicu Nymphaea lotusa ili nekog Aponogetona, da on lepo krene i po?ne da pušta list za listom i da uskoro napuni ceo akvarijum. Pa  da listovi iza?u iznad vode i ponekad puste divne cvetove i onda po?nu da propadaju, i to jako brzo, mladi listovi se smanjuju, smanjuju i na kraju prestaju da rastu, stari blede i trule i od predivne biljke na kraju ostane samo lukovica.I ta lukovica stoji i stoji i na kraju se zaboravi. Na njeno mesto se ubaci nova biljka da popuni prazan prostor. A onda od jednom po?nu da rastu sitni listovi neke ?udne skoro zaboravljene biljke za koju smo mislili da joj nema spasa i opet krene da divlja i remeti novo postavljenu koncepciju.

Zašto se ove dešava, ako su svi uslovi koje pružama biljkama u redu. Jednostavan je odgovor, radi se o sezonskim biljkama. Najpoznatije sezonske biljke koje se gaje u akvarijumima  su iz familija Aponogeatacea i Nymphaeacea, mada ima i nekih biljaka iz familija Alismataceae i ostalih koje imaju ovu osobinu.

Sezonsko ponašanje i promene u samom rastu biljke, nastali su kao adaptacija na uslove u kojima one u prirodi žive. Sve biljke koje imaju ovu osobinu spadaju u akvati?ne biljke koje rastu podru?jima sa velikim oscilacijama i promenama u vodnom režimu. Podru?ja u kojima žive karakterišu sušni i kišni periodi, tako da sušni nepovoljan period provode u stadijumu lukovice, koji je znatno otporniji od stadijuma biljke sa listovima. Sli?ne biljke žive i u umerenoj zoni kao npr. Nuphar luteum ,obi?an barski lokvanj koji prezimljava u stadijumu lukovice .

Pitanje je šta kod ovih biljaka u akvarijumskim uslovima izaziva ovu pojavu, jer tu pojavu u prirodi iniciraju neke promene u parametrima vode, kao i temperaturi, ali svi ti faktori su u akvarijumskim uslovima stabilni i nepromenjivi.Mogu?e je da postoji i neki vremenski mehanizam koji reguliše ovu pojavu u samim biljkama, ali ta pojava se u akvarijumu ne doga?a u postojanim vremenskim intervalima ,ve? se javlja spontano i bez nekog vidljivog reda. Uglavnom pošto nemožemo uticati na nju možeme je predvideti i o?ekivati, tako?e možemo reagovati pravilno kad do nje do?e.
articles: L_Vojs.jpg

Jedan od na?ina za iniciranje rasta uspavane lukovice Nymphaea lotusa je šokiranje. Jednostavno se lukovica izvadi iz podloge stavi u posudu sa vodom sa nešto nižom temperaturom i postavi na mra?no mesto. Desetak dana posle iz lukovice kre?u da izbijaju sitni listi?i i to je vreme da se lukovica ponovo vrati u akvarijum.I to najbolje u saksiju da bi se moglo kontrolisati njeno vegetativno razmnožavanje,jer ?esto pušta pelcere na mestima daleko od biljke, gde je akvarista nije planirao. Tako?e pomo?u sa?enja u saksiju sa tresetom i peskom obezbe?uje se i dobra prihrana.

 Zbog ove osobine ,ako želimo postojan aquascape Lotuse treba saditi u grupama, u velikim saksijama jer onda obezbe?ujemo postojanost biljke i efekta koji pruža i ako se neka od jedinki izbezobrazi i po?ne da se ponaša sezonski, ostaju druge koje održavaju planirani aquascape.

Aponogetoni su sli?ni ali je ipak sa njima postupak malo teži. Naime iz mog iskustva ne reaguju na šokove kojima se mogu tretirati Nuphari, tako da sa njima ?ovek mora biti strpljiv. Isti slu?aj je i sa nekim Echinodorusima kao što je predivni Echinodorus ozelot. I s nim ?ovek mora biti strpljiv jer to je jedino rešenje.

Uglavnom slede?i put kad sadite Lotuse ili Aponogetone ili neku drugu sli?nu atraktivnu biljku, obrati pažnju da se kad tad može desiti da po?ne da propada i pored idealnih uslova. Nemojte se nervirati i saditi nešto preko nje.I nemojte se pitati gde ste pogrešili . Budite strpljivi i krenu?e kad njoj do?e momenat za to. Ipak je to prirodni mehanizam ,star više miliona godina.

Autor: Vojs